ПОВIДОМИТИ ПРО НЕЗАДЕКЛАРОВАНУ ПРАЦЮ РУКА ДОПОМОГИ Проект Статуту територiальної громади мiста Червоноград Громадська рада при виконкомi Червоноградської мiської ради Платформа реалiзацiї iдей для покращення твого мiста Червоноградський МВ ДРАЦС ГТУЮ у Львiвськiй областi
Мiськi новини - подiя << Назад
 МIСЬКЕ ФIНАНСОВЕ УПРАВЛIННЯ НАДАЄ IНФОРМАЦIЮ ПРО РУХ КОШТIВ МIСЬКОГО БЮДЖЕТУ
    Протягом 03.11.2017 - 09.11.2017 року до загального фонду мiського бюджету поступило доходiв в сумi 12 246,8 тис.грн., в тому числi з державного бюджету:
    - субвенцiя з державного бюджету мiсцевим бюджетам на виплату допомоги сiм'ям з дiтьми, малозабезпеченим сiм'ям, iнвалiдам з дитинства, дiтям-iнвалiдам, тимчасової державної допомоги дiтям та допомоги по догляду за iнвалiдами I чи II групи внаслiдок психiчного розладу - 7 211,6 тис.грн.;
    - субвенцiя з державного бюджету мiсцевим бюджетам на надання пiльг та житлових субсидiй населенню на оплату електроенергiї, природного газу, послуг тепло-, водопостачання i водовiдведення, квартирної плати - 560,0 тис. грн.;
    - субвенцiя на вiдшкодування вартостi лiкарських засобiв для лiкування окремих захворювань -160,4 тис.грн.;
    - iншi субвенцiї - 739,3 тис.грн.;
    До спецiального фонду надiйшло 399,8 тис. грн.( без врахування власних надходжень бюджетних установ i органiзацiй), у тому числi iншi субвенцiї -392,0 тис. грн.
    Кошти загального фонду були спрямованi на:
    - виплату заробiтної плати працiвникам бюджетних установ - 1,7 тис.грн ;
    - оплату за спожитi бюджетними установами енергоносiї - 337,1 тис.грн.;
    - продукти харчування - 275,0 тис.грн.;
    - видатки на лiкарню - 295,0 тис.грн., в тому числi: медикаменти - 21,8 тис.грн., продукти харчування - 91,9 тис.грн., енергоносiї - 30,1 тис.грн., послуги - 149,8 тис.грн., матерiали - 1,3 тис.грн.;
    - допомоги сiм'ям з дiтьми - 7211,6 тис.грн.;
    - пiльги, субсидiї, компенсацiї - 2057,0 тис.грн.;
    - предмети, матерiали, обладнання для бюджетних установ - 19,8 тис.грн.;
    - послуги наданi бюджетним установам - 21,9 тис.грн.;
    - житлово-експлуатацiйне господарство - 88,7 тис.грн.;
    - благоустрiй мiста - 255,7 тис.грн.;
    - надання фiнансової пiдтримки КП "Стоматологiчна полiклiнiка" - 50,0 тис.грн., спорткомплексу "Шахтар" - 100,0 тис.грн.;
    - субвенцiя для фонду державного майна - 11,8 тис.грн.
    Кошти спецiального фонду були спрямованi на:
    - придбання комп'ютерного обладнання для ЧНВК № 10 - 88,3 тис.грн.;
    - придбання оргтехнiки для центру первинної медико-санiтарної допомоги - 185,0 тис.грн.;
    - будiвництво технологiчної лiнiї утилiзацiї шламiв вiд очищених стiчних вод - 15,0 тис.грн.;
    - капiтальний ремонт теплового вузла в ЧЗШ № 14 - 28,5 тис.грн.;
    - впровадження технологiй для забезпечення зниження рiвня забруднення атмосферного повiтря - 392,0 тис.грн. (проектнi роботи);
    - реконструкцiя мережi зовнiшнього освiтлення по вулицi Забузька - 141,2 тис.грн.;
    - капiтальний ремонт дороги по вулицi Львiвська - 600,0 тис.грн.
    На головну...

2017 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради