ПОВIДОМИТИ ПРО НЕЗАДЕКЛАРОВАНУ ПРАЦЮ РУКА ДОПОМОГИ Проект Статуту територiальної громади мiста Червоноград Громадська рада при виконкомi Червоноградської мiської ради Платформа реалiзацiї iдей для покращення твого мiста Червоноградський МВ ДРАЦС ГТУЮ у Львiвськiй областi
Мiськi новини - подiя << Назад
 МIСЬКЕ ФIНАНСОВЕ УПРАВЛIННЯ НАДАЄ IНФОРМАЦIЮ ПРО РУХ КОШТIВ МIСЬКОГО БЮДЖЕТУ
    Протягом 24.11.2017 - 30.11.2017 року до загального фонду мiського бюджету поступило доходiв в сумi 9 787,6 тис.грн., в тому числi з державного бюджету:
    - базова дотацiя - 93,7тис.грн.;
    - субвенцiя з державного бюджету мiсцевим бюджетам на надання пiльг та житлових субсидiй населенню на оплату електроенергiї, природного газу, послуг тепло-, водопостачання i водовiдведення, квартирної плати - 4 607,6 тис.грн.;
    - iншi субвенцiї - 77,1 тис.грн.
    До спецiального фонду надiйшло 619,5 тис. грн.( без врахування власних надходжень бюджетних установ i органiзацiй) у тому числi :
    - iншi субвенцiї - 120,0 тис.грн.;
    - субвенцiя з iнших бюджетiв на виконання iнвестицiйних проектiв - 435,0тис.грн
    Кошти загального фонду були спрямованi на:
    - виплату заробiтної плати працiвникам бюджетних установ - 9364,9 тис.грн ;
    - оплату за спожитi бюджетними установами енергоносiї - 59,1 тис.грн.;
    - продукти харчування - 50,0 тис.грн.;
    - видатки на лiкарню - 769,2 тис.грн., в тому числi: зарплата - 39,2 тис.грн., пiльговi медикаменти - 130,0 тис.грн., енергоносiї - 31,6 тис.грн., матерiали - 186,2 тис.грн., послуги - 382,2 тис.грн.;
    - пiльги, субсидiї, компенсацiї - 4611,2 тис.грн.;
    - предмети, матерiали, обладнання для бюджетних установ - 109,9 тис.грн.;
    - послуги наданi бюджетним установам - 134,5 тис.грн.;
    - житлово-експлуатацiйне господарство - 40,0 тис.грн.;
    - забезпечення функцiонування теплових мереж - 1000,0 тис.грн.;
    - поточний ремонт дорiг - 199,0 тис.грн.;
    - надання фiнансової пiдтримки КП Радiостудiя "Новий двiр" - 16,0 тис.грн., КП Редакцiя газети "Новини Прибужжя" - 70,0 тис.грн., спорткомплексу "Шахтар" - 350,0 тис.грн.;
    - благоустрiй мiста - 27,7 тис.грн.;
    - КП "ЧТКЕ" на погашення боргу перед НАК "Нафтогаз" - 2000,0 тис.грн.;
    - субвенцiя бюджету м. Соснiвка на утримання народного дому - 7,9 тис.грн. (зарплата);
    - субвенцiя бюджету м. Соснiвка на утримання ДНЗ №5 - 117,3 тис.грн. (зарплата);
    Кошти спецiального фонду були спрямованi на:
    - капiтальний ремонт лiфтiв по вулицi Бандери 10, 14, 18 - 354,5 тис.грн.;
    - придбання компресорiв для стоматологiчних крiсел для КП "Стоматологiчна полiклiнiка" - 42,0 тис.грн.;
    - реконструкцiя амбулаторiї сiмейної медицини в смт. Гiрник - 486,4 тис.грн.;
    - придбання системного блоку для управлiння державної казначейської служби - 10,0 тис.грн.;
    - будiвництво технологiчної лiнiї утилiзацiї шламiв вiд очисних стiчних вод - 120,0 тис.грн.;
    - реконструкцiя пiдвiсного мосту через рiчку Захiдний Буг - 13,5 тис.грн.;
    - капiтальний ремонт ДНЗ № 18 - 52,8 тис.грн., ЧЗШ № 8 - 95,2 тис.грн., ДНЗ № 12 - 92,2 тис.грн.;
    - реконструкцiя системи гарячого водопостачання в примiщеннi пологового вiддiлення - 6,0 тис.грн.;
    - придбання комп'ютерної технiки для бухгалтерiї вiддiлу освiти - 26,0 тис.грн.;
    - придбання оргтехнiки для центру первинної медико-санiтарної допомоги - 109,9 тис.грн.;
    - придбання обладнання для лiкарнi - 68,6 тис.грн.;
    - придбання екскаватора для КП "Водоканал" - 2139,0 тис.грн.
    На головну...

2017 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради