Мiськi новини - подiя << Назад
 МIСЬКЕ ФIНАНСОВЕ УПРАВЛIННЯ НАДАЄ IНФОРМАЦIЮ ПРО РУХ КОШТIВ МIСЬКОГО БЮДЖЕТУ
    Протягом 26.10.2018 - 01.11.2018 року до загального фонду мiського бюджету поступило доходiв в сумi 12 967,2 тис.грн., в тому числi з iнших бюджетiв:
    - базова дотацiя - 202,2 тис.грн.;
    - субвенцiя з державного бюджету мiсцевим бюджетам на виплату допомоги сiм'ям з дiтьми, малозабезпеченим сiм'ям, iнвалiдам з дитинства, дiтям-iнвалiдам - 10,3 тис.грн.;
    - освiтня субвенцiя - 3 061,5 тис.грн.;
    - медична субвенцiя - 2 243,8 тис.грн.;
    - iншi субвенцiї - 281,7 тис.грн.
    До спецiального фонду надiйшло 28,1 тис. грн. ( без врахування власних надходжень бюджетних установ i органiзацiй)
    Кошти загального фонду були спрямованi на:
    - виплату заробiтної плати працiвникам бюджетних установ - 943,7 тис.грн.;
    - оплату за спожитi бюджетними установами енергоносiї - 315,0 тис.грн.;
    - пiльги, субсидiї, компенсацiї - 5,1 тис.грн.;
    - вiдшкодування вартостi лiкарських засобiв для лiкування окремих захворювань - 3,1 тис.грн.;
    - предмети, матерiали, обладнання для бюджетних установ - 51,6 тис.грн.;
    - послуги наданi бюджетним установам - 88,8 тис.грн.;
    - вiдрядження для працiвникiв бюджетних установ - 3,8 тис.грн.;
    - благоустрiй мiста - 1,8 тис.грн.;
    - надання фiнансової пiдтримки КП Радiостудiя "Новий двiр" - 10,0 тис.грн., КП "Стоматологiчна полiклiнiка" - 68,0 тис.грн., спорткомплексу "Шахтар" - 100,0 тис.грн.;
    Кошти спецiального фонду були спрямованi на:
    - капiтальний ремонт будинку дитячої та юнацької творчостi Червонограда - 6,1 тис.грн.;
    - придбання лiчильника газу для КП "Червоноградтеплокомуненерго" - 64,8 тис.грн.;
    - експертна грошова оцiнка земельної дiлянки по вулицi Хмельницького - 6,2 тис.грн.;
    - електропостачання кварталу Солокiя - 5,2 тис.грн.;
    - будiвництво цеху для виготовлення компосту з вiдходiв зеленого господарства - 156,8 тис.грн.;
    - реконструкцiя спорткомплексу "Шахтар" - 50,0 тис.грн.;
    - придбання житла учасникам АТО - 553,9 тис.грн.
    На головну...

2017 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради