Мiськi новини - подiя << Назад
 СОЦIАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ВНУТРIШНЬО ПЕРЕМIЩЕНИХ ОСIБ
    З метою своєчасного призначення рiзних видiв соцiальних виплат упродовж серпня цього року вiдбулось 5 засiдань Мiської комiсiї з питань призначення (вiдновлення) соцiальних виплат внутрiшньо перемiщеним особам (надалi - ВПО) за мiсцем їх фактичного проживання/перебування. В ходi засiдань було розглянуто 17 заяв ВПО щодо призначення (вiдновлення) соцiальних виплат, з них:
    -13 - щомiсячної адресної допомоги для покриття витрат на проживання, в тому числi на оплату житлово-комунальних послуг;
    -2 - державної соцiальної допомоги малозабезпеченим сiм'ям;
    -1 - допомога на дiтей одиноким матерям;
    -1 - щодо вiдновлення пенсiї.
    По всiх заявах прийнято рiшення щодо призначення (вiдновлення) вiдповiдного виду соцiальних виплат.
    На головну...

2017 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради