Мiськi новини - подiя << Назад
 ПРО ЗАХОДИ, СПРЯМОВАНI НА ДЕТIНIЗАЦIЮ ВIДНОСИН У СФЕРI ЗАЙНЯТОСТI НАСЕЛЕННЯ
    На виконання розпорядження Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 05 вересня 2018 р. № 649-р "Про заходи, спрямованi на детiнiзацiю вiдносин у сферi зайнятостi населення" 26 вересня 2018 року у малiй сесiйнiй залi Червоноградської мiської ради проведено семiнар з питань належного оформлення трудових вiдносин з працiвниками, вiдповiдальностi суб'єкта господарювання у разi допущення неформальних трудових вiдносин iз працiвником, переваг офiцiйного працевлаштування, як для працiвника, так i для роботодавця, легалiзацiї виплати заробiтної плати. У даному заходi взяли участь суб'єкти пiдприємницької дiяльностi сфери торгiвлi, ресторанного господарства (громадського харчування) та деревообробної галузi.
    Мiський голова м.Червонограда Залiвський А.I., начальник Червоноградської ОДПI ГУ ДФС у Львiвськiй областi Полтавець О.А., начальник Червоноградського вiддiлу обслуговування громадян (сервiсний центр) управлiння обслуговування громадян ГУ ПФУ у Львiвськiй обл. Сiдельник С.Б., головний державний iнспектор Головного управлiння Держпрацi у Львiвськiй обл. Климчук Н.А. провели роз'яснювальну роботу серед роботодавцiв щодо дотримання ними вимог чинного законодавства в частинi легалiзацiї виплати заробiтної плати, використання найманої робочої сили, запобiгання фактам неофiцiйних трудових вiдносин та запобiгання проявам "тiньової" зайнятостi, додержання мiнiмальних гарантiй в оплатi працi.
    Роботодавцiв поiнформовано, що до 5 жовтня 2018 р. буде проводитись iнформацiйно-роз'яснювальна кампанiя про запланованi заходи та неприпустимiсть допуску до роботи найманих працiвникiв без оформлення з ними трудових вiдносин. I вже починаючи з 5 жовтня 2018 р. у м.Червоноградi, м.Соснiвка та смт.Гiрник Державною службою з питань працi, Державною фiскальною службою, Пенсiйним фондом України, Нацiональною полiцiєю за участю працiвникiв Червоноградської мiської ради будуть проводитись комплекснi заходи, спрямованi на детiнiзацiю зайнятостi та доходiв населення.
    На головну...

2017 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради