ПОВIДОМИТИ ПРО НЕЗАДЕКЛАРОВАНУ ПРАЦЮ РУКА ДОПОМОГИ Проект Статуту територiальної громади мiста Червоноград Громадська рада при виконкомi Червоноградської мiської ради Платформа реалiзацiї iдей для покращення твого мiста Червоноградський МВ ДРАЦС ГТУЮ у Львiвськiй областi
Мiськi новини - подiя << Назад
 МIСЬКЕ ФIНАНСОВЕ УПРАВЛIННЯ НАДАЄ IНФОРМАЦIЮ ПРО РУХ КОШТIВ МIСЬКОГО БЮДЖЕТУ
    Протягом 27.10.2017 - 02.11.2017 року до загального фонду мiського бюджету поступило доходiв в сумi 13 964,5 тис.грн., в тому числi з державного бюджету:
    - базова дотацiя -93,7 тис.грн.;
    - субвенцiя з державного бюджету мiсцевим бюджетам на виплату допомоги сiм'ям з дiтьми, малозабезпеченим сiм'ям, iнвалiдам з дитинства, дiтям-iнвалiдам, тимчасової державної допомоги дiтям та допомоги по догляду за iнвалiдами I чи II групи внаслiдок психiчного розладу - 10,3 тис.грн.;
    - субвенцiя з державного бюджету мiсцевим бюджетам на надання пiльг та житлових субсидiй населенню на оплату електроенергiї, природного газу, послуг тепло-, водопостачання i водовiдведення, квартирної плати - 1 898,3 тис. грн.;
    - медична субвенцiя - 2 905,5 тис. грн.;
    - медична субвенцiя на вiдшкодування вартостi препаратiв iнсулiну - 111,8 тис. грн.;
    - освiтня субвенцiя - 3 385,0 тис.грн.;
    До спецiального фонду надiйшло 4,7 тис. грн.( без врахування власних надходжень бюджетних установ i органiзацiй)
    Кошти загального фонду були спрямованi на:
    - виплату заробiтної плати працiвникам бюджетних установ - 16,4 тис.грн ;
    - оплату за спожитi бюджетними установами енергоносiї - 18,1 тис.грн.;
    - продукти харчування - 50,0 тис.грн.;
    - спортивнi заходи - 10,0 тис.грн.;
    - видатки на лiкарню - 3878,7 тис.грн., в тому числi: зарплата - 3519,5 тис.грн., медикаменти - 9,4 тис.грн., пiльговi пенсiї - 44,0 тис.грн., продукти харчування - 93,4 тис.грн., енергоносiї - 128,0 тис.грн., послуги - 56,8 тис.грн., матерiали - 7,5 тис.грн., вiдрядження - 20,0 тис.грн.;
    - допомоги сiм'ям з дiтьми - 10,3 тис.грн.;
    - пiльги, субсидiї, компенсацiї - 2939,2 тис.грн.;
    - предмети, матерiали, обладнання для бюджетних установ - 43,9 тис.грн.;
    - послуги наданi бюджетним установам - 375,4 тис.грн.;
    - вiдрядження для працiвникiв бюджетних установ - 4,4 тис.грн.;
    - надання фiнансової пiдтримки КП "Нептун" - 15,0 тис.грн., КП Радiостудiя "Новий двiр" - 20,0 тис.грн., КП Редакцiя газети "Новини Прибужжя" - 29,8 тис.грн.;
    - субвенцiя бюджету м. Соснiвка на утримання ДНЗ №5 - 8,8 тис.грн. (зарплата);
    Кошти спецiального фонду були спрямованi на:
    - капiтальний ремонт ЧНВК № 10 - 57,6 тис.грн., ЧЗШ № 8 - 75,2 тис.грн.;
    - капiтальний ремонт санвузлiв в центрi первинної допомоги - 39,2 тис.грн.;
    - капiтальний ремонт вентиляцiї iнфекцiйного вiддiлення в лiкарнi - 76,6 тис.грн.;
    - реконструкцiя скидного колектора очисних стiчних вод в селi Добрячин - 450,0 тис.грн.;
    - аварiйно-вiдновлювальнi роботи на колекторi по вулицi Галицька в м. Соснiвка - 119,5 тис.грн.;
    - проект змiн до детального плану в районi вулицi Героїв Майдану, Iвасюка, Грушевського - 19,8 тис.грн.;
    - будiвництво спортивного майданчика - 5,9 тис.грн.;
    - придбання для лiкарнi термостата - 18,4 тис.грн., оргтехнiки - 49,6 тис.грн.
    На головну...

2017 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради