Мiськi новини - подiя << Назад
 МIСЬКЕ ФIНАНСОВЕ УПРАВЛIННЯ НАДАЄ IНФОРМАЦIЮ ПРО РУХ КОШТIВ МIСЬКОГО БЮДЖЕТУ
    Протягом 01.06.2018 - 07.06.2018 року до загального фонду мiського бюджету поступило доходiв в сумi 23 566,0 тис.грн., в тому числi з державного бюджету:
    - освiтня субвенцiя - 8 206,2тис.грн.;
    - медична субвенцiя - 3 145,6тис.грн.;
    - субвенцiя з державного бюджету мiсцевим бюджетам на виплату допомоги сiм'ям з дiтьми, малозабезпеченим сiм'ям, iнвалiдам з дитинства, дiтям-iнвалiдам, тимчасової державної допомоги дiтям та допомоги по догляду за iнвалiдами I чи II групи внаслiдок психiчного розладу - 6 772,1тис.грн.;
    - дотацiя з мiсцевого бюджету на здiйснення переданих з державного бюджету видаткiв з утримання закладiв освiти та охорони здоров"я за рахунок вiдповiдної додаткової дотацiї з державного бюджету - 783,3 тис.грн.
    До спецiального фонду надiйшло 6,1тис. грн. ( без врахування власних надходжень бюджетних установ i органiзацiй)
    Кошти загального фонду були спрямованi на:
    - виплату заробiтної плати працiвникам бюджетних установ - 235,5 тис.грн ;
    - оплату за спожитi бюджетними установами енергоносiї - 793,3 тис.грн.;
    - спортивнi заходи - 20,0 тис.грн.;
    - видатки на охорону здоров'я - 386,8 тис.грн., в тому числi: продукти харчування - 192,4 тис.грн., послуги - 55,0 тис.грн., енергоносiї - 139,5 тис.грн.;
    - допомоги сiм'ям з дiтьми - 6772,1 тис.грн.;
    - предмети, матерiали, обладнання для бюджетних установ - 92,9 тис.грн.;
    - послуги наданi бюджетним установам - 83,9 тис.грн.;
    - вiдрядження для працiвникiв бюджетних установ - 5,3 тис.грн.;
    - поточний ремонт дорiг - 618,0 тис.грн.;
    - забезпечення функцiонування теплових мереж - 150,0 тис.грн.;
    - надання фiнансової пiдтримки КП "Нептун" - 28,0 тис.грн., КП "Стоматологiчна полiклiнiка" - 45,0 тис.грн., спорткомплексу "Шахтар" - 100,0 тис.грн.
    Кошти спецiального фонду були спрямованi на:
    - капiтальний ремонт онкологiї - 56,8 тис.грн., полiклiнiки - 45,0 тис.грн.;
    - капiтальний ремонт огорожi ЧНВК № 3 - 99,4 тис.грн.;
    - капiтальний ремонт ДЮСШ № 2 - 72,4 тис.грн.;
    - придбання проектора для ЧЗШ № 5 - 15,4 тис.грн.;
    - реконструкцiя футбольного поля - 269,6 тис.грн.;
    - капiтальний ремонт ЧЗШ № 9 - 11,1 тис.грн., ЧСШ № 8 - 23,4 тис.грн.
    На головну...

2017 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради