Мiськi новини - подiя << Назад
 СОЦIАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ВНУТРIШНЬО ПЕРЕМIЩЕНИХ ОСIБ
    З метою своєчасного призначення рiзних видiв соцiальних виплат упродовж березня цього року вiдбулось 4 засiдання Мiської комiсiї з питань призначення (вiдновлення) соцiальних виплат внутрiшньо перемiщеним особам (надалi - ВПО) за мiсцем їх фактичного проживання/перебування. В ходi засiдань було розглянуто 17 заяв ВПО щодо призначення (вiдновлення) соцiальних виплат, з них:
    - 16 - щомiсячної адресної допомоги для покриття витрат на проживання, в тому числi на оплату житлово-комунальних послуг;
    - 1 - щодо вiдновлення пенсiї.
    Також було розглянуто 1 заяву ВПО щодо припинення грошової допомоги, у зв'язку з придбанням квартири на пiдконтрольнiй територiї Українi.
    На головну...

2017 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради