Мiськi новини - подiя << Назад
 МIСЬКЕ ФIНАНСОВЕ УПРАВЛIННЯ НАДАЄ IНФОРМАЦIЮ ПРО РУХ КОШТIВ МIСЬКОГО БЮДЖЕТУ
    Протягом 03.02.2017 -06.03.2018 року до загального фонду мiського бюджету поступило доходiв в сумi 2 925,8 тис.грн., в тому числi з державного бюджету:
    - субвенцiя з мiсцевого бюджету на вiдшкодування вартостi лiкарських засобiв для лiкування окремих захворювань за рахунок вiдповiдної субвенцiї з державного бюджету - 185,2 тис.грн.;
    До спецiального фонду надiйшло 0,6 тис. грн. ( без врахування власних надходжень бюджетних установ i органiзацiй)
    Кошти загального фонду були спрямованi на:
    - виплату заробiтної плати працiвникам бюджетних установ - 7,4 тис.грн ;
    - оплату за спожитi бюджетними установами енергоносiї - 3220,7 тис.грн.;
    - продукти харчування - 50,0 тис.грн.;
    - видатки на лiкарню - 474,1 тис.грн., в тому числi: медикаменти - 49,3 тис.грн., харчування - 172,3 тис.грн., енергоносiї - 148,6 тис.грн., матерiали - 66,1 тис.грн., послуги - 37,8 тис.грн.;
    - пiльги, субсидiї, компенсацiї - 1567,6 тис.грн.;
    - вiдшкодування вартостi лiкарських засобiв для лiкування окремих захворювань - 53,1 тис.грн.;
    - надання фiнансової пiдтримки КП "Стоматологiчна полiклiнiка" - 45,0 тис.грн., спорткомплексу "Шахтар" - 100,0 тис.грн.;
    - компенсацiйнi виплати на пiльговий проїзд автомобiльним транспортом окремим категорiям громадян - 200,0 тис.грн.
    На головну...

2017 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради