ПОВIДОМИТИ ПРО НЕЗАДЕКЛАРОВАНУ ПРАЦЮ РУКА ДОПОМОГИ Проект Статуту територiальної громади мiста Червоноград Громадська рада при виконкомi Червоноградської мiської ради Платформа реалiзацiї iдей для покращення твого мiста Червоноградський МВ ДРАЦС ГТУЮ у Львiвськiй областi
Мiськi новини - подiя << Назад
 МIСЬКЕ ФIНАНСОВЕ УПРАВЛIННЯ НАДАЄ IНФОРМАЦIЮ ПРО РУХ КОШТIВ МIСЬКОГО БЮДЖЕТУ
    Протягом 20.10.2017 - 26.10.2017 року до загального фонду мiського бюджету поступило доходiв в сумi 11 477,4 тис.грн., в тому числi з державного бюджету:
    - базова дотацiя -93,7 тис.грн.;
    - субвенцiя з державного бюджету мiсцевим бюджетам на виплату допомоги сiм'ям з дiтьми, малозабезпеченим сiм'ям, iнвалiдам з дитинства, дiтям-iнвалiдам, тимчасової державної допомоги дiтям та допомоги по догляду за iнвалiдами I чи II групи внаслiдок психiчного розладу - 499,7 тис.грн.;
    - субвенцiя з державного бюджету мiсцевим бюджетам на надання пiльг та житлових субсидiй населенню на оплату електроенергiї, природного газу, послуг тепло-, водопостачання i водовiдведення, квартирної плати - 2 621,9 тис. грн.;
    - субвенцiя на вiдшкодування вартостi лiкарських засобiв для лiкування окремих захворювань - 265,5тис. грн.;
    - медична субвенцiя - 925,0 тис. грн.;
    - iншi субвенцiї 2 322,5 тис. грн.
    До спецiального фонду надiйшло 316,7 тис. грн.( без врахування власних надходжень бюджетних установ i органiзацiй) в тому числi iншi субвенцiї - 300,0 тис. грн.
    Кошти загального фонду були спрямованi на:
    - виплату заробiтної плати працiвникам бюджетних установ - 9010,2 тис.грн ;
    - оплату за спожитi бюджетними установами енергоносiї - 152,9 тис.грн.;
    - продукти харчування - 100,0 тис.грн.;
    - спортивнi заходи - 9,0 тис.грн.;
    - видатки на лiкарню - 353,5 тис.грн., в тому числi: зарплата - 37,4 тис.грн., медикаменти - 108,9 тис.грн., пiльговi пенсiї - 42,0 тис.грн., продукти харчування - 93,6 тис.грн., енергоносiї - 20,0 тис.грн., послуги - 1,6 тис.грн., субвенцiя на безкоштовнi медикаменти - 30,0 тис.грн., субвенцiя на iнсулiн - 20,0 тис.грн.;
    - допомоги сiм'ям з дiтьми - 498,2 тис.грн.;
    - пiльги, субсидiї, компенсацiї - 124,3 тис.грн.;
    - предмети, матерiали, обладнання для бюджетних установ - 85,5 тис.грн.;
    - послуги наданi бюджетним установам - 364,3 тис.грн.;
    - вiдрядження для працiвникiв бюджетних установ - 5,9 тис.грн.;
    - житлово-експлуатацiйне господарство - 395,6 тис.грн.;
    - забезпечення функцiонування теплових мереж - 84,0 тис.грн.;
    - надання фiнансової пiдтримки КП "Стоматологiчна полiклiнiка" - 68,0 тис.грн., спорткомплексу "Шахтар" - 50,0 тис.грн.;
    - субвенцiя бюджету м. Соснiвка на утримання народного дому - 52,8 тис.грн. (зарплата);
    - субвенцiя бюджету м. Соснiвка на утримання ДНЗ №5 - 109,3 тис.грн. (зарплата);
    - субвенцiя бюджету с. Гiрник на утримання народного дому - 13,1 тис.грн. (зарплата).
    Кошти спецiального фонду були спрямованi на:
    - капiтальний ремонт ЧНВК № 10 - 45,4 тис.грн., ЧНВК № 3 - 93,1 тис.грн., ЧЗШ № 14 - 23,6 тис.грн., гiмназiї - 42,3 тис.грн., ДНЗ № 1 - 22,1 тис.грн., ДНЗ № 12 - 36,9 тис.грн., ДНЗ № 9 - 21,4 тис.грн., ДНЗ № 13 - 26,3 тис.грн., ДНЗ № 18 - 22,2 тис.грн.;
    - придбання косарки для КП "Комунальник" - 21,0 тис.грн.;
    - придбання ноутбука для виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради - 14,9 тис.грн.;
    - реконструкцiя скидного колектора очисних стiчних вод в селi Добрячин - 40,6 тис.грн.;
    - капiтальний ремонт Гiрницької музичної школи - 108,0 тис.грн.;
    - реконструкцiя водопостачання в пологовому вiддiленнi лiкарнi - 176,0 тис.грн.;
    - придбання газової плити для КП "Червонограджитлокомунсервiс" - 6,0 тис.грн.
    На головну...

2017 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради