Мiськi новини - подiя << Назад
 МIСЬКЕ ФIНАНСОВЕ УПРАВЛIННЯ НАДАЄ IНФОРМАЦIЮ ПРО РУХ КОШТIВ МIСЬКОГО БЮДЖЕТУ
    Протягом 17.08.2018 - 23.08.2018 року до загального фонду мiського бюджету поступило доходiв в сумi 7 208,7 тис.грн., в тому числi з iнших бюджетiв:
    - базова дотацiя - 202,2 тис.грн.;
    - субвенцiя з державного бюджету мiсцевим бюджетам на виплату допомоги сiм'ям з дiтьми, малозабезпеченим сiм'ям, iнвалiдам з дитинства, дiтям-iнвалiдам - 1 555,4 тис.грн.;
    - субвенцiя з державного бюджету мiсцевим бюджетам на надання пiльг та житлових субсидiй населенню на оплату електроенергiї, природного газу, послуг тепло-, водопостачання i водовiдведення, квартирної плати - 1 019,7тис.грн.;
    - iншi субвенцiї - 45,0 тис.грн.;
    До спецiального фонду надiйшло 66,2 тис. грн. ( без врахування власних надходжень бюджетних установ i органiзацiй)
    Кошти загального фонду були спрямованi на:
    - виплату заробiтної плати працiвникам бюджетних установ - 86,2 тис.грн.;
    - оплату за спожитi бюджетними установами енергоносiї - 15,6 тис.грн.;
    - видатки на охорону здоров'я - 245,0 тис.грн., в тому числi: харчування - 120,0тис.грн., отриманi послуги - 70,0 тис.грн. вiдрядження - 45,0тис.грн., медикаменти - 10,0тис.грн.;
    - надання соцiальної допомоги - 3595,2 тис.грн.;
    - предмети, матерiали, обладнання для бюджетних установ - 108,8тис.грн.;
    - послуги наданi бюджетним установам -90,8 тис.грн.;
    - видатки на дiяльнiсть центру соцiальної служби для сiм'ї та молодi - 12,6тис.грн.,
    - навчально-тренувальнi збори i змагання -18,6тис.грн.,
    - заходи по органiзацiї до Дня Незалежностi - 76,1тис.грн.,
    - заходи по органiзацiї до Дня Шахтаря - 38,9тис.грн.,
    - утилiзацiю вiдходiв - 15,2тис.грн.,
    - вiдшкодування вартостi лiкарських засобiв для лiкування окремих захворювань - 91,0тис.грн.,
    - субвенцiя на утримання Народного дому м.Соснiвки - 57,9тис.грн.,
    - субвенцiя на утримання ДНЗ м.Соснiвки - 104,5тис.грн.,
    - субвенцiя на утримання Народного дому смт. Гiрник - 23,5тис.грн.
    Кошти спецiального фонду були спрямованi на:
    - капiтальний ремонт ЧЗШ № 2 - 46,3тис.грн., ЧНВК № 3 - 39,7 тис.грн., ДНЗ № 18 - 100,4тис.грн. , замiна вiкон в БДЮЧ - 1,7 тис.грн.;
    - будiвництво футбольного поля по вул. Героїв Майдану - 37,7тис.грн.,
    - капiтальний ремонт Червоноградської дитячої школи мистецтв - 137,0тис.грн.
    На головну...

2017 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради