ПОВIДОМИТИ ПРО НЕЗАДЕКЛАРОВАНУ ПРАЦЮ РУКА ДОПОМОГИ Проект Статуту територiальної громади мiста Червоноград Громадська рада при виконкомi Червоноградської мiської ради Платформа реалiзацiї iдей для покращення твого мiста Червоноградський МВ ДРАЦС ГТУЮ у Львiвськiй областi
Управління житлово-комунального господарства інформує:

Призначення управителя багатоквартирних будинкiв в м. Червоноград
Відповідно до Закону України «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку» та Порядку проведення конкурсу з призначення управителя багатоквартирного будинку, затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 13 червня 2016 року № 150, виконавчим комітетом Червоноградської міської ради проведено конкурс з призначення управителя багатоквартирних будинків в м. Червоноград, в яких не створено ОСББ, співвласники яких не прийняли рішення про форму управління багатоквартирним будинком. За результатами проведеного конкурсу прийнято рішення №85 від 12.04.18р. «Про призначення управителя багатоквартирних будинків в м.Червоноград», відповідно до якого призначено комунальне підприємство «Червонограджитлокомунсервіс», в особі директора – Кукоби Юрія Михайловича, тел.(03249) 2-23-59 управителем для наступних багатоквартирних будинків

    Список громадян, якi перебувають на облiку при Червоноградському виконкомi мiської ради станом на 01.01.2018 р.

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України.

Необхідність впровадження заходів з енергозбереження та енергоефективності в житловому секторі та механізм їх державної підтримки.

ПОСТАНОВА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ від 24 лютого 2016 р. № 109 “Про затвердження Порядку зберігання протоколів зборів співвласників багатоквартирного будинку та розміщення інформації про рішення, прийняті такими зборами”.

Постанова і порядок.

Програма енергоефективності за участі АТ "Ощадбанк" для населення та ОСББ.
Теплий кредит від АТ "Ощадбанк" на енергозбереження
Додатки : 1. Презентація програми енергоефективності за участю АТ "Ощадбанк"
2. Енергоефективнісь ОСББ з АТ "Ощадбанк"


Шановнi мешканцi!!!
    КП «Червонограджитокомунсервiс» та КП «Комунальник» керуючись ст. 28 Закону України вiд 21.05.1997 р. № 280/97-ВР "Про мiсцеве самоврядування в Українi", п. 1.2 ст. 7 Закону України вiд 24.06.2004 р. "Про житлово - комунальнi послуги", Законом України вiд 05.03.1998 р. № 187/98-ВР "Про вiдходи", Постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 26.07.2006 р. № 1010 "Про затвердження Порядку формування тарифiв на послуги з вивезення побутових вiдходiв", Постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 01.06.2011 р. № 869 "Про забезпечення єдиного пiдходу до формування тарифiв на житлово - комунальнi послуги", Постановою КМУ вiд 10.12.2008 р. №1070 "Про затвердження Правил надання послуг з вивезення побутових вiдходiв", Наказом Мiнiстерства регiонального розвитку, будiвництва та житлово - комунального господарства України вiд 30.07.2012 р. № 390 "Про затвердження порядку доведення до споживачiв iнформацiї про перелiк житлово - комунальних послуг, структуру цiн/тарифiв, змiну цiн/тарифiв з обґрунтуванням її необхiдностi та про врахування вiдповiдної позицiї територiальних громад" (iз внесеними змiнами та доповненнями), рiшенням виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради вiд 30.11.2017 р. № 218 "Про застосування норм надання послуг з вивезення побутових вiдходiв в м. Червоноград та смт. Гiрник", мають намiр змiнити тарифи на на послуги з вивезення побутових вiдходiв (перевезення, сортування та захоронення).
    Причини змiни тарифу:
    1. на виконання Рiшення виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради № 218 вiд 30.11.2017 року, КП «Червонограджитлокомунсервiс» та КП «Комунальник» розраховано тарифи на послуги з вивезення побутових вiдходiв (перевезення твердих, великогабаритних, ремонтних вiдходiв);
    2. дiючий тариф на послугу з вивезення твердих побутових вiдходiв, затверджений рiшенням виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради № 151 вiд 30.07.2015 р., розрахований на 1 м3 вивезення;
    3. КП «Червонограджитлокомунсервiс» та КП «Комунальник» проведено розрахунок тарифiв на послуги з вивезення побутових вiдходiв (перевезення твердих, великогабаритних, ремонтних) iз розрахунку на 1 тонну перевезення;
    4. iншими вагомими причинами для перегляду тарифiв є:
    - зростання мiнiмальної заробiтної плати iз 1218 грн. (в 2015 р.) до 3723 грн. (на 01.01.2018 р.);
    - рiст цiн на паливо-мастильнi матерiали ( бензин А-92 в 1,5р (з 19,50 грн/л до 29,20 грн./л);
    - дизельне паливо в 1,4р. (з 19,99 грн./л. до 27,80 грн./л.);
    - зростання вартостi iнших послуг та матерiалiв (електроенергiї, опалення, водопостачання та водовiдведення, запчастин, спецодягу, iн.
    Додатково повiдомляємо, що:
    - на виконання Наказу Мiнрегiону вiд 30.07.2012 № 390 «Про затвердження Порядку доведення до споживачiв iнформацiї про перелiк житлово-комунальних послуг, структуру цiн/тарифiв, змiну цiн/тарифiв з обґрунтуванням її необхiдностi та про врахування вiдповiдної позицiї територiальних громад» (iз внесеними змiнами i доповненнями), зазначене рiшення буде розмiщено в черговому номерi мiсцевої газети, на сайтах мiської ради та КП »ЧВК», на дошках оголошень та iн.

Про адміністративну відповідальність за паркування автотранспорту на зелених зонах
    Шановні власники, користувачі автотранспортних засобів!
    Управління житлово-комунального господарства Червоноградської міської ради попереджає про адміністративну відповідальність за паркування автотранспорту на зелених зонах міста Червонограда зокрема, що призводить до знищення або пошкодження зелених насаджень чи інших об'єктів озеленення.
    За порушення Правил благоустрою території та законодавства у сфері благоустрою населених пунктів згідно Закону України "Про благоустрій населених пунктів" особа може бути оштрафована, притягнена до адміністративної відповідальності з накладенням штрафу: громадяни - від двадцяти до вісімдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 340 до 1360 грн.) і посадові особи (суб'єкти підприємницької діяльності) - від п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 850 до 1700 грн.), - стаття 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Як не зареєструєшся ,то й квартири не отримаєш...
З 1 вересня всiм ,хто перебуває у черзi на житло, належить перереєструватися, iнакше Вас не в пишуть у Єдиний державний реєстр
       11 березня цього року Кабiнет Мiнiстрiв України прийняв постанову № 238 " Про єдиний державний реєстр громадян ,якi потребують полiпшення житлових умов.
       Це зроблено для налагодження чiткого ведення квартирного облiку ,i така система дасть змогу бачити реальну картину про кiлькiсть громадян якi у країнi чекають полiпшення житлових умов.
       Саме тому всi ,хто перебуває на квартирному облiку ,має пройти перереєстрацiю.
       Для перереєстрацiї необхiдно подати наступнi документи:
       - довiдки з мiсця проживання про склад сiм"ї та реєстрацiю (Ф-№-2) всiх членiв сiм"ї.
       - довiдки з мiсця працї чи навчання;
       - копiї свiдоцтва про право власностi та технiчний паспорт ( у разi проживання у приватизованiй квартирi);
       - копiю договору найму (для громадян ,якi винаймають житло);
       - копiї паспортiв;
       - довiдка Бюро технiчної iнвентаризацiї та Експертна оцiнка про наявнiсть або ж вiдсутнiсть у черговика та членiв його сiм"ї нерухомого майна та приватизованої житлової площi;
       - копiї довiдок про присвоєння iдентифiкацiйного номера всiх членiв сiм"ї у тому числi й неповнолiтнiх дiтей.
       Всiм ,хто перебуває на квартирному облiку за мiсцем проживання документи подавати в виконком Червоноградської мiської ради (кабiнет 115, тел:2-42-03).
       Черговиком ,якi перебувають на квартирному облiку по мiсцю працi всi документи подавати адмiнiстрацiї пiдприємства ,установи чи органiзацiї.
       Якщо громадянин, який уже десятки рокiв чекає полiпшення житлових умов ,з якихось Причин не пройде перереєстрацiю ,такi громадяни не потраплять до Єдиного державного реєстру не потраплять i ,вiдповiдно на житло претендувати не можуть.
       Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради

Роз'яснення про порядок створення ОСББ
       Основна дiяльнiсть об'єднання полягає у здiйсненнi функцiй, що забезпечують реалiзацiю прав власникiв примiщень на володiння та користування спiльним майном членiв об'єднання, належне утримання будинку та прибудинкової територiї, сприяння членам об'єднання в отриманнi житлово-комунальних та iнших послуг належної якостi за обґрунтованими цiнами та виконання ними своїх зобов'язань, пов'язаних з дiяльнiстю об'єднання.
       Порядок та умови створення об'єднання спiввласникiв багатоквартирного будинку (ОСББ) врегульовано Законом України "Про об'єднання спiввласникiв багатоквартирного будинку" та ПКМУ вiд 11.10.2002 року №1521 "Про реалiзацiю закону України "Про об'єднання спiввласникiв багатоквартирного будинку".
       Для створення ОСББ необхiдно виконати ряд дiй у послiдовностi, зазначенiй нижче:
       1. Створити iнiцiативну групу зi створення ОСББ. Така iнiцiативна група повинна складатися не менш як з трьох власникiв квартир чи нежитлових примiщень у багатоквартирному будинку. Наймачi/орендарi квартир i нежитлових примiщень у багатоквартирному будинку не можуть бути членами ОСББ та iнiцiативної групи.
       2. Iнiцiативнiй групi:
              - провести роботу зi з'ясування перелiку спiввласникiв багатоквартирних будинкiв (власникiв квартир, нежитлових примiщень);
              - провести iнформацiйно-роз'яснювальну роботу серед спiввласникiв щодо мети та доцiльностi створення ОСББ, порядку його створення;
              - пiдготувати установчi збори ОСББ;
              - пiдготувати проект протоколу установчих зборiв, реєстру присутнiх на зборах (по сутi, це список спiввласникiв) та листка голосування на установчих зборах, картки голосування;
              - зарезервувати у державного реєстратора назву ОСББ;
              - пiдготувати пропозицiї щодо складу правлiння ОСББ та ревiзiйної комiсiї;
              - пiдготувати проект статуту ОСББ.
       3. Мiсцевiй адмiнiстрацiї:
              - погодити пiдготовлений iнiцiативною групою статут з державним реєстратором (щодо державної реєстрацiї ОСББ з таким статутом) та ДПI (щодо включення ОСББ з таким статутом до реєстру неприбуткових органiзацiй);
              - знайти / вiдновити технiчну документацiю на будинки, пiдготувати її (чи її копiю) до передачi ОСББ;
              - виконкому спiльно з iнiцiативною групою - вирiшити питання про мiсце проведення установчих зборiв.
       4. Iнiцiативнiй групi:
              - оповiстити всiх спiввласникiв про проведення установчих зборiв. Про проведення установчих зборiв iнiцiативнiй групi необхiдно письмово повiдомити усiм власникам житлових та нежитлових примiщень будинку не менш як за 14 днiв до дати проведення. Повiдомлення вручається кожному власнику пiд розписку або надсилається рекомендованим листом. Не зайвим буде розклеїти оголошення про збори на вхiдних дверях до пiд'їздiв, дошках оголошень тощо;
              - провести установчi збори ОСББ, на яких прийняти рiшення про створення ОСББ. З метою визначення кворуму у день проведення зборiв рекомендуємо iнiцiативнiй групi провести письмову реєстрацiю присутнiх учасникiв зборiв. Кворум наявний за умови присутностi на зборах бiльше 50 вiдсоткiв власникiв приватизованих квартир, нежитлових примiщень (50% + один голос). Мешканцi неприватизованих квартир чи орендарi примiщень не враховуються при визначеннi кворуму та не можуть брати участь у голосуваннi , але мають право бути присутнiми на зборах. Прийнятi на зборах рiшення повиннi бути вiдображенi у протоколi установчих зборiв. Додатково рекомендуємо результати голосування з найважливiших питань фiксувати також у листках голосування, в яких кожен учасник зборiв особисто зазначає своє волевиявлення ("за", "проти", "утримався").
       Провести державну реєстрацiю ОСББ та подальшу його постановку на облiк в ДПI, Пенсiйному фондi та iнших фондах соцiального страхування тощо.
       Наступними необхiдними кроками повиннi стати визначення меж прибудинкової територiї та оформлення права власностi на прибудинкову територiю, укладення договорiв мiж ОСББ i пiдприємствами-виконавцями житлово-комунальних послуг, а також власне пiдготовка i прийняття рiшення про проведення термомодернiзацiї будинку (впровадження енергозберiгаючих заходiв), за їх необхiдностi.
       Перший заступник мiського голови С.Дмуховський

Правила благоустрою і утримання території м.Червонограда
      Правила благоустрою і утримання території м.Червонограда, затверджені рішенням Червоноградської міської ради від 29.04. 1998 р. № 19 не враховували важливих змін які відбулися в законодавчій базі. У зв'язку з цим виникла необхідність врегулювати права та обов'язки учасників правовідносин у сфері благоустрою території міста відповідно до Конституції України і Законів України "Про благоустрій населених пунктів", "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення", "Про охорону навколишнього природного середовища", "Про відходи", "Про автомобільний транспорт", "Про дорожній рух", "Про житлово-комунальні послуги" та інших документів чинного законодавства України.
      Практика забезпечення належного рівня благоустрою міста потребує більшої конкретизації вимог щодо дотримання правил благоустрою, упорядкування, очищення та утримання території, використання об'єктів благоустрою в місті Червонограді.
      Відповідно робочою групою розроблені нові правила благоустрою території м.Червонограда та затверджені рішенням сесії Червоноградської міської ради №615 від 19.06.2014 року.
      Правила благоустрою території м.Червонограда - нормативно-правовий акт, яким установлюється порядок благоустрою та утримання територій об'єктів благоустрою міста Червонограда, регулюються права та обов'язки учасників правовідносин у сфері благоустрою території міста.
      Правила спрямовані на створення умов, сприятливих для життєдіяльності людини, і є обов'язковими для виконання на території міста виконавчими органами міської ради, об'єднаннями громадян, підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності і підпорядкування, їх керівниками, працівниками, приватними підприємцями та громадянами.
      Додаток. Правила благоустрою території м.Червонограда.

Положення про інспекцію з благоустрою м.Червонограда
      Додаток. Положення

2016 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради