Мiськi новини - подiя << Назад
 МIСЬКЕ ФIНАНСОВЕ УПРАВЛIННЯ НАДАЄ IНФОРМАЦIЮ ПРО РУХ КОШТIВ МIСЬКОГО БЮДЖЕТУ
    Протягом 31.08.2018 - 06.09.2018 року до загального фонду мiського бюджету поступило доходiв в сумi 16 230,5 тис.грн., в тому числi з iнших бюджетiв:
    - базова дотацiя - 202,2 тис.грн.;
    - дотацiя з мiсцевого бюджету на здiйснення переданих з державного бюджету видаткiв з утримання закладiв освiти та охорони здоров"я за рахунок вiдповiдної додаткової дотацiї з державного бюджету - 783,3 тис.грн.;
    - освiтня субвенцiя - 3 061,5 тис.грн.;
    - медична субвенцiя - 2 243,8 тис.грн.;
    - субвенцiя на здiйснення заходiв щодо соцiально-економiчного розвитку окремих територiй - 337,0тис.грн.;
    - субвенцiя з державного бюджету мiсцевим бюджетам на виплату допомоги сiм'ям з дiтьми, малозабезпеченим сiм'ям, iнвалiдам з дитинства, дiтям-iнвалiдам - 6 641,1 тис.грн.;
    - iншi субвенцiї - 3,6 тис.грн.;
    До спецiального фонду надiйшло 4,3 тис. грн. ( без врахування власних надходжень бюджетних установ i органiзацiй)
    Кошти загального фонду були спрямованi на:
    - виплату заробiтної плати працiвникам бюджетних установ - 95,6 тис.грн.;
    - оплату за спожитi бюджетними установами енергоносiї - 59,8 тис.грн.;
    - продукти харчування - 160,0 тис.грн.;
    - видатки на охорону здоров'я - 284,5 тис.грн., в тому числi: зарплата - 172,8 тис.грн., енергоносiї - 26,0 тис.грн., пiльговi медикаменти - 85,7 тис.грн.;
    - допомоги сiм'ям з дiтьми - 6630,7 тис.грн.;
    - пiльги, субсидiї, компенсацiї - 33,1 тис.грн.;
    - предмети, матерiали, обладнання для бюджетних установ - 833,7 тис.грн.;
    - послуги наданi бюджетним установам - 80,0 тис.грн.;
    - вiдрядження для працiвникiв бюджетних установ - 3,9 тис.грн.;
    - благоустрiй мiста - 232,8 тис.грн.;
    - поточний ремонт дорiг - 49,0 тис.грн.;
    - надання фiнансової пiдтримки КП "Нептун" - 28,0 тис.грн., КП Радiостудiя "Новий двiр" - 25,0 тис.грн., КП Редакцiя газети "Новини Прибужжя" - 40,0 тис.грн., КП "Стоматологiчна полiклiнiка" - 59,1 тис.грн.;
    - вiдшкодування вартостi лiкарських засобiв для лiкування окремих захворювань - 47,1 тис.грн.
    Кошти спецiального фонду були спрямованi на:
    - капiтальний ремонт водопроводу по вулицi Сокальськiй - 168,1 тис.грн.;
    - капiтальний ремонт ДЮСШ № 2 - 70,9 тис.грн., ЧЗШ № 5 - 34,5 тис.грн.;
    - заходи по вiдведенню дощової води вiд будiвлi центру первинної медико-санiтарної допомоги - 32,1 тис.грн.;
    - придбання лор-установки для лiкарнi - 38,6 тис.грн.;
    - придбання вхiдних дверей в примiщення архiву - 11,5 тис.грн.;
    - реконструкцiя футбольного поля зi штучним покриттям по вулицi Героїв майдану, 12 - 16,0 тис.грн.;
    - рекультивацiя тимчасового полiгону твердих побутових вiдходiв - 102,0 тис.грн.;
    - придбання ноутбукiв для центру первинної медико-санiтарної допомоги - 179,7 тис.грн.
    На головну...

2017 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради