Мiськi новини - подiя << Назад
 МIСЬКЕ ФIНАНСОВЕ УПРАВЛIННЯ НАДАЄ IНФОРМАЦIЮ ПРО РУХ КОШТIВ МIСЬКОГО БЮДЖЕТУ
    Протягом 16.02.2017 - 22.02.2018 року до загального фонду мiського бюджету поступило доходiв в сумi 7 451,8 тис.грн., в тому числi з державного бюджету:
    - базова дотацiя - 202,2 тис.грн.;
    - субвенцiя з державного бюджету мiсцевим бюджетам на виплату допомоги сiм'ям з дiтьми, малозабезпеченим сiм'ям, iнвалiдам з дитинства, дiтям-iнвалiдам, тимчасової державної допомоги дiтям та допомоги по догляду за iнвалiдами I чи II групи внаслiдок психiчного розладу- 743,2 тис.грн.
    До спецiального фонду надiйшло 30,5 тис. грн. ( без врахування власних надходжень бюджетних установ i органiзацiй)
    Кошти загального фонду були спрямованi на:
    - виплату заробiтної плати працiвникам бюджетних установ - 3837,3 тис.грн ;
    - оплату за спожитi бюджетними установами енергоносiї - 427,7 тис.грн.;
    - видатки на лiкарню - 115,9 тис.грн., в тому числi: медикаменти - 6,8 тис.грн., пiльговi медикаменти - 101,9 тис.грн., матерiали - 7,2 тис.грн.;
    - допомоги сiм'ям з дiтьми - 743,2 тис.грн.;
    - вiдшкодування вартостi лiкарських засобiв для лiкування окремих захворювань - 22,2 тис.грн.;
    - предмети, матерiали, обладнання для бюджетних установ - 1,3 тис.грн.;
    - послуги наданi бюджетним установам - 25,0 тис.грн.;
    - вiдрядження для працiвникiв бюджетних установ - 9,2 тис.грн.;
    - субвенцiя бюджету м. Соснiвка на утримання народного дому - 54,6 тис.грн. (зарплата);
    - субвенцiя бюджету м. Соснiвка на утримання ДНЗ №5 - 147,5 тис.грн., в тому числi: зарплата - 140,3 тис.грн., енергоносiї - 7,2 тис.грн.;
    - субвенцiя бюджету с. Гiрник на утримання народного дому - 9,3 тис.грн. (зарплата);
    На головну...

2017 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради