Мiськi новини - подiя << Назад
 ПРОДОВЖУЄТЬСЯ РОБОТА МIСЬКОЇ РОБОЧОЇ ГРУПИ З ПИТАНЬ ЛЕГАЛIЗАЦIЇ ВИПЛАТИ ЗАРОБIТНОЇ ПЛАТИ
    30 травня 2018 року начальник Червоноградського вiддiлу обслуговування громадян (сервiсний центр) управлiння обслуговування громадян головного управлiння Пенсiйного фонду України у Львiвськiй областi Свiтлана Сiдельник разом з представниками ГУДФС у Львiвськiй областi, Головного управлiння Держпрацi у Львiвськiй областi, Червоноградської мiської ради, Червоноградської мiської фiлiї ЛОЦЗ та управлiння працi i соцiального захисту населення взяла участь у засiданнi Мiської робочої групи з питань легалiзацiї виплати заробiтної плати та зайнятостi населення.
    Члени Мiської робочої групи заслухали 10 керiвникiв суб'єктiв господарювання, якi у березнi 2018 року виплачували працiвникам середню заробiтну плату нижче встановленого рiвня мiнiмальної заробiтної плати або мiнiмальну, а саме: ТОВ "Магнусбудторг", ТзОВ "Я.Н.А."", Прокопович Зiновiй Федорович, Крiль Iрина Михайлiвна, Гавриленко Сергiй Миколайович, Панасюк Роман Тимофiйович, Климук Марiя Iванiвна, Соколовский Станiслав Андрiйович, Колтаков Олександр Михайлович, Нiколаєва Юлiя Христинiвна. З пiдприємцями проведено роз'яснювальну роботу та попереджено про вiдповiдальнiсть за недотримання вимог чинного законодавства у частинi виплати заробiтної плати нижче мiнiмально встановленого рiвня (з 1 сiчня 2018 року - 3723 грн.).
    Довiдково: протягом сiчня - травня 2018 року вiдбулось 10 засiдань робочої групи, заслухано 63 суб'єкти господарювання.
    На головну...

2017 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради