Мiськi новини - подiя << Назад
 МIСЬКЕ ФIНАНСОВЕ УПРАВЛIННЯ НАДАЄ IНФОРМАЦIЮ ПРО РУХ КОШТIВ МIСЬКОГО БЮДЖЕТУ
    Протягом 21.09.2018 - 27.09.2018 року до загального фонду мiського бюджету поступило доходiв в сумi 6 959,3 тис.грн., в тому числi з iнших бюджетiв:
    - субвенцiя з державного бюджету мiсцевим бюджетам на виплату допомоги сiм'ям з дiтьми, малозабезпеченим сiм'ям, iнвалiдам з дитинства, дiтям-iнвалiдам, тимчасової державної допомоги дiтям та допомоги по догляду за iнвалiдами I чи II групи внаслiдок психiчного розладу - 673,1тис.грн.;
    - субвенцiя з державного бюджету мiсцевим бюджетам на надання пiльг та житлових субсидiй населенню на оплату електроенергiї, природного газу, послуг тепло-, водопостачання i водовiдведення, квартирної плати - 1 263,6тис.грн.;
    - iншi субвенцiї - 234,7 тис.грн.;
    До спецiального фонду надiйшло 916,8 тис. грн. ( без врахування власних надходжень бюджетних установ i органiзацiй), в тому числi субвенцiя з мiсцевого бюджету на виконання iнвестицiйних проектiв - 655,5тис.грн.
    Кошти загального фонду були спрямованi на:
    - виплату заробiтної плати працiвникам бюджетних установ - 9 347,0 тис.грн.;
    - продукти харчування - 10,0 тис.грн.;
    - предмети, матерiали, обладнання та iнвентар- 27,0тис.грн.;
    - Оплата послуг (крiм комунальних) - 32,6 тис.гн.;
    - вiдрядження - 1,1тис.гр.;
    - оплата енергоносiїв - 33,5тис.грн.;
    - заходи на культурно-масовi розваги - 45,0тис.грн.;
    - придбання житла для учасникiв АТО -991,4тис.грн.;
    - поточний ремонт вул.Корольова - 119,9 тис.грн.;
    - видатки на лiкарню - 3356,4 тис.грн., в тому числi: зарплата - 3070,5 тис.грн., медикаменти - 33,0 тис.грн., продукти харчування - 183,1 тис.грн., енергоносiї - 5,7тис.грн., матерiали - 64,1 тис.грн.,
    - пiльговi медикаменти - 10,6 тис.грн.,
    - надання допомоги на дiтей - 671,3 тис.грн.;
    - пiльги, субсидiї, компенсацiї - 295,3 тис.грн.;
    - субвенцiя КП "Червоноградська мiська стоматологiчна полiклiнiка"- 10,1тис.грн.;
    - субвенцiя бюджету м. Соснiвка на утримання народного дому - 44,9 тис.грн.,
    - (зарплата - 44,9 тис.грн.), на утримання ДНЗ -175,4тис.грн.,(заробiтна плата -175,,4тис.грн.).
    Кошти спецiального фонду були спрямованi на:
    - реконструкцiю пiдвiсного мосту через р.Захiдний Буг -210,0тис.грн.;
    - реконструкцiяю ландшафтного облаштування скверу по пр. Шевченка -200,0тис.грн.;
    - реконструкцiю фасаду та даху Народного дому - 245,5тис.грн.;
    - капiтальний ремонт ЧСШ №8- 56,2тис.грн.;
    - капiтальний ремонт ЧЗШ №5 -48,2тис.грн.;
    - капiтальний ремонт ДНЗ №16 -34,5,0тис.грн.;
    - капiтальний ремонт ЧЗШ №7 - 3,9тис.грн.;
    - реконструкцiю освiтлення по вул. Сокальська - 149,8тис.грн.
    - капiтальний ремонт водовiдведення КП ЦПМСД - 40,8тис.грн.
    На головну...

2017 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради