ПОВIДОМИТИ ПРО НЕЗАДЕКЛАРОВАНУ ПРАЦЮ РУКА ДОПОМОГИ Проект Статуту територiальної громади мiста Червоноград Громадська рада при виконкомi Червоноградської мiської ради Платформа реалiзацiї iдей для покращення твого мiста Червоноградський МВ ДРАЦС ГТУЮ у Львiвськiй областi
Мiськi новини - подiя << Назад
 МIСЬКЕ ФIНАНСОВЕ УПРАВЛIННЯ НАДАЄ IНФОРМАЦIЮ ПРО РУХ КОШТIВ МIСЬКОГО БЮДЖЕТУ
    Протягом 29.09.2017 - 05.10.2017 року до загального фонду мiського бюджету поступило доходiв в сумi 20 477,4 тис.грн., в тому числi з державного бюджету:
    - базова дотацiя -93,7 тис.грн.;
    - субвенцiя з державного бюджету мiсцевим бюджетам на виплату допомоги сiм'ям з дiтьми, малозабезпеченим сiм'ям, iнвалiдам з дитинства, дiтям-iнвалiдам, тимчасової державної допомоги дiтям та допомоги по догляду за iнвалiдами I чи II групи внаслiдок психiчного розладу - 6 914,5тис.грн.;
    - субвенцiї з державного бюджету мiсцевим бюджетам на вiдшкодування вартостi лiкарських засобiв для лiкування окремих захворювань - 71,9 тис.грн.;
    - освiтня субвенцiя - 3 385,0 тис. грн.;
    - медична субвенцiя - 3 060,5 тис.грн.
    - iншi субвенцiї - 58,8 тис.грн.
    До спецiального фонду мiського бюджету надiйшло 2 476,8 тис.грн. (без врахування власних надходжень бюджетних установ) у тому числi iншi субвенцiї - 2 428,0 тис.грн. (придбання смiттєвоза - 1700 тис.грн., проектно-кошторисна документацiя на встановлення iндивiдуальних теплових пунктiв - 168 тис.грн., придбання контейнерiв - 60 тис.грн., будiвництво спортивного майданчика з штучним покриттям - 500 тис.грн.)
    Кошти загального фонду були спрямованi на:
    - виплату заробiтної плати працiвникам бюджетних установ - 26,0 тис.грн ;
    - оплату за спожитi бюджетними установами енергоносiї - 7,8 тис.грн.;
    - медикаменти - 14,0 тис.грн.;
    - продукти харчування - 410,0 тис.грн.;
    - спортивнi заходи - 7,5 тис.грн.;
    - культурно-мистецькi заходи - 20,0 тис.грн.;
    - видатки на лiкарню - 2193,0 тис.грн., в тому числi: зарплата - 1847,2 тис.грн., медикаменти - 12,7 тис.грн., пiльговi медикаменти - 9,2 тис.грн., продукти харчування - 89,3 тис.грн., енергоносiї - 122,8 тис.грн., матерiали - 21,1 тис.грн., послуги - 90,7 тис.грн.;
    - пiльги, субсидiї, компенсацiї - 51,6 тис.грн.;
    - допомоги сiм'ям з дiтьми - 6914,5 тис.грн.;
    - предмети, матерiали, обладнання для бюджетних установ - 44,8 тис.грн.;
    - послуги наданi бюджетним установам - 588,6 тис.грн.;
    - вiдрядження для працiвникiв бюджетних установ - 8,4 тис.грн.;
    - надання фiнансової пiдтримки КП "Нептун" - 15,0 тис.грн., КП Радiостудiя "Новий двiр" - 16,0 тис.грн., КП Редакцiя газети "Новини Прибужжя" - 24,0 тис.грн., спорткомплексу "Шахтар" - 100,0 тис.грн.;
    - благоустрiй мiста - 150,9 тис.грн.;
    - запобiгання та лiквiдацiя надзвичайних ситуацiй - 200,0 тис.грн.;
    - субвенцiя бюджету м. Соснiвка на утримання народного дому - 23,8 тис.грн. (зарплата);
    Кошти спецiального фонду були спрямованi на:
    - капiтальний ремонт ДНЗ № 4 - 104,4 тис.грн., ЧЗШ № 6 - 16,3 тис.грн., гiмназiї - 16,3 тис.грн., ЧЗШ № 5 - 70,5 тис.грн.;
    - будiвництво спортивного майданчика зi штучним покриттям - 26,8 тис.грн.;
    - субвенцiя на придбання смiттєвоза - 1600,0 тис.грн.;
    - придбання урн - 59,9 тис.грн.;
    - замiна вiкон в Червоноградському народному домi - 58,8 тис.грн.;
    - субвенцiя на штучне покриття для спортивних майданчикiв - 500,0 тис.грн.;
    - реконструкцiя системи гарячого водопостачання в пологовому будинку - 98,6 тис.грн.;
    - придбання бандури для Червоноградської школи мистецтв - 6,5 тис.грн.
    На головну...

2017 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради