Мiськi новини - подiя << Назад
 МIСЬКЕ ФIНАНСОВЕ УПРАВЛIННЯ НАДАЄ IНФОРМАЦIЮ ПРО РУХ КОШТIВ МIСЬКОГО БЮДЖЕТУ
    Протягом 23.02.2017 -02.03.2018 року до загального фонду мiського бюджету поступило доходiв в сумi 35 253,8 тис.грн., в тому числi з державного бюджету:
    - базова дотацiя - 202,2 тис.грн.;
    - освiтня субвенцiя - 3 274,0 тис.грн.;
    - медична субвенцiя - 3 145,6 тис.грн.;
    - субвенцiя з державного бюджету мiсцевим бюджетам на надання пiльг та житлових субсидiй населенню на оплату електроенергiї, природного газу, послуг тепло-, водопостачання i водовiдведення, квартирної плати (утримання будинкiв i споруд та прибудинкових територiй), вивезення побутового смiття та рiдких нечистот - 22 317,2 тис.грн.;
    - дотацiя з мiсцевого бюджету на здiйснення переданих з державного бюджету видаткiв з утримання закладiв освiти та охорони здоров"я за рахунок вiдповiдної додаткової дотацiї з державного бюджету - 548,3 тис.грн.
    До спецiального фонду надiйшло 6,1 тис. грн. ( без врахування власних надходжень бюджетних установ i органiзацiй)
    Кошти загального фонду були спрямованi на:
    - виплату заробiтної плати працiвникам бюджетних установ - 6551,5 тис.грн ;
    - оплату за спожитi бюджетними установами енергоносiї - 11,0 тис.грн.;
    - видатки на лiкарню - 5431,2 тис.грн., в тому числi: зарплата - 3837,1 тис.грн., медикаменти - 57,2 тис.грн., харчування - 179,0 тис.грн., енергоносiї - 1324,7 тис.грн., матерiали - 2,8 тис.грн., послуги - 30,4 тис.грн.;
    - пiльги, субсидiї, компенсацiї - 15768,1 тис.грн.;
    - вiдшкодування вартостi лiкарських засобiв для лiкування окремих захворювань - 80,3 тис.грн.;
    - предмети, матерiали, обладнання для бюджетних установ - 38,0 тис.грн.;
    - послуги наданi бюджетним установам - 18,0 тис.грн.;
    - надання фiнансової пiдтримки КП "Нептун" - 28,0 тис.грн., КП Радiостудiя "Новий двiр" - 20,0 тис.грн., КП Редакцiя газети "Новини Прибужжя" - 30,0 тис.грн., КП "Стоматологiчна полiклiнiка" - 78,3 тис.грн.;
    - благоустрiй мiста - 737,6 тис.грн.;
    - субвенцiя бюджету м. Соснiвка на утримання народного дому - 11,2 тис.грн. (зарплата);
    На головну...

2017 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради