Мiськi новини - подiя << Назад
 МIСЬКЕ ФIНАНСОВЕ УПРАВЛIННЯ НАДАЄ IНФОРМАЦIЮ ПРО РУХ КОШТIВ МIСЬКОГО БЮДЖЕТУ
    Протягом 27.07.2018 - 02.08.2018 року до загального фонду мiського бюджету поступило доходiв в сумi 9 791.7 тис.грн., в тому числi з iнших бюджетiв:
    - базова дотацiя - 202,2 тис.грн.;
    - освiтня субвенцiя - 1 360,6 тис.грн.;
    - медична субвенцiя - 2243,8 тис.грн.;
    - субвенцiя з державного бюджету мiсцевим бюджетам на виплату допомоги сiм'ям з дiтьми, малозабезпеченим сiм'ям, iнвалiдам з дитинства, дiтям-iнвалiдам - 10,3 тис.грн.;
    - субвенцiя з державного бюджету мiсцевим бюджетам на здiйснення заходiв щодо соцiально-економiчного розвитку окремих територiй - 337,0 тис.грн.;
    - iншi субвенцiї з обласного бюджету - 45,3 тис.грн.;
    До спецiального фонду надiйшло 214,4 тис. грн. ( без врахування власних надходжень бюджетних установ i органiзацiй)
    Кошти загального фонду були спрямованi на:
    - виплату заробiтної плати працiвникам бюджетних установ - 670,9 тис.грн.;
    - оплату за спожитi бюджетними установами енергоносiї - 8,4 тис.грн.;
    - видатки на охорону здоров'я - 508,1 тис.грн., в тому числi: медикаменти - 30,0 тис.грн., харчування - 197,3 тис.грн., енергоносiї - 6,9 тис.грн., пiльговi медикаменти - 191,9 тис.грн., послуги - 76,0 тис.грн., матерiали - 6,0 тис.грн.;
    - допомоги сiм'ям з дiтьми - 10,3 тис.грн.;
    - пiльги, субсидiї, компенсацiї - 130,7 тис.грн.;
    - предмети, матерiали, обладнання для бюджетних установ - 66,3 тис.грн.;
    - послуги наданi бюджетним установам - 64,9 тис.грн.;
    - вiдрядження для працiвникiв бюджетних установ - 8,6 тис.грн.;
    - надання фiнансової пiдтримки КП "Нептун" - 28,0 тис.грн., КП Радiостудiя "Новий двiр" - 15,0 тис.грн., КП Редакцiя газети "Новини Прибужжя" - 56,0 тис.грн., КП "Стоматологiчна полiклiнiка" - 106,9 тис.грн.;
    - благоустрiй мiста - 40,0 тис.грн.;
    - вiдшкодування вартостi лiкарських засобiв для лiкування окремих захворювань - 128,4 тис.грн.;
    - субвенцiя бюджету м. Соснiвка на утримання ДНЗ №5 - 54,6 тис.грн.;
    - придбання пожежного обладнання для пожежної частини - 110,0 тис.грн.
    Кошти спецiального фонду були спрямованi на:
    - придбання ноутбукiв для ДНЗ № 10 - 9,9 тис.грн., ДНЗ № 18 - 10,0 тис.грн., ЧЗШ № 12 - 9,8 тис.грн., ЧЗШ № 5 - 9,8 тис.грн., ЧНВК № 13 - 9,8 тис.грн., ЧЗШ № 4 - 9,8 тис.грн., ЧЗШ № 9 - 9,8 тис.грн.;
    - капiтальний ремонт спортивної школи № 1 - 25,9 тис.грн., ЧЗШ № 5 - 33,3 тис.грн., ЧЗШ № 9 - 57,6 тис.грн., ДНЗ № 16 - 14,4 тис.грн.;
    - реконструкцiя пiдвiсного моста через рiчку Захiдний Буг - 1161,9 тис.грн.;
    - капiтальний ремонт водопроводу по вулицi Сокальська - 413,7 тис.грн.;
    - реконструкцiя зовнiшнього освiтлення по вулицi Стуса, Винниченка, Хмельницького, Франка, Тарнавського, Сiчових стрiльцiв, Грушевського, Шашкевича - 524,9 тис.грн.;
    - капiтальний ремонт полiклiнiки - 8,7 тис.грн.
    На головну...

2017 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради