ПОВIДОМИТИ ПРО НЕЗАДЕКЛАРОВАНУ ПРАЦЮ РУКА ДОПОМОГИ Проект Статуту територiальної громади мiста Червоноград Громадська рада при виконкомi Червоноградської мiської ради Платформа реалiзацiї iдей для покращення твого мiста Червоноградський МВ ДРАЦС ГТУЮ у Львiвськiй областi
Мiськi новини - подiя << Назад
 МIСЬКЕ ФIНАНСОВЕ УПРАВЛIННЯ НАДАЄ IНФОРМАЦIЮ ПРО РУХ КОШТIВ МIСЬКОГО БЮДЖЕТУ
    Протягом 02.07.2018 - 05.07.2018 року до загального фонду мiського бюджету поступило доходiв в сумi 9 889,2 тис.грн., в тому числi з державного бюджету:- субвенцiя з державного бюджету мiсцевим бюджетам на виплату допомоги сiм'ям з дiтьми, малозабезпеченим сiм'ям, iнвалiдам з дитинства, дiтям-iнвалiдам - 10,3тис.грн.;
    - дотацiя з мiсцевого бюджету на здiйснення переданих з державного бюджету видаткiв з утримання закладiв освiти та охорони здоров"я за рахунок вiдповiдної додаткової дотацiї з державного бюджету - 783,3тис.грн.;
    - субвенцiя з державного бюджету мiсцевому бюджету на здiйснення заходiв щодо соцiально-економiчного розвитку окремих територiй - 337,0 тис.грн.;
    - освiтня субвенцiя - 1 700,8 тис.грн.;
    - медична субвенцiя - 2 243,8 тис.грн.
    До спецiального фонду надiйшло 3,1тис. грн. ( без врахування власних надходжень бюджетних установ i органiзацiй)
    Кошти загального фонду були спрямованi на:
    - виплату заробiтної плати працiвникам бюджетних установ - 6190,4 тис.грн.;
    - оплату за спожитi бюджетними установами енергоносiї - 1268,0 тис.грн.;
    - спортивнi заходи - 12,8 тис.грн.;
    - видатки на охорону здоров'я - 708,9 тис.грн., в тому числi: енергоносiї - 145,0 тис.грн., медикаменти - 5,0 тис.грн., матерiали - 488,4 тис.грн., послуги - 70,5 тис.грн.;
    - пiльги, субсидiї, компенсацiї - 79,1 тис.грн.;
    - допомоги сiм'ям з дiтьми - 10,3 тис.грн.;
    - предмети, матерiали, обладнання для бюджетних установ - 75,1 тис.грн.;
    - послуги наданi бюджетним установам - 46,7 тис.грн.;
    - вiдрядження для працiвникiв бюджетних установ - 2,9 тис.грн.;
    - надання фiнансової пiдтримки КП "Нептун" - 28,0 тис.грн., КП Радiостудiя "Новий двiр" - 15,0 тис.грн., КП Редакцiя газети "Новини Прибужжя" - 36,0 тис.грн., стадiону "Гiрник" - 31,0 тис.грн.;
    - вiдшкодування вартостi лiкарських засобiв для лiкування окремих захворювань - 100,0 тис.грн.;
    - благоустрiй мiста - 936,2 тис.грн.;
    - субвенцiя бюджету м. Соснiвка на утримання ДНЗ №5 - 92,4 тис.грн. (зарплата);
    - субвенцiя бюджету м. Соснiвка на утримання народного дому - 2,2 тис.грн. (зарплата)
    Кошти спецiального фонду були спрямованi на:
    - придбання кардiографiв для центру первинної медико-санiтарної допомоги - 236,0 тис.грн.;
    - придбання автомобiля для КП "Школяр" - 321,8 тис.грн.;
    - придбання сканерiв для виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради - 33,7 тис.грн.;
    - капiтальний ремонт будiвлi центру первинної медико-санiтарної допомоги - 76,9 тис.грн.;
    - капiтальний ремонт гiмназiї - 25,0 тис.грн., ЧЗШ № 9 - 28,5 тис.грн., ЧЗШ № 1 - 4,4 тис.грн.;
    - придбання сценiчних костюмiв для будинку дитячої та юнацької творчостi м. Червонограда - 10,0 тис.грн.;
    - капiтальний ремонт котла газової котельнi № 3 в м. Соснiвка - 100,0 тис.грн.;
    - придбання лор-комбайна для лiкарнi - 124,2 тис.грн.;
    - капiтальний ремонт Червоноградської школи мистецтв - 63,0 тис.грн.
    На головну...

2017 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради