Мiськi новини - подiя << Назад
 МIСЬКЕ ФIНАНСОВЕ УПРАВЛIННЯ НАДАЄ IНФОРМАЦIЮ ПРО РУХ КОШТIВ МIСЬКОГО БЮДЖЕТУ
    Протягом 27.08.2018 - 30.08.2018 року до загального фонду мiського бюджету поступило доходiв в сумi 5 706,7 тис.грн., в тому числi з iнших бюджетiв:
    - субвенцiя з державного бюджету мiсцевим бюджетам на виплату допомоги сiм'ям з дiтьми, малозабезпеченим сiм'ям, iнвалiдам з дитинства, дiтям-iнвалiдам - 10,3 тис.грн.;
    - iншi субвенцiї - 59,9 тис.грн.;
    До спецiального фонду надiйшло 33,7 тис. грн. ( без врахування власних надходжень бюджетних установ i органiзацiй)
    Кошти загального фонду були спрямованi на:
    - виплату заробiтної плати працiвникам бюджетних установ - 7503,9 тис.грн.;
    - оплату за спожитi бюджетними установами енергоносiї - 3,2 тис.грн.;
    - видатки на охорону здоров'я - 3544,4 тис.грн., в тому числi: зарплата - 3116,4 тис.грн., енергоносiї - 201,7 тис.грн., пiльговi медикаменти - 39,6 тис.грн., медикаменти - 10,0 тис.грн. пiльговi пенсiї - 16,2 тис.грн., харчування - 139 тис.грн., послуги - 21,5 тис.грн.;
    - допомоги сiм'ям з дiтьми - 10,3 тис.грн.;
    - послуги наданi бюджетним установам - 1,9 тис.грн.;
    - благоустрiй мiста - 717,5 тис.грн.;
    - поточний ремонт дорiг - 953,0 тис.грн.;
    - надання фiнансової пiдтримки КП Радiостудiя "Новий двiр" - 10,0 тис.грн., КП "Стоматологiчна полiклiнiка" - 15,3 тис.грн., спорткомплексу "Шахтар" - 100,0 тис.грн.;
    - вiдшкодування вартостi лiкарських засобiв для лiкування окремих захворювань - 27,5 тис.грн.
    Кошти спецiального фонду були спрямованi на:
    - придбання багатофункцiонального пристрою для виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради - 9,2 тис.грн.;
    - експертна грошова оцiнка земельної дiлянки - 7,9 тис.грн.;
    - утеплення покрiвлi великої зали Червоноградського народного дому - 86,2 тис.грн.;
    - замiна вiкон в ЧНВК № 3 - 59,8 тис.грн.
    На головну...

2017 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради