Мiськi новини - подiя << Назад
 СОЦIАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ВНУТРIШНЬО ПЕРЕМIЩЕНИХ ОСIБ
    З метою своєчасного призначення рiзних видiв соцiальних виплат упродовж липня цього року вiдбулось 4 засiдання Мiської комiсiї з питань призначення (вiдновлення) соцiальних виплат внутрiшньо перемiщеним особам (надалi - ВПО) за мiсцем їх фактичного проживання/перебування. В ходi засiдань було розглянуто 14 заяв ВПО щодо призначення (вiдновлення) соцiальних виплат, з них:
    -9 - щомiсячної адресної допомоги для покриття витрат на проживання, в тому числi на оплату житлово-комунальних послуг;
    -3 - допомоги на дiтей одиноким матерям;
    -2 - щодо вiдновлення пенсiї.
    По всiх заявах прийнято рiшення щодо призначення вiдповiдного виду соцiальних виплат.
    На головну...

2017 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради