Мiськi новини - подiя << Назад
 МIСЬКЕ ФIНАНСОВЕ УПРАВЛIННЯ НАДАЄ IНФОРМАЦIЮ ПРО РУХ КОШТIВ МIСЬКОГО БЮДЖЕТУ
    Протягом 30.03.2018 - 05.04.2018 року до загального фонду мiського бюджету поступило доходiв в сумi 13 879,0 тис.грн., в тому числi з державного бюджету:
    - базова дотацiя - 202,2 тис.грн.;
    - субвенцiя з державного бюджету мiсцевим бюджетам на виплату допомоги сiм'ям з дiтьми, малозабезпеченим сiм'ям, iнвалiдам з дитинства - 10,3 тис.грн.;
    - дотацiя з мiсцевого бюджету на здiйснення переданих з державного бюджету видаткiв з утримання закладiв освiти та охорони здоров"я -783,3 тис.грн.;
    - субвенцiя з мiсцевого бюджету на вiдшкодув вартостi лiкарських засобiв для лiкування окремих захворювань- 185,2 тис.грн.;
    - освiтня субвенцiя - 3 274,0 тис.грн.;
    - медична субвенцiя - 3 145,6 тис.грн.
    До спецiального фонду надiйшло 5,1 тис. грн. ( без врахування власних надходжень бюджетних установ i органiзацiй)
    Кошти загального фонду були спрямованi на:
    -виплату заробiтної плати працiвникам бюджетних установ - 2,0 тис.грн ;
    -оплату за спожитi бюджетними установами енергоносiї - 2131,6 тис.грн.;
    -спортивнi заходи - 31,6 тис.грн.;
    -культурно-мистецькi заходи - 16,5 тис.грн.;
    -видатки на охорону здоров'я - 270,4 тис.грн., в тому числi: медикаменти - 123,7 тис.грн., енергоносiї - 142,7 тис.грн., матерiали - 1,0 тис.грн., послуги - 3,0 тис.грн.;
    -пiльги, субсидiї, компенсацiї - 16093,8 тис.грн.;
    -допомоги сiм'ям з дiтьми - 10,3 тис.грн.;
    -вiдшкодування вартостi лiкарських засобiв для лiкування окремих захворювань - 185,0 тис.грн.;
    -предмети, матерiали, обладнання для бюджетних установ - 45,8 тис.грн.;
    -послуги наданi бюджетним установам - 55,9 тис.грн;
    -вiдрядження для працiвникiв бюджетних установ - 5,0 тис.грн.;
    -благоустрiй мiста - 185,0 тис.грн.;
    -запобiгання та лiквiдацiя надзвичайних ситуацiй - 8,7 тис.грн.;
    -надання фiнансової пiдтримки КП "Нептун" - 28,0 тис.грн., КП Радiостудiя "Новий двiр" - 15,0 тис.грн., КП Редакцiя газети "Новини Прибужжя" - 30,0 тис.грн., КП "Стоматологiчна полiклiнiка" - 5,5 тис.грн.
    Кошти спецiального фонду були спрямованi на:
    -придбання холодильника для центру первинної медико-санiтарної допомоги - 6,8 тис.грн.;
    -реконструкцiя Бендюзького водозабору - 149,0 тис.грн.;
    -придбання мультимедiйних проекторiв для ЧЗШ №1, №6, №11 - 47,3 тис.грн.;
    -реконструкцiя спорткомплексу "Шахтар" - 263,6 тис.грн.
    На головну...

2017 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради