Мiськi новини - подiя << Назад
 МIСЬКЕ ФIНАНСОВЕ УПРАВЛIННЯ НАДАЄ IНФОРМАЦIЮ ПРО РУХ КОШТIВ МIСЬКОГО БЮДЖЕТУ
    Протягом 28.09.2018 - 04.10.2018 року до загального фонду мiського бюджету поступило доходiв в сумi 15 619,9 тис.грн., в тому числi з iнших бюджетiв:
    - базова дотацiя - 202,2 тис.грн.;
    - дотацiя з мiсцевого бюджету на здiйснення переданих з державного бюджету видаткiв з утримання закладiв освiти та охорони здоров"я за рахунок вiдповiдної додаткової дотацiї з державного бюджету - 1 018,2 тис.грн.;
    - освiтня субвенцiя - 3 061,5тис.грн.;
    - медична субвенцiя - 2 243,8 тис.грн.;
    - iншi субвенцiї - 74,9 тис.грн.;
    До спецiального фонду надiйшло 0,04 тис. грн. ( без врахування власних надходжень бюджетних установ i органiзацiй)
    Кошти загального фонду були спрямованi на:
    - виплату заробiтної плати працiвникам бюджетних установ - 16,4 тис.грн.;
    - оплату за спожитi бюджетними установами енергоносiї - 105,3 тис.грн.;
    - продукти харчування - 80,0 тис.грн.;
    - спортивнi заходи - 10,3 тис.грн.;
    - пiльги, субсидiї, компенсацiї - 16,1 тис.грн.;
    - вiдшкодування вартостi лiкарських засобiв для лiкування окремих захворювань - 38,7 тис.грн.;
    - предмети, матерiали, обладнання для бюджетних установ - 60,6 тис.грн.;
    - послуги наданi бюджетним установам - 32,2 тис.грн.;
    - вiдрядження для працiвникiв бюджетних установ - 5,8 тис.грн.;
    - благоустрiй мiста - 979,7 тис.грн.;
    - житлово-комунальне господарство - 400,0 тис.грн.;
    - забезпечення постачання теплової енергiї - 250,0 тис.грн.;
    - лiквiдацiя надзвичайних ситуацiй - 49,0 тис.грн.;
    - надання фiнансової пiдтримки КП "Нептун" - 28,0 тис.грн., КП Радiостудiя "Новий двiр" - 15,0 тис.грн., КП Редакцiя газети "Новини Прибужжя" - 40,0 тис.грн., КП "Стоматологiчна полiклiнiка" - 61,7 тис.грн., спорткомплексу "Шахтар" - 100,0 тис.грн.;
    - видатки на охорону здоров'я - 383,2 тис.грн., в тому числi: медикаменти - 30,0 тис.грн., продукти харчування - 20,0 тис.грн., пiльговi медикаменти - 116,3 тис.грн., послуги - 190,9 тис.грн., енергоносiї - 26,0 тис.грн.
    - субвенцiя бюджету м. Соснiвка на утримання ДНЗ № 5 - 126,6 тис.грн. (зарплата)
    - субвенцiя на утримання Червоноградської фiлiї Львiвського музею iсторiї релiгiї - 250,0 тис.грн.
    Кошти спецiального фонду були спрямованi на:
    - будiвництво спортивного майданчика зi штучним покриттям бiля ЧСШ № 8 - 16,0 тис.грн.;
    - капiтальний ремонт ЧСШ № 8 - 58,1 тис.грн., ЧЗШ № 7 - 28,8 тис.грн., ДЮСШ № 1 - 43,4 тис.грн.;
    - капiтальний ремонт примiщення стоматологiчної полiклiнiки - 89,1 тис.грн.
    На головну...

2017 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради