Мiськi новини - подiя << Назад
 ВИПЛАТА ЩОРIЧНОЇ РАЗОВОЇ ГРОШОВОЇ ДОПОМОГИ ДО 5 ТРАВНЯ"
    Постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 14.03.2018 року № 170 "Деякi питання виплати у 2018 роцi разової грошової допомоги, передбаченої Законами України "Про статус ветеранiв вiйни, гарантiї їх соцiального захисту " i "Про жертви нацистських переслiдувань ", вiдповiдно до якої установленi на 2018 рiк розмiри разової грошової допомоги до 5 травня ветеранам вiйни, особам, на яких поширюється чиннiсть Законiв України "Про статус ветеранiв вiйни, гарантiї їх соцiального захисту" i "Про жертви нацистських переслiдувань".
    Виплата буде здiйснюватись у таких розмiрах:
    1) iнвалiдам вiйни та колишнiм малолiтнiм ( яким на момент ув'язнення не виповнилося 14 рокiв) в'язням концентрацiйних таборiв, гетто та iнших мiсць примусового тримання, визнаним iнвалiдами вiд загального захворювання, трудового калiцтва та iнших причин:
    iнвалiдам 1 групи - 3685 гривень;
    iнвалiдам II групи - 3265 гривень;
    iнвалiдам III групи - 2845 гривень;
    2) учасникам бойових дiй та колишнiм неповнолiтнiм ( яким на момент ув'язнення не виповнилося 16 рокiв) в'язням концентрацiйних таборiв, гетто, iнших мiсць примусового тримання, а також дiтям, якi народилися у зазначених мiсцях примусового тримання їх батькiв - 1265 гривень;
    3) членам сiмей загиблих та дружинам ( чоловiкам ) померлих iнвалiдiв вiйни, дружинам ( чоловiкам ) померлих учасникiв бойових дiй, учасникiв вiйни i жертв нацистських переслiдувань, визнаних за життя iнвалiдами, якi не одружилися вдруге - 630 гривень;
    4) учасникам вiйни та колишнiм в'язням концентрацiйних таборiв, гетто, iнших мiсць примусового тримання, особам, якi були насильно вивезенi на примусовi роботи, дiтям партизанiв, пiдпiльникiв, iнших учасникiв боротьби з нацiонал - соцiалiстським режимом у тилу ворога - 525 гривень;
    Вказану допомогу ветеранам, Управлiнням працi та соцiального захисту населення буде перераховано на особовi рахунки громадян в установах банкiв або через вiддiлення зв'язку за мiсцем отримання пенсiї (особам, якi не є пенсiонерами, - за мiсцем їх проживання).
    На головну...

2017 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради