ПОВIДОМИТИ ПРО НЕЗАДЕКЛАРОВАНУ ПРАЦЮ РУКА ДОПОМОГИ Проект Статуту територiальної громади мiста Червоноград Громадська рада при виконкомi Червоноградської мiської ради Платформа реалiзацiї iдей для покращення твого мiста Червоноградський МВ ДРАЦС ГТУЮ у Львiвськiй областi
Мiськi новини - подiя << Назад
 КОНКУРС IНВЕСТИЦIЙНИХ ПРОЕКТIВ ДЛЯ УЧАСНИКIВ АТО РОЗПОЧИНАЄТЬСЯ З 04 ТРАВНЯ 2018Р.
    Департамент економiчної полiтики Львiвської облдержадмiнiстрацiї у межах реалiзацiї Програми пiдвищення конкурентоспроможностi Львiвської областi задля пiдтримки пiдприємницької iнiцiативи учасникiв АТО iнформує про оголошення конкурсу iнвестицiйних проектiв з 04 травня 2018 року.
    Пiдприємцi-учасники АТО зможуть отримати з обласного бюджету вiдшкодовування частини вiдсоткової ставки за кредитами, отриманими у банках та кредитних спiлках, якi уклали генеральнi угоди про спiвробiтництво з департаментом економiчної полiтики ЛОДА.
    Претенденти на отримання вiдшкодування частини вiдсоткової ставки за кредитами повиннi вiдповiдати таким вимогам:
    - мати статус учасника АТО;
    - мати офiцiйну прописку на територiї Львiвської областi;
    - створити бiзнес-план (iнвестицiйний проект);
    - взяти участь у навчаннi у межах проекту мiжнародного фонду "Вiдродження", "Новий вiдлiк" або покласти на свiй банкiвський рахунок 20% вiд очiкуваної суми кредиту.
    Для участi у конкурсi необхiдно подати iнвестицiйнi проекти з такими роздiлами:
    - вид дiяльностi, наявнi чи потенцiйнi виробничi можливостi, наявний чи потенцiйний кадровий склад;
    - конкретний напрямок використання кредитних коштiв;
    - очiкуваний фiнансово-економiчний ефект вiд реалiзацiї проекту;
    - очiкуванi ринки збуту продукцiї та послуг.
    Загальний обсяг iнвестицiйного проекту не повинен перевищувати 15 сторiнок.
    Зазначенi документи учасникам конкурсу необхiдно подати в департамент економiчної полiтики обласної державної адмiнiстрацiї з 04 травня 2018 року по 04 червня 2018 року за адресою: м. Львiв, вул. Винниченка, 18, каб. 425.
    Зазначимо, департамент економiчної полiтики полiтики ЛОДА спiвпрацює з такими банками та кредитними спiлками: ПАТ АКБ "Львiв", ПАТ "Кредобанк", ПАТ "Ощадбанк", ПАТ "ОКСI банк", ПАТ "ОТП Банк", АТ "ПIРЕУС банк МКБ", ПАТ АБ "Укргазбанк", ПАТ КБ "Приватбанк", Церковна кредитна спiлка "Анiсiя", кредитна спiлка "Вигода", кредитна спiлка "Бойкiвщина".
    Максимальна сума кредиту - 300 тис грн термiном на 3 роки. Розмiр часткового вiдшкодування вiдсоткової ставки складає 14 % рiчних.
    Детальнi умови участi у конкурснi визначенi в положеннях Програми, яка розмiщена на офiцiйнiй iнтернет-сторiнцi Львiвської обласної ради.
    Детальну iнформацiю також можна отримати за телефонами: 2- 999- 279.
    На головну...

2017 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради