ПОВIДОМИТИ ПРО НЕЗАДЕКЛАРОВАНУ ПРАЦЮ РУКА ДОПОМОГИ Проект Статуту територiальної громади мiста Червоноград Громадська рада при виконкомi Червоноградської мiської ради Платформа реалiзацiї iдей для покращення твого мiста Червоноградський МВ ДРАЦС ГТУЮ у Львiвськiй областi
Мiськi новини - подiя << Назад
 ПРЕДСТАВНИКIВ МАЛОГО БIЗНЕСУ ЗАПРОШУЮТЬ ДО УЧАСТI У КОНКУРСI IНВЕСТИЦIЙНИХ ПРОЕКТIВ
    Департамент економiчної полiтики Львiвської облдержадмiнiстрацiї у межах реалiзацiї Програми пiдвищення конкурентоспроможностi Львiвської областi продовжує конкурс iнвестицiйних проектiв. Вiн триватиме з 1 лютого по 1 березня 2018 року.
    Вiдповiдно до Програми суб'єктам пiдприємницької дiяльностi, представникам малого бiзнесу, якi вiдповiдають вимогам Господарського Кодексу, з обласного бюджету вiдшкодовуватимуть частину вiдсоткової ставки за кредитами, отриманими в банках, що уклали генеральнi угоди про спiвробiтництво з департаментом економiчної полiтики ЛОДА.
    Як iнформують у департаментi економiчної полiтики ЛОДА, претенденти на отримання вiдшкодування частини вiдсоткової ставки за кредитами повиннi вiдповiдати таким вимогам:
    - здiйснювати господарську дiяльнiсть неперервно не менше 24 мiсяцiв;
    - здiйснювати дiяльнiсть у межах тих видiв дiяльностi згiдно з КВЕД 2010, що пiдпадають пiд перелiк усiх груп Роздiлу 16 "Оброблення деревини та виготовлення виробiв з деревини та корка, крiм меблiв; виготовлення виробiв iз соломки та рослинних матерiалiв для плетiння", Роздiлу 31 Групи 31.0 "Виробництво меблiв" (крiм класу 31.03 "Виробництво матрацiв") та усiх груп Роздiлу 10 "Виробництво харчових продуктiв".
    Для участi у конкурсi суб'єктам малого пiдприємництва необхiдно подати iнвестицiйнi проекти з такими роздiлами:
    - вид дiяльностi, виробничi можливостi, кадровий потенцiал, фiнансово-господарська стiйкiсть;
    - конкретний напрямок використання кредитних коштiв;
    - очiкуваний прирiст виробництва i реалiзацiї продукцiї (товарiв) у результатi реалiзацiї проекту;
    - очiкуване зниження собiвартостi виробництва i продукцiї у результатi реалiзацiї проекту;
    - очiкуванi новi ринки збуту продукцiї за межами областi i країни.
    Загальний обсяг iнвестицiйного проекту не повинен перевищувати 15 сторiнок.
    Зазначенi документи учасникам конкурсу необхiдно подати в департамент економiчної полiтики обласної державної адмiнiстрацiї з 1 лютого по 1 березня 2018 року за адресою: м. Львiв, вул. Винниченка, 18, каб. 425.
    Зазначимо, департамент економiчної полiтики ЛОДА спiвпрацює з такими банками у межах Програми: ПАТ АКБ "Львiв", ПАТ "Кредобанк", ПАТ "Ощадбанк", ПАТ "Мiжнародний iнвестицiйний банк" ПАТ "ОКСI банк", ПАТ "ОТП Банк", АТ "ПIРЕУС банк МКБ", ПАТ АБ "Укргазбанк", ПАТ "Iдея банк", ПАТ КБ "Приватбанк", Церковна кредитна спiлка "Анiсiя", кредитна спiлка "Вигода", кредитна спiлка "Бойкiвщина".
    Максимальна сума кредиту, яку надаватимуть у банках суб'єктам пiдприємницької дiяльностi, становить 750 тис грн термiном на три роки. Розмiр часткового вiдшкодування вiдсоткової ставки складає 14 % рiчних.
    Детальнi умови участi у конкурснi визначенi в положеннях Програми, яка розмiщена на офiцiйнiй iнтернет-сторiнцi Львiвської обласної ради.
    Детальну iнформацiю також можна отримати за телефонами: 2-999-279.
    26 сiчня 2018р, Новини. Департамент економiчної полiтики, Прес-служба ОДА
    На головну...

2017 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради