Мiськi новини - подiя << Назад
 З ПЛАНОМ НА-ГОРА ("Новини Прибужжя")
    Колектив вуглевидобувникiв шахти "Лiсова" 1 жовтня 2018 року достроково виконав рiчний план з видобутку вугiлля.
    На-гора видано 235 тисяч тонн високоякiсного палива.
    Дiльниця з видобутку вугiлля пiд керiвництвом Степана Грицака, бригадир Iван Троцько, у високому темпi веде очисну лiнiю у 166 лавi. Середньодобовий видобуток становить 983 тонн, продуктивнiсть працi гiрника очисного забою - 192,7 тонн/мiс., собiвартiсть 1 тонни товарної вугiльної продукцiї - 1160,06 грн. при планi 1557,87 грн.
    Завдяки високому рiвню трудової дисциплiни, чiткiй органiзацiї робiт i продуктивнiй працi усього колективу iнженерно-технiчних працiвникiв та робiтникiв "Лiсової", який очолює досвiдчений гiрничий iнженер Iгор Дзiк, протягом шести рокiв поспiль шахта працює стабiльно, щорiчно достроково виконуючи завдання з видобутку вугiлля.
    Досягнутi показники свiдчать про великi виробничi можливостi колективу шахти i дають впевненiсть, що до кiнця поточного року буде видобуто понад 300 тисяч тонн вугiлля, вiдзначається у вiтальнiй адресi ДП "Львiввугiлля".
    З нагоди дострокового виконання рiчного плану на урочистих зборах колективу кращих працiвникiв вiдзначено нагородами та грамотами за продуктивну працю та особистий внесок у розвиток вугiльної галузi.
    Марина ГРОМИК, начальник прес-служби ДП "Львiввугiлля".
    Джерело...
    На головну...

2017 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради