Мiськi новини - подiя << Назад
 СОЦIАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ВНУТРIШНЬО ПЕРЕМIЩЕНИХ ОСIБ
    З метою своєчасного призначення рiзних видiв соцiальних виплат упродовж вересня цього року вiдбулось 4 засiданя Мiської комiсiї з питань призначення (вiдновлення) соцiальних виплат внутрiшньо перемiщеним особам (надалi - ВПО) за мiсцем їх фактичного проживання/перебування. В ходi засiдань було розглянуто 21 заяву ВПО щодо призначення (вiдновлення) соцiальних виплат, з них:
    -16 - щомiсячної адресної допомоги для покриття витрат на проживання, в тому числi на оплату житлово-комунальних послуг;
    -1 - допомога на дитину з iнвалiднiстю вiком до 18 рокiв;
    -1 - допомога у зв'язку з вагiтнiстю та пологами;
    -1 - допомога при народженнi дитини;
    -2 - щодо призначення (вiдновлення) пенсiй.
    По всiх заявах прийнято рiшення щодо призначення (вiдновлення) вiдповiдного виду соцiальних виплат.
    На головну...

2017 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради