Мiськi новини - подiя << Назад
 МIСЬКЕ ФIНАНСОВЕ УПРАВЛIННЯ НАДАЄ IНФОРМАЦIЮ ПРО РУХ КОШТIВ МIСЬКОГО БЮДЖЕТУ
    Протягом 18.05.2018 - 24.05.2018 року до загального фонду мiського бюджету поступило доходiв в сумi 15 923,6 тис.грн., в тому числi з державного бюджету:
    - базова дотацiя - 202,2тис.грн.;
    - субвенцiя з державного бюджету мiсцевим бюджетам на виплату допомоги сiм'ям з дiтьми, малозабезпеченим сiм'ям, iнвалiдам з дитинства, дiтям-iнвалiдам, тимчасової державної допомоги дiтям та допомоги по догляду за iнвалiдами I чи II групи внаслiдок психiчного розладу -457,4тис.грн.;
    - субвенцiя з державного бюджету мiсцевим бюджетам на надання пiльг та житлових субсидiй населенню на оплату електроенергiї, природного газу, послуг тепло-, водопостачання i водовiдведення, квартирної плати - 11 314,0тис.грн.
    До спецiального фонду надiйшло 9,3тис. грн. ( без врахування власних надходжень бюджетних установ i органiзацiй)
    Кошти загального фонду були спрямованi на:
    - виплату заробiтної плати працiвникам бюджетних установ - 15556,6 тис.грн ;
    - оплату за спожитi бюджетними установами енергоносiї - 141,0 тис.грн.;
    - видатки на охорону здоров'я - 704,4 тис.грн., в тому числi: медикаменти - 73,2 тис.грн., пiльговi медикаменти - 55,9 тис.грн., пiльговi пенсiї - 126,8 тис.грн., продукти харчування - 202,2 тис.грн., енергоносiї - 32,0 тис.грн., матерiали - 81,7 тис.грн., послуги - 132,6 тис.грн.;
    - пiльги, субсидiї, компенсацiї - 11334,0 тис.грн.;
    - допомоги сiм'ям з дiтьми - 457,3 тис.грн.;
    - вiдшкодування вартостi лiкарських засобiв для лiкування окремих захворювань - 12,4 тис.грн.;
    - предмети, матерiали, обладнання для бюджетних установ - 19,9 тис.грн.;
    - послуги наданi бюджетним установам - 39,1 тис.грн.;
    - вiдрядження для працiвникiв бюджетних установ - 8,0 тис.грн.;
    - поточний ремонт дорiг - 495,0 тис.грн.;
    - запобiгання та лiквiдацiя надзвичайних ситуацiй - 19,3 тис.грн.;
    - компенсацiйнi виплати на пiльговий проїзд автомобiльним транспортом окремим категорiям громадян - 100,0 тис.грн.;
    - компенсацiйнi виплати перевiзнику за проїзд мешканцiв до садово-городнiх масивiв - 33,5 тис.грн.;
    - субвенцiя бюджету м. Соснiвка на утримання народного дому - 55,9 тис.грн. (зарплата);
    - субвенцiя бюджету м. Соснiвка на утримання ДНЗ №5 - 165,8 тис.грн., в тому числi: зарплата - 158,8 тис.грн., енергоносiї - 7,0 тис.грн.;
    - субвенцiя бюджету с. Гiрник на утримання народного дому - 14,6 тис.грн. (зарплата);
    Кошти спецiального фонду були спрямованi на:
    - придбання багатофункцiонального пристрою для виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради - 12,3 тис.грн.;
    - придбання кисневого концентратора для лiкарнi - 119,8 тис.грн.;
    - придбання оверлоку для територiального центру соцiального обслуговування - 23,9 тис.грн.;
    На головну...

2017 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради