Мiськi новини - подiя << Назад
 МIСЬКЕ ФIНАНСОВЕ УПРАВЛIННЯ НАДАЄ IНФОРМАЦIЮ ПРО РУХ КОШТIВ МIСЬКОГО БЮДЖЕТУ
    Протягом 25.05.2018 - 31.05.2018 року до загального фонду мiського бюджету поступило доходiв в сумi 7 117,7 тис.грн., в тому числi з державного бюджету:
    - базова дотацiя - 202,2тис.грн.;
    До спецiального фонду надiйшло 20,7тис. грн. ( без врахування власних надходжень бюджетних установ i органiзацiй)
    Кошти загального фонду були спрямованi на:
    - виплату заробiтної плати працiвникам бюджетних установ - 1279,2 тис.грн ;
    - оплату за спожитi бюджетними установами енергоносiї - 408,5 тис.грн.;
    - спортивнi заходи - 20,0 тис.грн.;
    - видатки на охорону здоров'я - 148,0 тис.грн., в тому числi: медикаменти - 27,6 тис.грн., пiльговi медикаменти - 100,0 тис.грн., послуги - 2,6 тис.грн., вiдрядження - 17,8 тис.грн.;
    - пiльги, субсидiї, компенсацiї - 196,0 тис.грн.;
    - вiдшкодування вартостi лiкарських засобiв для лiкування окремих захворювань - 3,0 тис.грн.;
    - предмети, матерiали, обладнання для бюджетних установ - 15,0 тис.грн.;
    - послуги наданi бюджетним установам - 19,0 тис.грн.;
    - вiдрядження для працiвникiв бюджетних установ - 5,1 тис.грн.;
    - благоустрiй мiста - 630,0 тис.грн.;
    - надання фiнансової пiдтримки КП Радiостудiя "Новий двiр" - 15,0 тис.грн., КП Редакцiя газети "Новини Прибужжя" - 34,0 тис.грн., КП "Стоматологiчна полiклiнiка" - 85,7 тис.грн.;
    - субвенцiя бюджету м. Соснiвка на утримання ДНЗ №5 - 19,1 тис.грн. (зарплата);
    Кошти спецiального фонду були спрямованi на:
    - капiтальний ремонт пасажирського лiфта в житловому будинку по вулицi Шептицького, 4 - 7,1 тис.грн.;
    - реконструкцiя фасаду та даху Гiрницького народного дому - 206,5 тис.грн.;
    На головну...

2017 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради