Мiськi новини - подiя << Назад
 СОЦIАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ВНУТРIШНЬО ПЕРЕМIЩЕНИХ ОСIБ
    З метою своєчасного призначення рiзних видiв соцiальних виплат упродовж жовтня цього року вiдбулось 5 засiдань Мiської комiсiї з питань призначення (вiдновлення) соцiальних виплат внутрiшньо перемiщеним особам (надалi - ВПО) за мiсцем їх фактичного проживання/перебування. В ходi засiдань було розглянуто 30 заяв ВПО щодо призначення (вiдновлення) соцiальних виплат, з них:
    ♦ 27 - щомiсячної адресної допомоги для покриття витрат на проживання, в тому числi на оплату житлово-комунальних послуг;
    ♦ 1 - компенсацiйну виплату по догляду за особою, що досягла 80 рокiв;
    ♦ 2 - щодо призначення (вiдновлення) пенсiй.
    По всiх заявах прийнято рiшення щодо призначення (вiдновлення) вiдповiдного виду соцiальних виплат.
    На головну...

2017 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради