Мiськi новини - подiя << Назад
 МIСЬКЕ ФIНАНСОВЕ УПРАВЛIННЯ НАДАЄ IНФОРМАЦIЮ ПРО РУХ КОШТIВ МIСЬКОГО БЮДЖЕТУ
    Протягом 19.10.2018 - 25.10.2018 року до загального фонду мiського бюджету поступило доходiв в сумi 8 067,2 тис.грн., в тому числi з iнших бюджетiв:
    - субвенцiя з державного бюджету мiсцевим бюджетам на надання пiльг та житлових субсидiй населенню на оплату електроенергiї, природного газу, послуг тепло-, водопостачання i водовiдведення, квартирної плати - 1 773,3 тис.грн.;
    - субвенцiя з державного бюджету мiсцевим бюджетам на виплату допомоги сiм'ям з дiтьми, малозабезпеченим сiм'ям, iнвалiдам з дитинства, дiтям-iнвалiдам, тимчасової державної допомоги дiтям та допомоги по догляду за iнвалiдами I чи II групи внаслiдок психiчного розладу - 656,9 тис.грн.;
    - iншi субвенцiї - 888,4 тис.грн.
    До спецiального фонду надiйшло 847,5 тис. грн. ( без врахування власних надходжень бюджетних установ i органiзацiй), в тому числi субенцiя з мiсцевого бюджету на виконання iнвестицiйних проектiв - 668,1тис.грн.
    Кошти загального фонду були спрямованi на:
    - виплату заробiтної плати працiвникам бюджетних установ - 11986,0 тис.грн.;
    - оплату за спожитi бюджетними установами енергоносiї - 52,4 тис.грн.;
    - продукти харчування - 30,0 тис.грн.;
    - допомоги сiм'ям з дiтьми - 665,5 тис.грн.;
    - пiльги, субсидiї, компенсацiї - 1957,7 тис.грн.;
    - вiдшкодування вартостi лiкарських засобiв для лiкування окремих захворювань - 3,5 тис.грн.;
    - предмети, матерiали, обладнання для бюджетних установ - 20,6 тис.грн.;
    - послуги наданi бюджетним установам - 22,6 тис.грн.;
    - вiдрядження для працiвникiв бюджетних установ - 2,3 тис.грн.;
    - благоустрiй мiста - 154,9 тис.грн.;
    - видатки на охорону здоров'я - 440,4 тис.грн., в тому числi: медикаменти - 62,5 тис.грн., пiльговi медикаменти - 101,2 тис.грн., пiльговi пенсiї - 38,3 тис.грн., харчування - 129,5 тис.грн., енергоносiї - 3,4 тис.грн., матерiали - 72,6 тис.грн., послуги - 32,9 тис.грн.;
    - субвенцiя бюджету м. Соснiвка на утримання народного дому - 48,5 тис.грн. (зарплата);
    - субвенцiя бюджету м. Соснiвка на утримання ДНЗ №5 - 187,3 тис.грн., в тому числi: зарплата - 139,0 тис.грн., енергоносiї - 48,3 тис.грн.;
    - субвенцiя бюджету с. Гiрник на утримання народного дому - 12,5 тис.грн. (зарплата);
    - зовнiшнє освiтлення с. Гiрник - 123,3 тис.грн.
    Кошти спецiального фонду були спрямованi на:
    - капiтальний ремонт ЧЗШ № 2 - 109,8 тис.грн., ЧЗШ № 5 - 36,5 тис.грн.;
    - електропостачання кварталу Солокiя - 70,3 тис.грн.;
    - реконструкцiя пiдвiсного мосту через р. Захiдний Буг - 726,4 тис.грн.;
    - капiтальний ремонт дороги по вулицi Львiвська - 775,0 тис.грн.;
    - капiтальний ремонт квартири по вулицi Купчинського - 5,6 тис.грн.;
    - реконструкцiя спорткомплексу "Шахтар" - 47,4 тис.грн.;
    - капiтальний ремонт водопроводу по вулицi Сокальська - 17,4 тис.грн.
    На головну...

2017 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради