Мiськi новини - подiя << Назад
 МIСЬКЕ ФIНАНСОВЕ УПРАВЛIННЯ НАДАЄ IНФОРМАЦIЮ ПРО РУХ КОШТIВ МIСЬКОГО БЮДЖЕТУ
    Протягом 23.03.2018 - 29.03.2018 року до загального фонду мiського бюджету поступило доходiв в сумi 36 147,1тис.грн., в тому числi з державного бюджету:
    - субвенцiя з державного бюджету мiсцевим бюджетам на надання пiльг та житлових субсидiй населенню на оплату електроенергiї, природного газу, послуг тепло-, водопостачання i водовiдведення, квартирної плати (утримання будинкiв i споруд та прибудинкових територiй), вивезення побутового смiття та рiдких нечистот - 31 261,8 тис.грн.
    До спецiального фонду надiйшло 7,0 тис. грн. ( без врахування власних надходжень бюджетних установ i органiзацiй)
    Кошти загального фонду були спрямованi на:
    - виплату заробiтної плати працiвникам бюджетних установ - 10796,9 тис.грн ;
    - оплату за спожитi бюджетними установами енергоносiї - 154,6 тис.грн.;
    - спортивнi заходи - 12,1 тис.грн.;
    - видатки на охорону здоров'я - 3826,0 тис.грн., в тому числi: зарплата - 3646,9 тис.грн., продукти харчування - 179,1 тис.грн.;
    - пiльги, субсидiї, компенсацiї - 20543,8 тис.грн.;
    - допомоги сiм'ям з дiтьми - 10,3 тис.грн.;
    - заходи з лiкування хворих на цукровий та нецукровий дiабет - 29,7 тис.грн.;
    - предмети, матерiали, обладнання для бюджетних установ - 5,0 тис.грн.;
    - послуги наданi бюджетним установам - 10,3 тис.грн;
    - вiдрядження для працiвникiв бюджетних установ - 22,0 тис.грн.;
    - благоустрiй мiста - 557,3 тис.грн.;
    - надання фiнансової пiдтримки КП "Стоматологiчна полiклiнiка" - 78,3 тис.грн., спорткомплексу "Шахтар" - 100,0 тис.грн.;
    - субвенцiя бюджету м. Соснiвка на утримання народного дому - 50,8 тис.грн. (зарплата);
    - субвенцiя бюджету м. Соснiвка на утримання ДНЗ №5 - 152,2 тис.грн. (зарплата);
    - субвенцiя бюджету с. Гiрник на утримання народного дому - 8,0 тис.грн. (зарплата).
    Кошти спецiального фонду були спрямованi на:
    - капiтальний ремонт санвузла в дитячiй бiблiотецi - 29,5 тис.грн.;
    - придбання системного блока для мiського фiнансового управлiння Червоноградської мiської ради - 9,9 тис.грн.
    На головну...

2017 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради