ПОВIДОМИТИ ПРО НЕЗАДЕКЛАРОВАНУ ПРАЦЮ РУКА ДОПОМОГИ Проект Статуту територiальної громади мiста Червоноград Громадська рада при виконкомi Червоноградської мiської ради Платформа реалiзацiї iдей для покращення твого мiста Червоноградський МВ ДРАЦС ГТУЮ у Львiвськiй областi
Мiськi новини - подiя << Назад
 МIСЬКЕ ФIНАНСОВЕ УПРАВЛIННЯ НАДАЄ IНФОРМАЦIЮ ПРО РУХ КОШТIВ МIСЬКОГО БЮДЖЕТУ
    Протягом 20.04.2018 - 26.04.2018 року до загального фонду мiського бюджету поступило доходiв в сумi 34 373,1тис.грн., в тому числi з державного бюджету:
    - базова дотацiя - 202,2 тис.грн.;
    - субвенцiя з державного бюджету мiсцевим бюджетам на надання пiльг та житлових субсидiй населенню на оплату електроенергiї, природного газу, послуг тепло-, водопостачання i водовiдведення, квартирної плати - 27 599,0 тис.грн.;
    - субвенцiя з державного бюджету мiсцевим бюджетам на виплату допомоги сiм'ям з дiтьми, малозабезпеченим сiм'ям, iнвалiдам з дитинства, дiтям-iнвалiдам, тимчасової державної допомоги дiтям та допомоги по догляду за iнвалiдами I чи II групи внаслiдок психiчного розладу - 394,7 тис.грн.
    До спецiального фонду надiйшло 58,3тис. грн. ( без врахування власних надходжень бюджетних установ i органiзацiй)
    Кошти загального фонду були спрямованi на:
    - виплату заробiтної плати працiвникам бюджетних установ - 9776,4 тис.грн ;
    - оплату за спожитi бюджетними установами енергоносiї - 1181,6 тис.грн.;
    - продукти харчування - 78,2 тис.грн.;
    - видатки на охорону здоров'я - 5238,4 тис.грн., в тому числi: зарплата - 4362,4 тис.грн., медикаменти - 6,6 тис.грн., енергоносiї - 866,7 тис.грн., послуги - 2,7 тис.грн.;
    - пiльги, субсидiї, компенсацiї - 27617,0 тис.грн.;
    - допомоги сiм'ям з дiтьми - 392,9 тис.грн.;
    - вiдшкодування вартостi лiкарських засобiв для лiкування окремих захворювань - 7,0 тис.грн.;
    - предмети, матерiали, обладнання для бюджетних установ - 10,5 тис.грн.;
    - послуги наданi бюджетним установам - 36,3 тис.грн.;
    - вiдрядження для працiвникiв бюджетних установ - 2,2 тис.грн.;
    - благоустрiй мiста - 670,9 тис.грн.;
    - поточний ремонт дорiг - 65,0 тис.грн.;
    - надання фiнансової пiдтримки КП "Стоматологiчна полiклiнiка" - 100,0 тис.грн.;
    - субвенцiя бюджету м. Соснiвка на утримання народного дому - 41,7 тис.грн. (зарплата);
    - субвенцiя бюджету м. Соснiвка на утримання ДНЗ №5 - 165,3 тис.грн., в тому числi: зарплата - 154,9 тис.грн., енергоносiї - 10,4 тис.грн.;
    - субвенцiя бюджету с. Гiрник на утримання народного дому - 17,3 тис.грн. (енергоносiї).
    Кошти спецiального фонду були спрямованi на:
    - придбання лорингоскопа для реанiмацiї - 7,0 тис.грн.;
    - реконструкцiя магiстрального водопроводу Бендюзького водозабору в м. Соснiвка - 320,0 тис.грн. (субвенцiя обласному бюджету)
    На головну...

2017 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради