Громадська рада при виконкомi Червоноградської мiської ради Безоплатна правова допомога Центр надання адмiнiстративних послуг Проект РЕОП Оплата комунальних послуг Сайт Президента України Асоцiацiя мiст України Сайт Верховної Ради України Сайт Кабiнету Мiнiстрiв України Львiвська обласна державна адмiнiстрацiя Державна податкова адміністрація у Львівській області Офiцiйний веб-сайт Державного реєстру виборцiв Iнститут полiтичної освiти Львiвська мiська рада
МНС Червонограда
Locations of visitors to this page Погода в Червоноградi
РЕСТОРАНИ (Restaurants):
"ВIКТОР I Я"
вул.Грушевського,5
тел. 2-24-94
"Victor and I"
5, Hrushevskyi Street
Tel. 2-24-94
"ШАХТАР"
пл. Соборна, 5
тел. 9-33-08
"Shakhtar" ("Miner")
5, Soborna Square
Tel. 9-33-08
"РЕТРО"
вул. Iвасюка, 20
тел. 2-85-96
"Retro"
20, Ivasiuk Street
Tel. 2-85-96
"ВЕРСАЛЬ"
вул. С.Бандери, 28
тел. 4-24-04
"Versal"
28, St. Bandera Street
Tel. 4-24-04
БАРИ (Bars):
"СХIДНИЙ"
вул. Стуса, 14
тел. 4-79-59
"Skhidnyi" ("Eastern")
14, Stus Street
Tel. 4-79-59
"ГАЛКА"
вул. Бандери, 25
тел. 2-15-42
"Halka" ("Daw")
25, Bandera Street
Tel. 2-15-42
"АТЛАНТ"
пр. Шевченка, 18 А
тел. 3-15-98
"Atlant" ("Atlas")
18A, Shevchenko Avenue
Tel. 3-15-98
"СЛОВЯНСЬКЕ"
вул. Стуса, 14
тел. 4-60-45
"Slovianske" ("Slavic")
14, Stus Street
Tel. 4-60-45
КАФЕ (Cafes):
"СОНЕЧКО"
вул. Миру, 9
тел. 4-71-00
"Sonechko" ("Syn")
9, Myr Street
Tel. 4-71-00
"ВIРАЖ"
вул. Шевченка,6
тел. 2-00-41
"Virazh" ("Curve")
6, Shechenko Street
Tel. 2-00-41
"ЯВIР"
вул. Сокальська, 5
тел. 2-52-62
"Yavir" ("Maple")
5, Sokalska Street
Tel. 2-52-62
"ОРХIДЕЯ"
вул. Iвасюка, 18
тел. 2-15-36
"Orkhideia" ("Orchid")
18, Ivasiuk Street
Tel. 2-15-36
"ЛАБIРИНТ"
вул. Бандери, 6
тел. 2-83-54
"Labirynt" cafe
6, Bandera Street
Tel. 2-83-54
"ВАЛЕНТИНА"
вул. Сокальська,5
тел. 9-78-46
"Valentyna"
5, Sokalska Street
Tel. 9-78-46
"РАНДЕВУ"
вул. Бандери, 20 А
тел. 4-26-15
"Randevu" ("Rendezvous")
20A, Bandera Street
Tel. 4-26-15
КАФЕ-БАРИ (Cafe-Bars):
"СУЗIР'Я"
вул. Будiвельна, 7
тел. 4-71-40
"Suziria" ("Constellation")
7, Budivelna Street
Tel. 4-71-40
"ЕДЕЛЬВЕЙС"
вул. Паркова, 4А
тел. 4-60-60
"Edelveis" ("Edelweiss")
4A, Parkova Street
Tel. 4-60-60
"ПОЧАНГА"
вул. Стуса, 25
тел. 3-22-94
"Pochanha"
25, Stus Street
Tel. 3-22-94
"ВОЛОДАР"
вул. Сокальська, 5
тел. 4-78-15
"Volodar" ("Lord")
5, Sokalska Street
Tel. 4-78-15
БЕНКЕТНА ЗАЛА (Banquet Hall):
"ЧЕРВОНОГРАД"
вул. Стуса, 32
тел. 4-71-40
"Chervonohrad"
32, Stus Street
Tel. 4-71-40
ПIЦЕРIЯ (Pizzerias):
"ГУЛЬБАРIЙ"
вул. Шептицького,1
тел. 4-93-80
"Hulbarii"
1, Sheptyskyi Street
Tel. 4-93-80
"БЕРГАМО"
вул. Бандери,11
тел. 2-22-42
"Berhamo"
11, Bandera Street
Tel. 2-22-42
"IL PADRINO"
вул. Iвасюка, 18
тел. 2-55-77
"IL Padrino"
18, Ivasiuk Street
Tel. 2-55-77
"ПЛОЩА РИНОК"
вул. Сокальська, 5
тел. 4-93-80
"Ploshcha Rynok" ("Market Square")
5, Sokalska Street
Tel. 4-93-80
"ПАЛЕРМО"
вул. Чорновола, 8
тел. 4-70-90
"Palermo"
8, Chornovol Street
Tel. 4-70-90
2012 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради