Мiськi новини - подiя << Назад
 ГОЛОВНЕ УПРАВЛIННЯ ДЕРЖПРОДСПОЖИВСЛУЖБИ У ЛЬВIВСЬКIЙ ОБЛАСТI У 2017 РОЦI ТIЛЬКИ ЗА ПОРУШЕННЯ ДЕРЖДИСЦИПЛIНИ ЦIН ДОПОМОГЛО ПОВЕРНУТИ СПОЖИВАЧАМ ЗАЙВОНАРАХОВАНИХ КОШТIВ У СУМI 69,1 ТИС. ГРИВЕНЬ
    З метою захисту законних прав громадян, не дивлячись на мораторiй оголошений державою у 2017 роцi на проведення планових заходiв нагляду (контролю), фахiвцями вiддiлу контролю за регульованими цiнами ГУ Держпордспоживслужби у Львiвськiй областi (надалi Вiддiл) у 2017 роцi на пiдставi обгрунтованих звернень громадян та погоджень Державної регуляторної служби України (надалi - ДРСУ) забезпечено проведення позапланових заходiв нагляду (контролю) з питань дотримання порядку формування, встановлення та застосування державних регульованих цiн.
    Порушення державної дисциплiни цiн встановлено у 88% iз загальної кiлькостi перевiрених суб"єктiв господарювання.
    Завдяки проведеним спецiалiстами Вiддiлу заходам контролю споживачам повернуто у 2017 роцi 69,1 тис. грн
    По наслiдках перевiрок до пiдприємств-порушникiв застосовано адмiнiстративно-господарських санкцiй на суму 23,9 тис. грн., в т.ч. забезпечено вилучення у дохiд бюджету необгрунтовано отриманої виручку i штрафiв на суму 12,1 тис.грн. та 4 особи притягнуто до адмiнiстративної вiдповiдальностi.
    Разом з тим, наголошуємо, що Держпродспоживслужба здiйснює контроль за дотриманням суб"єктами господарювання виключно державних регульованих цiн (тарифiв). На сьогоднi державне регулювання цiн та тарифiв запроваджено на:
    - лiкарськi засоби та вироби медичного призначення, в тому числi на лiки, якi придбаваються за рахунок коштiв бюджету;
    - послуги з теплопостачання, централiзованого водопостачання (гаряча i холодна вода) та водовiдведення, вивезення, перероблення та захоронення побутових вiдходiв, утримання будинкiв i споруд та при будинкових територiй;
    - паливно-енергетичнi ресурси (вугiлля, вугiльнi брикети, торф паливний кусковий, торф"янi брикети та дрова, газ скраплений), що вiдпускаються населенню для побутових потреб;
    - продукцiю громадського харчування, що реалiзується в загальноосвiтнiх, професiйно-технiчних та вищих навчальних закладах;
    - послуги лiкувально-профiлактичних державних i комунальних закладах охорони здоров"я.
    Захист споживачiв в частинi дотримання законодавства у сферi цiноутворення здiйснюється шляхом проведення позапланових контрольних заходiв на обгрунтоване звернення громадян виключно за погодженням Державної регуляторної служби України (ДРСУ).
    Для отримання погодження ДРСУ у зверненнi споживачам необхiдно аргументовано обгрунтувати суть проблеми та обов"язково вказати та надати:
    - назву та адрес суб'єкта господарювання, що надає послуги або здiйснює реалiзацiю товарiв за завищеними цiнами(тарифами). Дану iнформацiю можна отримати з рахункiв, повiдомлень про оплату послуг та на стендi "Куток споживача";
    - документи, що пiдтверджують застосування завищених тарифiв та цiн (чеки, квитанцiї, тощо).
    Звернення необхiдно подавати в Головне управлiння Держпродспоживслужби у Львiвськiй областi (м. Львiв, вул. Вiтовського,18). Контактний телефон для консультацiй: (032)252-32-22. Детальну iнформацiю Ви можете отримати на сайтi: http://www.lvivdpss.gov.ua
    На головну...

2017 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради