Мiськi новини - подiя << Назад
 СОЦIАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ВНУТРIШНЬО ПЕРЕМIЩЕНИХ ОСIБ
    З метою своєчасного призначення рiзних видiв соцiальних виплат упродовж лютого цього року вiдбулось 4 засiдання Мiської комiсiї з питань призначення (вiдновлення) соцiальних виплат внутрiшньо перемiщеним особам (надалi - ВПО) за мiсцем їх фактичного проживання/перебування. В ходi засiдань було розглянуто 13 заяв ВПО щодо призначення (вiдновлення) соцiальних виплат, з них:
    12 - щомiсячної адресної допомоги для покриття витрат на проживання, в тому числi на оплату житлово-комунальних послуг;
    1 - державної соцiальної допомоги малозабезпеченим сiм'ям.
    Одному ВПО вiдмовлено у призначеннi щомiсячної адресної допомоги для покриття витрат на проживання, в тому числi на оплату житлово-комунальних послуг, оскiльки вiн має у власностi житлове примiщення, що розташоване в iншому регiонi нiж тимчасово окупована територiя України.
    На головну...

2017 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради