ПОВIДОМИТИ ПРО НЕЗАДЕКЛАРОВАНУ ПРАЦЮ Проект Статуту територiальної громади мiста Червоноград Громадська рада при виконкомi Червоноградської мiської ради Платформа реалiзацiї iдей для покращення твого мiста
Культура. Бібліотеки міста
Презентацiя "Iсторiя людини, яка визначала iсторiю"
 
     12 червня у Червоноградськiй центральнiй мiськiй бiблiотецi проходила цiкава зустрiч з Iгорем Дерев'яним - магiстром iсторiї, старшим науковим спiвробiтником Нацiонального музею-меморiалу жертв окупацiйних режимiв "Тюрма на Лонцького" та координатором проекту "Електронний архiв визвольного руху" Данилом Саламiним. У стiнах бiблiотеки Iгор Дерев'яний презентував свою книгу"Сила волi. Євген Коновалець", а Данило Саламiн -         "Електронний архiв українського визвольного руху".
 
     Книга"Сила волi. Євген Коновалець" - перша iлюстрована бiографiя засновника ОУН. У книзi - документи та свiдчення очевидцiв, власнi спогади, унiкальнi фотографiї.
     "Євген Коновалець був творцем однiєї з найкращих частин української армiї у вiйнi за державнiсть 1917-1921 рокiв. Його життя - це iсторiя вiйськовика, який умiв воювати, але чудово опанував полiтичнi методи боротьби. Iсторiя полiтика, котрий робив усе, щоб об'єднати Схiд i Захiд. Iсторiя лiдера, що пiсля поразки зумiв дати нову надiю й пiдняти на нову боротьбу", - каже автор книги iсторик Iгор Дерев'яний.
     "Електронний архiв визвольного руху" avr.org.ua є спiльним проектом Центру дослiджень визвольного руху, Львiвського нацiонального унiверситету iменi Iвана Франка та Нацiонального музею "Тюрма на Лонцького". Сьогоднi в Е-архiвi доступнi копiї 11004 документiв. Мiсiя проекту - робити минуле доступним. Тут можна знайти iмена та прiзвища, дати народження, професiї, дiяльнiсть, що призвела до арешту, винесенi вироки, попереднi ув'язнення, кiнець поточного термiну ув'язнення, адреси родин та адреси у в'язницi чи засланнi.
     Задля цiєї зустрiчi в читальному залi бiблiотеки Ольгою Тарадай,бiблiотекарем I категорiї була органiзована розгорнута книжково-iлюстративна виставка "Безсмертний лицар:Євген Коновалець"
     Органiзатори зустрiчi:Центральна мiська бiблiотека та Iнформацiйно-методичний центр освiти.
     Надiя Пилипчук, провiдний методист МЦБС
 

 
"Що, вулице, є в iменi твоїм…"
 
 
     Iсторiя мiста твориться на наших очах, минуле Кристинополя з кожним днем вiддаляється. Для мешканцiв мiста воно має виняткову цiннiсть - це наша батькiвщина, наш дiм i нам у цьому домi жити i про нього дбати. Виховати в дитинi любов до рiдного мiста допомагають розповiдi батькiв, вчителiв, а також чимало книг, якi є в бiблiотеках мiста.
     У бiблiотецi-фiлiї№9 краєзнавчу подорож "Вiдкрий для себе рiдне мiсто". Провiдний бiблiотекар Ольга Бондарчук розповiла про минуле Червонограда, а далi поставила перед читачами такi запитання:"А чи замислювалися ви, йдучи знайомими вулицями, чому вони носять саме таке iм'я? Якi загадки та таємничi iсторiї минулого приховують вони в собi?". Адже майже кожна вулиця, архiтектурна будiвля мають свою iсторiю. I нашi читачi: Марич Роман, Шалагiнова Вiра, Гуменюк Богдан, Тарчанин Дiана, Бурлака Володимир, Лемега Дмитро, Звiрко Олександр, Мiщук Роман, Шульган Сергiй та iншi заздалегiдь пiдготували розповiдi про вулицi, на яких вони живуть. Пiсля цiкавої i змiстовної iнформацiї наших юних друзiв була проведена вiкторина "Чи знаєш ти свiй край?", а на завершення подорожi був запропонований перегляд слайд-фiльму про Червоноград.
     Вiдвiдуючи масовi заходи в нашiй бiблiотецi та читаючи краєзнавчу лiтературу, дiти отримують знання з iсторiї, культури, економiки краю та мiста. Дуже приємно, що наша краєзнавча робота не є марною, що вона потрiбна i затребувана читачами, не залишає їх байдужими i спонукає до вивчення рiдного краю.
 
"Розсипався бiсер, як макове зерно…"
 
 
      Мистецтво вишивки з давнiх-давен цiнується в Українi. Сучасне вишивальне мистецтво надзвичайно рiзноманiтне, поєднує в собi багато технiк, серед яких особливо популярна сьогоднi технiка вишивки бiсером.
      Роман Магоцький - молодий, талановитий вишивальник бiсером уже добре вiдомий в Українi та за її межами. У його творчому доробку вишитi картини, образи, сорочки. 18 травня майстер презентував свої роботи у Червоноградськiй центральнiй бiблiотецi. Було представлено понад 20 вишитих бiсером картин. Глядачi змогли насолодитись прекрасним та помилуватись витонченими витворами людських рук. Енергетикою Великоднiх свят наповнили зал виступи дитячих колективiв - фольклорного ансамблю "Криниченька" ЧНВК "Середня школа-колегiум" №3(керiвник Любов Фiалковська) та зведеного молодiжного хору церкви Пресвятої Богородицi Владичицi України (керiвник Наталiя Зiнькiв).
      Г. Полянська, бiблiотекар вiддiлу обслуговування
 

 
"На струнах Кобзаревої душi"
 
 
      I росянi вiнки, заплетенi суцвiття,
      До нiг тобi, Титане, кладемо,
      Ми чуємо тебе, Кобзарю, крiзь столiття,
      Тебе своїм сучасником звемо

            Василь Симоненко
      13 березня у бiблiотецi-фiлiї №8 в рамках вiдзначення 200-рiччя вiд дня народження Т.Г. Шевченка та популяризацiї творчої спадщини Великого Кобзаряp було проведено лiтературну годину "На струнах Кобзаревої душi". До участi були залученi учнi 3-А класу ЧЗШ №4. Дiти iз задоволенням слухали розповiдi про дитинство та юнiсть поета, його друзiв. Учнi декламували вiршi, iнсценували уривки з творiв поета.
 

 
Його душа , то тихе море сліз...
 
 
      В святково прибраному Народному домi селища Гiрник портрет Тараса Шевченка, нацiональна символiка, вишиванi рушники, образ Матерi Божої. Горить свiча. Хвилиною мовчання зал вшанував героїв "Небесної сотнi". Так розпочався лiтературний вечiр з нагоди святкування 200-рiччя вiд дня народження Т.Г.Шевченка проведений працiвниками бiблiотеки- фiлiї №6 та Народного дому. Ведучими вечора були учасники дитячого драматичного гуртка "Пролiсок" (керiвник Iрена Побережник). Про життя i творчiсть великого Кобзаря розповiла Любов Лемеха бiблiотекар фiлiї №6.У виконаннi Юрiя Годовського директора Народного дому Просвiти, викладачiв Червоноградської музичної школи Оксани Сайко та Марiї Василишин прозвучали пiснi на вiршi Тараса Григоровича Шевченка. У виступi брав участь дитячий вокальний ансамбль "До-мi-сольки" (керiвник Оксана Паралюш).Присутнi ознайомились з великою спадщиною поета - поезiя, проза, мистецтво - бiля книжкової виставки "Т.Г. Шевченко - любов i святиня українського народу".
      Зав. фiлiї бiблiотеки №6 Медюх Л.О.
 

 
"Тарас Шевченко - свiтлий генiй України"
 
 
..Свою Україну любiть, Любiть її... Во врем'я люте, В останню тяжкую минуту За неї Господа молiть.
Т. Шевченко
 
       6 березня бiблiотека - фiлiя №9 зiбрала своїх читачiв, щоб вшанувати пам'ять великого Кобзаря. А спочатку учасники заходу органiзували своєрiдний флешмоб на Вiчевiй площi бiля пам'ятника Т.Г.Шевченку пiд гаслом "Ми пам'ятаємо тебе, Тарасе". Творча вiтальня "Ми чуємо тебе, Кобзарю, крiзь вiки" вiдкрилася розповiддю провiдного бiблiотекаря Ольги Бондарчук про маловiдомi сторiнки життєвого i творчого шляху поета. А далi у виконаннi наших читачiв ( Гайової Марiї, Гафiулiної Яни, Войтович Iрини, Козуб Анастасiї, Мигаль Анни, Гулич Анни, Савчук Iрини, Ярмоли Анастасiї та iнших) i учасникiв дитячого театру "Веселограй"(керiвник Мельник Алла) зворушливо i щиро звучали вiршi Т.Г.Шевченка.
       
Сокерко Людмила (учениця ЗШ №2) i Дверницька Юля (учениця ЗШ №4) виконали на скрипцi мелодiї за мотивами поезiй Кобзаря. Свої малюнки-iлюстрацiї за творами Тараса Григоровича Шевченка представили Сопець Iлля, Гайова Марiя, а братик i сестричка Козуби - Вiталiй i Анастасiя разом зi своїми малюнками принесли i портрет Т.Г. Шевченка, який намалював їх тато. А вiдповiдi на вiкторину "Тарас Шевченко: погляд через столiття" ще раз пiдтвердили,що нашi читачi добре знають життєвий i творчий шлях поета, а його iм'я вiдоме в усьому свiтi i творчiсть його багатогранна, як i його талант.
       Iрина Суворова, завiдувач фiлiї №9
 

 
"Нi, я жива, я буду вiчно жити"
 
 
       28 лютого в сш№7 вiдбулося свято " Нi, я жива, я буду вiчно жити." присвячене 143-м роковинам вiд дня народження великої поетеси Лесi Українки. У святi взяли участь бiблiотека для дiтей/ф№7/, учнi 3-А класу, гурткiвцi будинку дитячої творчостi. На святi присутнi ознайомилися з життєвим i творчим шляхом Лесi, читали вiршi, театралiзували казку Л.Українки "Бiда навчить". Дiти тiльки починають знайомитись з творчiстю поетеси. Ми сподiваємося, що вони завжди матимуть потребу звернутися до її вiршiв, якi навчать їх любити Україну, любити i розумiти людей, бути мужнiми. Нехай же буде вiчною i наша пам'ять про неї!  

 
День рiдної мови
 
 
       21 лютого Мiжнародний День рiдної мови. Саме цiй датi був присвячений захiд, який вiдбувся в читальнiй залi бiблiотеки-фiлiї № 5 ЧЦБС. До уваги присутнiх була представлена лiтературно-музична композицiя, пiдготовлена учнями ЧНВК № 13 (класний керiвник - Мельник О.П.) В читальнiй залi до цiєї дати оформлено художньо - iлюстровану книжкову виставку "Плекатимеш мову - цвiстимуть слова".
       
Голова Соснiвської мiської ради Дуброва Є. М., подякувала всiм за змiстовно проведений час i наголосила, що, як нiколи, ми повиннi цiнувати рiдну мову, тому, що краса i сила української мови пригорне до себе серця мiльйонiв людей.
       
"Поможи, Небес Владико,
       
Хай буде по Твоїй волi,
       
Щоб та мова гомонiла
       
Вiльно: в хатi, церквi, школi!"
       
Алла Дупляк, провiдний бiблiотекар фiлiї №5
 

 
Шевченкiвськi ювiлейнi заходи у бiблiотецi
 
 
       Жива душа поетова святая,
       
Жива в святих своїх речах.
       
I ми, читая, оживаєм
       
I чуєм бога в небесах.
       
("Менi здається, я не знаю…", рр. 44 - 48;
       
I - IV 1850, Оренбург)---
       
Другого березня центральна мiська бiблiотека гостинно вiдчинилала дверi для своїх читачiв та гостей. Вiдбулося лiтетаратурно-мистецьке свято "Голос поета вiщий в нашi ввiйшов серця", яке започаткувало Шевченкiвськi ювiлейнi заходи у бiблiотецi. Свято розпочалось пiснею на слова Шевченка "Думи мої,думи мої" у виконаннi заслуженого артиста України бандуриста Остапа Стахiва. Протягом свята ще не раз лунали пiснi у його виконаннi. Ведучi заходу Р.Федюк та В.Олеш були своєрiдними провiдниками по "Тарасових шляхах".Поезiю Шевченка читали бiблiотекарi О.Тарадай,Т.Остапюк та ученьЧЗШ №12 В.Остапюк. Гостi свята -поети зi Львова, Жовкiвщини, Сокаля, Нововолинська, Соснiвки та голова лiтературного об'єднання "Оберiг"О.Карнага читали свої присвяти Шевченковi та Небеснiй сотнi.
       
Увазi присутнiх була представлена розгорнута книжково-iлюстративна виставка "Ти - незгасаюча зоря, що душi нашi воскрешає"-це експозицiя видань про життєвий i творчий шлях поета,репродукцiї його картин. На однiй iз виставок був представлений вишиваний бiсером портрет Тараса Шевченка. Його презентував народний майстер Роман Магоцький з Комарна. Вiн розповiв про свої роботи, про те,що зараз вишиває своєрiдну карту України. До речi, найближчим часом планується виставка його робiт у Червоноградськiй фiлiї Львiвського нацiонального музею. Окрасою свята став вiночок пiсень на слова Шевченка у виконаннi вокального трiо "Галичанка" з Соснiвки та уривок з п'єси "Назар Стодоля". А завершальним його акордом стало спiльне виконання духовного гiмну України " Боже великий, єдиний".

       
Третього березня ще одним заходом до ювiлею Кобзаря у центральнiй мiськiй бiблiотецi стало проведення усного журналу "Шевченко для усiх столiть" за участю восьмикласникiв ЧЗШ №12. Бiблiотекар читального залу Ольга Тарадай звернулась до присутнiх словами:
       
Помянiмо,пани-браття,
       
Святого ми нинi.
       
Не мертвого,а живого,
       
Бо слово не гине.
       
Про маловiдомi факти iз життя Кобзаря розповiла бiблiотекар Надiя Тiхтей. Гiсть заходу Богдан Демчук розповiв про свою колекцiю "Кобзарiв",якi вiн збирав все життя. З мультимедiйною презентацiєю "Живий у бронзi i гранiтi" про пам'ятники в Українi i за кордоном виступила бiблiотекар Галина Полянська. Учнi декламували вiршi поета та знайомились з колекцiєю "Кобзарiв".
 

 
Шевченківські читання
 
 
       Вiн був сином мужика - i став володарем в царствi Духа.
       Вiн був крiпаком - i став велетнем у царствi людської культури.
       Iван Франко
       
       Хвилиною мовчання розпочались голоснi читання в пам?ять загиблих на Майданi. З нагоди вшанування 200-ої рiчницi великого українського поета i пророка Т.Г. Шевченка та Мiжнародного дня рiдної мови працiвники бiблiотеки - фiлiї №4 разом iз учнями 4-б класу ЧНВК "СШ - колегiум №3"(кл. Луцик О.I.) провели голоснi читання "I лине над землею Шевченкове св?яте слово". В цей день 27 учнiв одягнули вишиванки i читали "Реве та стогне…", "Розрита могила", "Тече вода з-пiд явора", "Думка" , "Тарасова нiч", "Зоре моя вечiрняя", "Свiтає", "Менi тринадцятий минало…", "Заповiт". Книжкова виставка "У кожнiм серцi небайдужiм безсмертне слово Кобзаря" познайомила учнiв iз творами , якi поет написав для дiтей. За пiдсумками журi I - мiсце отримала Денис Юля за вiрш "Сон", II - Осiїк Юрiй "Розрита могила", III - Шклянка Камiла "Кавказ", IV - Михайлевська Дiана "Думка", V - Луцик Софiя "Якби менi черевички". Призери отримали в подарунок книги, а всi учасники солодощi.
       Зав. фiлiєю,Параскевiя Горбачук
 

 
До 200-рiччя вiд Дня народження Тараса Григоровича Шевченка
 
       2 березня 2014 року Червоноградська фiлiя Львiвського музею iсторiї релiгiї (палац Потоцьких) святкуватиме 200-рiччя вiд Дня народження Тараса Григоровича Шевченка. На цей день запланована музейна вiтальня "Тобi несем свою Любов".
Розпочнеться музейна вiтальня о 14.00 годинi вiдкриттям виставки "Графiка Софiї Караффи-Корбут до творiв Т. Шевченка" (з фондiв кiмнати-музею Т. Шевченка у Львiвському Палацi мистецтв). На виставцi представлено 48 графiчних робiт. За мотивами поезiй Т. Шевченка художниця створила впродовж 1961-1968 рокiв понад 100 лiногравюр. У 1967 роцi свiт побачив "Кобзар", проiлюстрований Софiєю Караффою-Корбут (сюди ввiйшло 34 iлюстрацiї).
Червоноградське лiтературно-мистецьке об'єднання "Третiй горизонт" представить альманах "Тобi несем свою Любов". Поети об'єднання декламуватимуть свої вiршi з цiєї збiрки, а трiо "Надвечiр'я" виконає авторськi пiснi про Т. Шевченка та пiсню на слова Кобзаря "По дiбровi вiтер вiє".
 

 
Оформлено книжкову виставку
 
       Українська мова пройшла нелегкий шлях. Однак, попри всi перешкоди, для багатьох мiльйонiв людей вона була i є рiдною, є мовою їхнiх дiдiв, батькiв i буде також мовою їхнiх дiтей. Ми щиро вiримо, що краса i сила української мови пригорне до себе серця мiльйонiв iнших людей.
       
До свята рiдної мови в бiблiотецi - фiлiї №5 ЧЦБС оформлено книжкову виставку "Плекатимеш мову - цвiстимуть слова".

       

       Алла Дупляк, провiдний бiблiотекар фiлiї №5
 

 
Оформлено книжкову виставку
 
       Тараса Шевченка розумiємо настiльки, наскiльки розумiємо себе - свiй час i Україну в ньому. Але щоб краще зрозумiти його як нашого сучасника, треба повнiстю осягнути його як сучасника людей, проблем, суспiльства XXI столiття. Вiн сам приходить у наш день. Але й ми повиннi йти у його час. Лише так мiж нами й ним буде глибше взаєморозумiння.
       
До 200-ї рiчницi вiд дня народження Т. Г. Шевченка у бiблiотецi - фiлiї № 5 ЧЦБС оформлено книжкову виставку "Хай дух Шевченка об'єднає нас", яка є актуальною на сьогоднiшнiй день.
       

       Алла Дупляк, провiдний бiблiотекар фiлiї №5
 

 
"Музика Рiздва наповнює серця"
 
       Червоноградська фiлiя Львiвського музею iсторiї релiгiї (палац Потоцьких) 14 сiчня 2014 року розпочала святкування 250-рiччя Святоюрського монастиря у м. Червоноградi рiздвяним концертом всесвiтньовiдомого квартету "Tenors BEL'CANTO".
 

 
"Україна: ера перезаснування"
 
 
        "Україна: ера перезаснування" - пiд такою назвою 8 грудня у центральнiй мiськiй бiблiотецi пройшла зустрiч iз письменником-публiцистом, редактором журналу "Унiверсум" Олегом Романчуком.
       
Олег Романчук - кандидат фiлологiчних наук, доцент кафедри української преси Львiвського нацiонального унiверситету iменi Iвана Франка, член Нацiональної спiлки письменникiв та Нацiональної спiлки журналiстiв України, лауреат численних премiй. У Червоноградi автор презентував свою нову книжку "Перезаснування України". Про книгу, мотиви її написання, проблеми, якi в нiй порушенi розповiв п. Олег присутнiм. Вiн наголосив, що в Українi слiд реалiзувати проект "перезаснування держави", який би згуртував нацiю, виробив би для неї спiльне бачення майбутнього. Його слова сприймалися з великим зацiкавленням, адже книга є надзвичайно актуальною зараз, коли українцi на майданi вiдстоюють своє право на європейський вибiр i коли вирiшується подальша доля країни.
       
На презентацiї був присутнiй Володимир В'язiвський - надiйний друг бiблiотеки, народний депутат ВРУ минулих скликань, голова товариства "Надбужанщина", за сприянням якого i вiдбулась ця зустрiч.
       
Г. Полянська, бiблiотекар вiддiлу обслуговування
 

 
Вiдбувся семiнар "Бiблiотека для дiтей, як складова iнформацiйно-культурного простору громади мiста"
 
 
        "Дiти повиннi жити у свiтi краси,гри, казки, музики, фантазiї i творчостi".
       
В.Сухомлинський
       
Загальновiдома iстина: книга - джерело знань знань,за її допомогою дитина пiзнає свiт. Активними помiчниками дитини в пiзнаннi необмеженого свiту духовних цiнностей, у розвитку художнiх i творчих здiбностей, пiдтримцi iнтересу до читання є бiблiотеки для дiтей. Вони вiдiграють важливу роль у формуваннi особистостi, сприяють всебiчному розвитку обдарованих i творчих дiтей. Бiблiотека - це те мiсце, куди дiти приходять поспiлкуватися, обмiнятися думками, почитати, показати свої здiбностi, проявити свiй талант.
       
14 листопада на базi мiської бiблiотеки для дiтей вiдбувся семiнар "Бiблiотека для дiтей, як складова iнформацiйно-культурного простору громади мiста".
       
В ходi семiнару акцентувалася увага на:
       
- ролi бiблiотеки в становленнi i розвитку читача-дитини
       
- поняттi "Сучасна дитяча книжка"
       
- впливi iнформацiйних технологiй на дитяче читання
       
- оновленнi дизайну бiблiотеки, що сприятиме комфортностi спiлкування i вiдпочинку дiтей.
       
Пiд час професiйної дискусiї "В бiблiотецi можливо все!" йшлося про виховання майбутнiх читачiв з самого раннього вiку, створення затишку i доброзичливої атмосфери у бiблiотецi та про запровадження iнтерактивних форм роботи з дiтьми як засобу активiзацiї дитячого читання.
       
Н. Пилипчук,провiдний методист МЦБС
 

 
9 листопада День української писемностi та мови
 
 
       Мова- це душа мiльйонiв українцiв, загартована iсторiєю i вiдточена творчiстю найталановитiших письменникiв. З нагоди Дня української писемностi та мови бiблiотека-фiлiя №7 разом з учнями 7 класу сш№7/ класний керiвник Петращак Г.А./ провели свято рiдної мови "До мови доторкнемося серцем".
     
  Cвято розпочалось з розповiдi про iсторiю виникнення української писемностi, а далi звучали вiршi, пiснi, гуморески, загадки про мову, що є нетлiнним скарбом, який служить єднанням мiж минулими i майбутнiми поколiннями, возвеличує Україну i українцiв.
 

 
Чарiвний будинок книг
 
 
       У бiблiотецi №9 була проведена екскурсiя для вихованцiв ДНЗ № 13 "Бiлочка", яку здiйснили дiти старшої групи разом з вихователем Чемерис Галиною та помiчником вихователя Арендач Галиною. Бiблiотекар Сава Катерина провела бесiду з демонстрацiєю iснуючих книг: маленьких i великих, товстих i тонких, рiзнокольорових, ознайомила з дитячими журналами "Свiт дитини", "Барвiнок", "Яблунька" та iн. Розповiла як берегти книгу та нагадала правила гарного ставлення до книги.
       
У бiблiотецi була оформлена книжкова виставка-знайомство: "Весь свiт дитячий через книгу". Крокуючи книжковими сходинками, маленькi користувачi зустрiчали вiдомих улюблених героїв, знайомилися з чарiвним i дивовижним свiтом казки, природи i технiки. Година промайнула весело, гамiрно та емоцiйно. Всiм дуже сподобалась цiкава та пiзнавальна екскурсiя, про що свiдчили слова вдячностi вiд наших маленьких користувачiв.I кожен з них на згадку отримав невеличкий сюрприз-подарунок вiд бiблiотеки.
 

 
Проведений огляд лiтератури бiля книжкової виставки "Прекрасне слово i душа у мовi рiднiй воз`єднались"
 
       9 листопада вiдзначається свято української писемностi та мови на честь українського лiтописця Нестора, послiдовника творцiв слов'янської писемностi Кирила та Мефодiя. Вважається, що саме з преподобного Нестора-лiтописця i починається писемна українська мова. В бiблiотецi-фiлiї№9 був проведений огляд лiтератури бiля книжкової виставки "Прекрасне слово i душа у мовi рiднiй воз`єднались".
 
Професiйний тренiнг "Жiноче обличчя колективу.Соцiально-психологiчний клiмат"
 
 
       Є два способи керувати жiнками, але….нiхто їх не знає
       Фрэнк Хаббард (1868-1930), американский карикатурист
       Вважається, що в жiночому колективi складно працювати. Чи так це? Що у жiнок своя природа, свої психофiзiологiчнi особливостi, iнтелектуальнi та моральнi установки, знати та враховувати якi необхiдно всiм, - i керiвникам, у складi колективiв яких жiнки, i пiдлеглим, якi працюють пiд керiвництвом жiнки. В чому ж полягають цi особливостi? Тi та iншi питання розглядались у ходi професiйного тренiнгу "Жiноче обличчя колективу.Соцiально-психологiчний клiмат", який проходив в останнiй день жовтня у центральнiй бiблiотецi.Тренiнг провела психолог Iванна Львiвна Адамчук. Робота у групах зумовила активну участь усiх присутнiх.
       Н.Пилипчук, провiдний методист МЦБС
 

 
Виставка "Героям Листопадового чину"
 
       1 листопада. З 1918 року ця подiя в iсторичних книгах i довiдниках називається "Проголошення ЗУНРу". Але для багатьох українцiв i галичан зокрема це, за висловом Михайла Гуцуляка, "найсвiтлiший день у життi".
       
У книзi "Альманах Львiв" на 157 сторiнцi читаємо:
"Був сiрий, вогкий досвiток того дня, i мiсто вкрила осiння мряка. В такому сiро-темнуватому ранковi пам'ятної п'ятницi Першого Листопада 1918 року можна було бачити на порожнiх площах i вулицях рiзної величини вiйськовi колони, маршуючi в рiзних напрямках у повнiй зброї.            
        Здавалося б, що у воєнний час це нiчого цiкавого i дивного для такого великого мiста, бо вже п'ятий рiк подiбне вiдбувається.
 
       Але того осiннього дня досвiта, у п'ятницю "Першого Листопада 1918 року", маршували не звичайнi вiйськовi вiддiли, якi населення Львова бачило майже щоденно; це Українське Вiйсько, по 578-му роцi неволi та служiння чужим займаннцям, оце перший раз брало знов у своє посiдання прастару захiдньоукраїнську княжу столицю Львiв. Це були першi нечисленнi гордi воїни, що поважилися на цей ризиковний крок, щоб показати свiтовi, хто тут є давнiм i правдивим господарем."
       Про подiї далекого 1 листопада 1918 року розповiдають книги, що розмiщенi на виставцi "Героям Листопадового чину" в Червоноградськiй центральнiй мiськiй бiблiотецi. Тут вмiщено як iсторичнi видання, так i книги з iсторiї українського вiйська. Це тi видання, що доносять до нинi живущих правду про боротьбу за незалежнiсть України i їх, без перебiльшення, можна вiднести пiд заголовок "Книги - це теж пам'ять".
       Ольга Тарадай, бiблiотекар читального залу ЦБ
 

 
"Осiннiй експрес" у Соснiвцi
 
 
       17.10.2013 р. у фiлiї №5 ЧЦБС вiдбулась зустрiч з львiвськими поетами : Любов'ю Долик, Людмилою Пуляєвою, Iваном Гентошем, Ярославом Петришиним та Богданом Бовшиком. Митцi Львiвщини презентували свою творчiсть пiд поетичним гаслом "Осiннiй експрес".
       Зустрiч органiзована спiльними зусиллями бiблiотекарiв фiлiї №5 та активiстiв БФ "Еко-милосердя" м. Соснiвки. У наповненiй слухачами читальнiй залi панувала атмосфера Слова i Пiснi, дарована галицькими поетами i соснiвським композитором - Iгорем Байором.
       Алла Дупляк,провiдний бiблiотекар
 

 
Лiтературна вiтальня з нагоди 95-рiччя В. Сухомлинського
 
 
       "Мудра людини з щирим серцем"
       Кожна людина народжується, приходить у свiт, щоб жити i залишити свiй слiд на землi, запам'ятатися людям добрими справами. Ким кожен стане у майбутньому, як виросте? Чим саме запам'ятається? Якi добрi вчинки робить зараз? На цi та iншi питання шукали вiдповiдь учнi 2 - 4 класiв початкової школи №11, якi завiтали на лiтературну вiтальню у мiську бiблiотеку для дiтей присвячену вiдомому педагогу, людинi з добрим i щирим серцем, письменнику Василю Сухомлинському.
 

 
Пiдвели пiдсумки конкурсу "Репортери надiї в Українi - 2013"
 
       У Львовi пiдвели пiдсумки конкурсу "Репортери надiї в Українi - 2013", який проводився втретє з iнiцiативи Українського католицького унiверситету. На церемонiю нагородження були запрошенi автори-лауреати, чиї роботи компетентне журi обрало з майже тисячi запропонованих на конкурс.
       
Професiонали i аматори вiд ЗМI змагалися у чотирьох номiнацiях: "Релiгiя", "Культура", "Суспiльство", "Економiка". У кожнiй з номiнацiй обрано переможця.
Вперше цього разу з'явилась така номiнацiя, як "Спецiальна вiдзнака". Було сiм вiдзнак. I серед нагороджених ними - Руслана Федюк: бiблiограф центральної мiської бiблiотеки мiста Червонограда, автор та ведуча рубрики "15 хвилин з доброю книгою". Ця програма створена Русланою Федюк спiльно з радiожурналiстом Червоноградського радiо "Новий Двiр" Павлом Кiнахом. Робота достойно оцiнена журi конкурсу "Репортери надiї в Українi" i отримала "Спецiальну вiдзнаку".
 

 
Пройшло свято хранителiв мудростi
 
 
       До Всеукраїнського дня бiблiотек в читальному залi Соснiвської бiблiотеки-фiлiї №5 пройшло свято хранителiв мудростi. Щиро вiтали бiблiотекарiв та ветеранiв бiблiотечної справи гучною пiснею та добрим словом гурток будинку дитячої та юнацької творчостi "Iнсценування казки" пiд керiвництвом Виноградської А.О. та гурт "Кольоровi парасольки" пiд керiвництвом Федонюк О.М. Також чарiвними пiснями потiшив гурт "Галичанка". Постiйнi читачi Богунов Б.Я. та Мiщук В.I. декламували вiршi. Соснiвська поетеса Олеш В. подарувала альманах лiтературно-мистецького об'єднання "Оберiг" " Рiднi обереги".  

 
Пройшов день вiдкритих дверей
 
 
       30 вересня в бiблiотецi-фiлiї №7 пройшов день вiдкритих дверей. Вiдвiдувачами бiблiотеки були учнi 2-го класу сш№14.Для учнiв була проведена екскурсiя по бiблiотецi. Були проведенi конкурси, вiкторини на кращого знавця дитячої казки.
 
30 вересня - Всеукраїнський День бiблiотек
 
       "Бiблiотек@: територiя iдей" - пiд таким гаслом проходить професiйне життя бiблiотечної спiльноти у цьому роцi.
       Бiблiотека є затишною домiвкою, зручним мiсцем для роботи, приємною свiтлицею для спiлкування з друзями , мiсцем вирiшення актуальних проблем та територiєю iдей.
       Всеукраїнський день бiблiотек, вiдзначення якого свiдчить про глибоку повагу народу до скарбниць духовних надбань людства, зiбрання iнтелектуальних i культурних цiнностей української нацiї. Професiйне свято - є прекрасною нагодою для проведення бiблiотечно-iнформацiйних заходiв з донесенням iдеї про необхiднiсть iснування бiблiотек у сучасному культурно-освiтньому просторi. А також пошанування самовiдданої працi бiблiотечних працiвникiв.
       Цьогорiч бiблiотекарiв нашого мiста привiтав мiський голова Iгор Чудiйович т а начальник вiддiлу культури Володимир Гуменюк. Володимир Мар'янович вручив бiблiотекарям почеснi грамоти за сумлiнну працю та впровадження iнновацiй в роботу бiблiотек. Працiвники бiблiотек мiста приймали вiтання i слова подяки вiд благодiйника, доброго друга бiблiотеки директора ринку "Майдан"Ярослава Третяка .
 
       Вiн порадував бiблiотекарiв не тiльки добрим словом, а й виконанням романсiв. Приємною несподiванкою був виступ ансамблю будинку учнiвської творчостi "Веселi нотки"(керiвник Шкудор Свiтлана Олексiївна). Пiснi "Про Ураїну", "Чарiвник", " Пшеничне перевесло", "Це край, де я родилась i живу", "А ми бажаєм вам добра" звучали у виконаннi Грицишин Анни, Зубович Яни,Гетманчук Анастасiї,Савчук Iрини, Самчук Майї,Тем'як Вiкторiї.
 

 
Третiй Всеукраїнський лiтературний конкурс iм. Володимира Дроцика
 
 
       Фото 1 Першi гостi, якi завiтали у бiблiотеку поет С.Гейшев,композитор В.Сторонський (лауреати в номiнацiї: п'єса за музичну казку у двох дiях "Новорiчнi пригоди солом'яного бичка") та С.Рачинець (лауреат в номiнацiї: поезiя за збiрку "Закон душi"). До речi книжечка "Новорiчнi пригоди солом'яного бичка" отримала високу оцiнку не тiльки у пересiчного читача, а й у фахiвцiв. Сподiваємося, що така вистава - казка пройде i на Червоноградськiй сценi.
       Фото 2,3, Фото 4 Творча зустрiч у бiблiотецi юних поетiв - початкiвцiв з визнаними майстрами поетичного слова
       фото 5, 6, 7 Ми щиро були радi зустрiчi з родиною Стасiв зi Львова (адже Вiкторiя переможниця у конкурсi "Ми матiр називаємо святою") здобула третю ступiнь у номiнацiї: дитяча книга за збiрку "Моє дитинство струнами бринить" у третьому Всеукраїнському лiтературному конкурсi iм. В. Дроцика. Вiкторiє, так тримати!
       Фото 8 Гостi i учасники конкурсу мали змогу ознайомитися з мiстом, вiдвiдати культурнi заклади та зробити свiтлину на згадку бiля храму св. Йосафата.
       Фото 9 Нагородження та концерт - вiтання вiдбувалися у актовiй залi ЗОШ №9
       Фото 10, 11 Пiснi виконували шкiльнi колективи "Гармонiя" та "Усмiшка", соло на саксафонi виконав Я. Меда,спiвала О.Бучек та iн.
       Фото 12 Свiтлина на згадку учасникiв третього Всеукраїнського лiтературного конкурсу iм. В.Дроцика.
 

 
Iнiцiатива "Комп'ютерна залежнiсть чи розвага"?
 
 
       Останнiми десятилiттями все бiльше дiтей залучається до користування комп'ютерною технiкою Крiм похвал комп'ютеру, необхiдно також пам'ятати, що комп'ютернi iгри та ситуацiї, якi ними спричинилися, - це вiртуальна реальнiсть, а життя, як вiдомо, може поставити такий "експеримент", який не зможе придумати жоден програмiст.Пiд час опитування дiтей понад 60 вiдсоткiв зiзналися, що нерiдко грають довше, нiж планували. А це часто негативно позначається на навчаннi. Бiблiотека - фiлiя №9 не залишається осторонь цiєї проблеми, тому 20 серпня 2013 року вона зiбрала всiх бажаючих та небайдужих взяти участь в iнiцiативi "Комп'ютерна залежнiсть чи розвага"? Провiдний бiблiотекар Ольга Бондарчук пiдготувала i провела анкетування , результати якого показали наскiльки дитина є залежною вiд комп'ютера. Користувачi бiблiотеки Максим Рабковський , Дмитро Ярославцев (учнi ЗШ №9), Валерiя Бовтюх (навчально-виховний комплекс № 10) виступили з повiдомленнями про вплив комп'ютера на фiзичне та психологiчне здоров'я людей. З великою зацiкавленiстю присутнi переглянули вiдеоролики про те, як iгри стають справжнiм наркотиком, i це одна iз причин, чому в них грають мiсяцями або навiть роками. Сподiваємося, що кожен з присутнiх переконався в тому, що для гармонiйного розвитку дiти повиннi бiльше читати, писати, займатися математикою, корисно бавитися на вулицi, якомога бiльше спiлкуватися з своїми ровесниками та дотримуватися культури дозованого спiлкування з комп'ютером.  
Його величнiсть - Закон!
 
 
       З правовими питаннями ми зустрiчаємося дуже часто. Помилковою є думка, нiби сфера застосування права обмежується покаранням осiб, якi вчинили рiзнi правопорушення. Право, закони супроводжують людину все її життя. Щоб умiло i правильно користуватися своїми правами i добре виконувати свої обов'язки, не порушуючи прав i законних iнтересiв iнших, треба знати закони. Бiблiотекарi фiлiї №9 провели годину правової iнформацiї "Права свої знай i про обов`язки не забувай". Розiбратися у складних правознавчих питаннях дiтям професiйно допомiг старший оперуповноважений ВКМСД Червоноградського МВ УМВСУ у Львiвськiй областi Iрина Панасюк. Зустрiч показала, що бiльшiсть пiдлiткiв добре знають свої права i обов`язки, та досить часто забувають про вiдповiдальнiсть, яку потрiбно нести за свої дiї. Адже нашi повсякденнi вчинки мають часто правову оцiнку. Гiсть розповiв, як правильно користуватись своїми правами, не порушуючи iнтересiв iнших, як правильно поводити себе в рiзних ситуацiях…
       Читачiв цiкавили багато запитань - про стан правопорушень в мiстi; розглядалися рiзнi ситуацiї, якi можуть статися з молодими людьми… На всi запитання присутнi отримали вичерпнi вiдповiдi. Зустрiч пройшла в теплiй i доброзичливiй обстановцi.
       Провiдний бiблiотекар Ольга Бондарчук пiдготувала i провела вiкторину "Як я знаю свої права". До неї було включено 15 запитань на знання законодавства, правових термiнiв, знання статей Конвенцiї про права дитини. Всi брали активну участь у обговореннi та доповнювали вiдповiдi своїх однолiткiв.
       Також була оформлена виставка-орiєнтир " Закон захищає дитинство", де були представленi книги, якi вiдповiдали тематицi заходу.
       Отже, проводячи цю зустрiч, бiблiотекарi досягли поставленої мети, тому що користувачам було цiкаво i корисно довiдатись про свої права, обов`язки i вiдповiдальнiсть згiдно чинного законодавства України та "Декларацiї прав дитини". Життєвi приклади, конкретнi ситуацiї змусили замислитися дiтей над необхiднiстю знати, поважати i виконувати закони нашої держави, адже їх незнання не звiльняє вiд вiдповiдальностi.
 

 
Семiнар "Сучасна iнформацiйна дiяльнiсть: бiблiотечний аспект"
 
 
       Пiдвищення соцiальної i iнформацiйної ролi бiблiотек диктує новi вимоги до сучасного бiблiотекаря, який є посередником мiж користувачем i книгою чи будь-яким iншим носiєм iнформацiї. Зростання обсягiв iнформацiї вимагає її якiсної переробки, нових форм роботи. Наскiльки iнформацiйний простiр бiблiотеки вiдповiдає запитам користувачiв, настiльки успiшною є робота в цiлому. З метою надання ефективних iнформацiйних послуг користувачам бiблiотек 5 червня 2013 року на базi центральної бiблiотеки для працiвникiв бiблiотечних установ ЧМЦБС вiдбувся семiнар "Сучасна iнформацiйна дiяльнiсть: бiблiотечний аспект". Пiд час проведення семiнару обговорювались проблемнi питання щодо сучасних форм i методiв забезпечення провiдних напрямкiв iнформацiйно-бiблiографiчної дiяльностi, йшлося про необхiднiсть пошуку шляхiв їх вирiшення, колеги обмiнювались досвiдом своєї роботи.
       Пiд час круглого столу на тему: "Читання як складова iмiджу молодої людини. Iнновацiйнi форми роботи з молоддю" учасники семiнару вели дискусiю про можливостi бiблiотек щодо просування читання у молодiжне середовище та iнформацiйну культуру молодих користувачiв.
       Не дивлячись на те, що завдяки iнновацiйним технологiям всi сфери людської дiяльностi отримали новий етап розвитку, бiблiотечнi послуги були i залишаються актуальними.
       Н.Пилипчук, пров. методист ЧМЦБС
 

 
"Я щастя дiтям всiм бажаю"
 
       Таку назву має збiрочка поетичного доробку учасникiв XVII - туру загальномiського поетичного конкурсу "Мiй перший вiрш", приуроченого до Мiжнародного Дня захисту дiтей, який вiдбувся у мiськiй бiблiотецi для дiтей. Призи для переможцiв i книжечка видрукувана за фiнансової пiдтримки Червоноградської мiської органiзацiї "Батькiвщина молода" та мiського осередку полiтичних партiй "Фронту змiн".
 
       Члени журi у складi М. Репецького - голови лiтоб'єднання iм. В. Бобинського, I. Мащака - головного спецiалiста мiського вiддiлу культури та Т. Лехмана - викладача МАУП визначила переможцiв:
       У молодшiй вiковiй категорiї
       I - Бучек Ольга - ЧЗШ №1, 11 р.
       II - Станько Вiкторiя - ЧЗШ №9, 9 р.
       III - Мельницька Ангелiна - ЧЗШ №4, 9 р.
       У старшiй вiковiй категорiї
       I - Коваль Юлiя - ЧЗСШ №8, 16 р.
       II - Дукач Назар - Червоноградська гiмназiя, 13 р.
       III - Ярмолюк Iрина - ЧЗШ№4, 13 р.
       Окрасою свята став чудовий виступ вокального ансамблю молодших класiв Червоноградської школи мистецтв "Кралечки", керiвник Наталiя Зiнькiв.
 
Вiршi та малюнки для найкращої в свiтi
 
 
       У мiськiй бiблiотецi для дiтей вже втретє вiдбувся мiський конкурс "Ми матiр називаємо святою", присвячений Дню матерi. Конкурс був органiзований спiльно з Товариством "Надбужанщина"(голова Володимир В'язiвський).
       Дiти вiком вiд 7 до15 рокiв надали свої роботи утрьох номiнацiях :
       -малюнок: "Моя мама найкраща у свiтi";
       -мiнi - твори: "Мама,як сонце у моєму вiконцi";
       - поезiя: "Колискова для мами".
       Переможцями у рiзних номiнацiях стали :
       Номiнацiя малюнок "Моя мама - найкраща у свiтi"
       I -е мiсце Гандзевич Юлiя - БДЮТ
       II -е Бурко Катерина - ГОНМ "Нiка"
       Дубанович Уляна - ЧНВК "СШ - колегiум" №3
       III - е Орищин Софiя - ЧЗШ I - III ст. №4
       Кузiй Надiя - клуб "Дружба"
       Сковрон Софiя - ЧНВК "СШ - колегiум" №3
       Мiнi-твори: "Мама, як сонце у моєму вiконцi"
       I-е мiсце Кубiнська Уляна - ЧЗШ I -III ст.№5
       II - е Марусенко Вiкторiя - ЧЗШ I -III ст. №9
       III - е Шеремета Iрина - Червоноградська гiмназiя
       Номiнацiя поезiя "Колискова для мами"
       Молодша вiкова категорiя:
       I-е мiсце Маїк Богдан - Червоноградська гiмназiя
       II- е Станько Вiкторiя - ЧЗШ I-III ст. №9
       Равлик Марта - ЧЗШ I-III ст. №9
       III - е Жуковець Лiда - с. Поториця ("Щаслива родина")
       Ярмолюк Ярина - ЧЗШ I-III ст. №4
       Старша вiкова категорiя
       I -е мiсце Заяць Ярина - ЧЗШ I-III ст. №4
       II - е Дукач Назар - Червоноградська гiмназiя
       Ратушинська Тетяна -ЧЗШ I-III ст.№7
       Стасiв Вiкторiя - м. Львiв (МАЛiЖ)
       Оцiнили роботи конкурсантiв члени журi : представники лiтературного об'є днання "Третiй оберiг" Iгор Дах та Ольга Голузинець, вчитель образотворчого мистецтва ЧНВК "СШ- колегiум" №3 Уляна Свiдерська.
       Пiдтримку бiблiотецi у проведеннi конкурсу надали депутат Червоноградської мiської ради Родiон Мiллер, приватний пiдприємець Микола Лебезун та Євген Сидоренко, директор книжкового магазину "Юлiя".
 

 
Творча зустріч "Я пам'ятаю щастя мить"
 
       Iм'я Людмили Когут добре вiдоме поцiновувачам сучасної української лiтератури. Її книги про звичайну жiночу долю, мрiї i сподiвання, сльози i смiх, комiчне i трагiчне, що йде поруч у життi. 19 травня письменниця завiтала до Червоноградської центральної бiблiотеки на творчу зустрiч iз своїми шанувальниками "Я пам'ятаю щастя мить".
       Панi Людмила розповiдала про свої першi кроки у лiтературi, подiї, що змусили взятися її за перо, особисте життя та творчi плани на майбутнє. Книжкова виставка "У всiх моїх творах - любов" познайомила вiдвiдувачiв iз книгами, яких у творчому доробку Людмили Когут уже п'ять. Бажаючi мали змогу придбати книжки та отримати автограф письменницi.
Зустрiч пройшла за пiдтримки спонсорiв Миколи Гвоздика, депутата Червоноградської мiської ради та Ярослава Третяка, директора ринку "Майдан".
       Галина Полянська, бiблiотекар ЦБ
 

 
Малювали писанку пузату
 
Переглянути
       "Над Україною Великдень!"

       Малювали писанку пузату - Великодня дух заходив в хату. Вiзерунки воском прокладали I молитву пошепки читали. Малювали писанку красиво, Щоб жила родинонька щасливо, Щоби на рiк писанки писати, На Великдень людям дарувати

       Воскресiння та Великдень - цi слова для кожного християнина i кожного українця вiдомi з наймолодших лiт. Вони завжди асоцiюються з миром, любов'ю, поцiлунками, спiльною радiстю, а водночас iз запахом свiжоспечених пасок та крашанок, урочистим церковним дзвоном та спiвом "Христос Воскрес", з родиною за столом у нових вишиванках, з веснянками i гаївками бiля церкви. У наших книгах, якi представленi на виставцi ви знайдете багато матерiалу, який зробить приготування до великого свята цiкавим, пiзнавальним i творчим.
 

 
Духовна година "До iстини iду, як до причастя"
 
 
       26 квiтня бiблiотека-фiлiя №6 зiбрала своїх користувачiв на духовну годину "До iстини iду, як до причастя". З Божим благословенням i розповiддю про Страстi Сина Божого на Хреснiй дорозi розповiв отець Iван Квiтковський.
       Дiти читали вiршi Лiни Костенко, вiршованi молитви. Гостi заходу мiсцевi поетеси Оксана Карнага i Вiра Олеш прочитали свою духовну поезiю.
       Зворушливо прочитанi ведучими Ганною Василько i Iриною Сковрон слова хресної дороги змусили читачiв зазирнути в свою душу i об'єднавшись духовно ради великої любовi до Бога i до ближнього.
       Бiблiотекарi органiзували перегляд лiтератури "Духовна поезiя, моя духовна насолода".
       Бiблiотекар Медюх Л.О.
 

 
"Благословення сходить iз небес"
 
       Великдень - найсвiтлiше i найбiльш шановане в народi свято - вважається найважливiшим християнським святом, котре вказує радiсть з приводу перемоги Божого Сина над Смертю та вiчним Забуттям..
       "Благословення сходить iз небес" - пiд такою назвою в бiблiотецi -фiлiї №6 дiє книжково-iлюстративна виставка приурочена до Великоднiх свят.
       Про святкування найважливiшого християнського свята Великодня висвiтлює лiтература роздiлу "Бог дав радiсть iз небес:Христос воскрес." Особливою популярнiстю серед користувачiв користуються книги у роздiлi "Чудо писанки".
       Тож з нагоди свята Великодня запрошуємо всiх переглянути книжково-iлюстративну виставку- "Благословення сходить iз небес".
       Христос Воскрес!
       Бiблiотекар Любов Лемеха
 

 
Дiє розгорнута виставка-персоналiя "Великий майстер художнього слова"
 
       Михайло Коцюбинський - одна з найяскравiших i найсвоєрiднiших постатей в українськiй та усiй свiтовiй лiтературi кiнця ХIХ сторiччя. В своїх творах вiн показав силу й енергiю простих трударiв, їх нездоланну стiйкiсть у боротьбi за нове справедливе життя, вiдобразив соцiальнi i нацiональнi прагнення українського народу , оспiвав його високу поетичнiсть. З нагоди 100-ї рiчницi вiд дня смертi великого Сонцепоклонника - письменника М. Коцюбинського в читальному залi бiблiотеки-фiлiї№5 дiє розгорнута виставка-персоналiя "Великий майстер художнього слова".
 

 
26 квiтня 27 рокiв тому сталася Чорнобильська катастрофа
 
       Цього дня люди вшановують пам'ять загиблих пiд час трагедiї, згадують про героїзм пожежникiв, експлуатацiйного персоналу станцiї, вiйськовослужбовцiв, будiвельникiв, учених, медикiв, якi брали участь у лiквiдацiї наслiдкiв аварiї на ЧАЕС. Книжкова виставка "Полин Чорнобиля гiрчить i досi" органiзована в читальному залi фiлiї №5.
 

 
Пройшов професiйний тренiнг "Управлiння часом"
 
 
       Час - це матерiал з якого "зроблене" життя. Будь-який ресурс в ходi життя може губитися i накопичуватися. Час - тiльки витрачається. Управлiння часом є одним iз напрямкiв особистого та професiйного зростання. Насправдi ми вчимося управляти своїми планами, дiями, вчинками.Ми не керуємо часом, ми керуємо собою!
З цiєю метою для працiвникiв бiблiотечних установ 23 квiтня у центральнiй бiблiотецi пройшов професiйний тренiнг "Управлiння часом". Для проведення тренiнгу було запрошено висококвалiфiкованого психолога Адамчук Iванну Львiвну.
 

 
Пiзнавальнi мандри "Весь свiт через дитячу книгу"
 
 
       На екскурсiю до бiблiотеки-фiлiї №9 вперше завiтали учнi 2-А класу ЧНВК №10 (кер. Любов Корчук). Для них бiблiотекарi провели бiблiотечно-бiблiографiчне заняття "Любiть та бережiть книгу". Дiти iз захопленням розглядали полицi, де живуть тисячi книжок, до яких можна доторкнутися, розгорнути їх, переглянути та знайти корисну iнформацiю. Юнi школярi дiзнались, що таке бiблiотека, чим вона вiдрiзняється вiд книгарнi, як тут вiдшукати потрiбну книгу. Дiти зацiкавлено розглядали найменшi та найбiльшi книжки, що є у фондi бiблiотеки,познайомилися iз перiодичними виданнями. Впродовж зустрiчi дiтям було запропоновано безлiч рiзноманiтних вiкторин i пiзнавальних iгор. Мета таких зустрiчей - запрошення юних вiдвiдувачiв приходити до нас як можна частiше i завжди знаходити потрiбну для себе iнформацiю.  

 
Обмiн iнформацiєю - дiєвий спосiб протидiї торгiвлi людьми
 
       Закiнчуючи школу молодi люди вступають у доросле життя, йдуть вчитися, працювати. Хтось залишається у своїй країнi, а хтось прагне потрапити за кордон, щоб отримати кращу освiту чи роботу.
       Часто опинившись у чужiй країнi, молода людина залишається наодинцi зi своїми проблемами. Необiзнанiсть, вiдсутнiсть соцiальних гарантiй, iнколи нелегальне перебування робить наших громадян уразливими i легкою здобиччю для злочинних угрупувань.
       Про те, як уникнути небезпек i ризикiв пов'язаних iз перебуванням за кордоном, знати свої права i вмiти себе захистити, як правильно обрати навчальний заклад та пiдготуватися до навчання за кордоном розповiли старшокласникам червоноградської гiмназiї 19 квiтня у центральнiй бiблiотецi мiста представники Всеукраїнського БФ "Запорука" психолог Мар'яна Нич та юрист Софiя Шутяк.
 
       Також учнi мали змогу переглянути уривок фiльму "Правда про торгiвлю людьми", який вiдверто розповiдає про дану проблему, дає поради, як не потрапити в руки "торгiвцiв живим товаром" та мiстить коментарi музичних зiрок, спецiалiстiв, а також власне розслiдування шляхiв вербування жертв.
       Г. Полянська, бiблiотекар вiддiлу обслуговування
 

 
Вiдбулася година поезiї "Знову поезiя кличе мене..."
 
 
        9 квiтня в дитячiй бiблiотецi м.Соснiвка (ф.№7) за участю 5-го класу i 1-го гiмназiйного класу ЧНВК №13 (класний керiвник О.П.Мельник) вiдбулася година поезiї "Знову поезiя кличе мене...". Дiти ознайомилися з поезiєю Т.Шевченка, Л.Українки, О.Олеся, а також з творами сучасних українських поетiв : Л.Костенко, А.Костецького, М.Людкевич.Були прочитанi вiршi мiсцевих поетiв :Л.Ржегак, О.Фецана. Особливими словами про поезiю , якi йшли вiд серця, говорила соснiвська поетеса В.Мiщук. Чарували своїм виступом учнi музичної школи класу бандури (керiвник Денисюк Г.I.)
 

 
"Найкращий читач України 2013"
 
 
        У мiськiй бiблiотецi для дiтей вiдбувся 2 - ий тур (мiський) Всеукраїнського конкурсу "Найкращий читач України 2013", який стартував у лютому мiсяцi. Визначилися два переможцi - це читачi бiблiотеки - фiлiї №7 Дупляк Артур (учень 2 гiмназiйного класу ЧНВК №13) та бiблiотеки - фiлiї №8 Коровай Микола (учень 7 класу ЧЗШ №4), якi змагатимуться на 3 - му турi (обласний) за звання "Найкращий читач України 2013" 20 квiтня у Львовi. Призери та учасники конкурсу були вiдзначенi дипломами та цiнними призами. Усi учасники конкурсу i журi черговий раз переконалися в тому, що читання це не тiльки корисно, а й весело i цiкаво.
 

 
В бiблiотеках мiста мiжнародному дню визволення в'язнiв фашистських концтаборiв приурочено ряд заходiв
 
        Мiжнародний день визволення в'язнiв фашистських концтаборiв вiдзначають на честь iнтернацiонального повстання в'язнiв концтабору в Бухенвальдi проти гiтлерiвцiв. 11 квiтня - день входження американцiв на територiю Бухенвальду - i було визначено датою, коли вiдзначають Мiжнародний день визволення в'язнiв фашистських концтаборiв. З тих пiр цей день вiдзначає все прогресивне людство як Свято визволення людей з фашистського рабства, коли разом з усiм свiтом Україна вклоняється свiтлiй пам'ятi людей, чиї життя безвинно обiрвалися за колючим дротом фашистських концтаборiв.
        В бiблiотеках мiста цiй датi приурочено ряд заходiв. Так у мiськiй бiблiотецi для дiтей проведено iнформацiйну хвилинку "Дiти концтабору", центральна бiблiотека запрошує на перегляд лiтератури "Їм випало пережити справжнє пекло", а бiблiотека- фiлiя №5(Соснiвка) органiзувала тематичну викладку "Мир - чеснота цивiлiзацiї, вiйна її злочин".
 

 
"Добрi новини сповiщати - радiсть дарувати"
 
 
        В рамках Тижня духовностi, що проходить в цi днi в загальноосвiтнiх закладах мiста, 9 квiтня працiвники мiської бiблiотеки для дiтей провели для учнiв 2 - А та 2 - Б класiв початкової школи № 11 годину духовностi "Добрi новини сповiщати - радiсть дарувати".
        Сьогоднi слово "духовнiсть" згадується дуже часто, але не всi до кiнця розумiють значення цього слова. То що ж таке iстинна духовнiсть, як примножити красу власної душi, як чинити, щоб допомогти людям бачити свiтло та радiсть у їхньому повсякденному життi - це та багато iншого розповiли дiтям бiблiотекарi. А другокласники настiльки вдумливо та щиро сприймали матерiал, що вiриться - це пiдростає справжня духовна елiта України.
 

 
"Тепло душi i рук"
 
 
        У середу, 3 квiтня у читальному залi центральної бiблiотеки мiста зiбрались учасники конкурсу творчих робiт для людей з обмеженими можливостями "Тепло душi i рук", а також їхнi вихователi, батьки та запрошенi гостi аби подiлитись досягненнями, вiдсвяткувати успiх. У конкурсi взяли участь 35 учасникiв, роботи були представленi у таких жанрах: живопис, вишивка, аплiкацiя, гiпсова лiпка, iграшка, бiсер.
Компетентне журi , представники Будинку дитячої та юнацької творчостi, вони ж представники Незалежного жiночого товариства "Прозерок" Юлiя Миколаївна Бурко та Iрина Владиславiвна Горбач високо оцiнили, позитивно вiдзначили роботи конкурсантiв, а також пiдсумували результати конкурсу.
Про творчi здобутки своїх вихованцiв розповiли голова Мiської органiзацiї неповносправної молодi "Нiка" Хайсанова Наталiя Петрiвна та представник Навчально - реабiлiтацiйного центру "Свiтанок" Нєшкова Неля Валерiївна.
Усiм юним художникам та майстрам ужиткового мистецтва було вручено Диплом учасника конкурсу та подарунки, наданi нашими спонсорами: магазин "Свiтлячок" (директор п. Марiя Войтович), магазин "Книга" ПП Сидоренко Є. Г., магазин "Аура", магазин "Beatrice", керуючий UniCredit Bank п. Володимир Коваль, завiдуюча магазином "Барвiнок", що по вулицi Ст. Бандери п. Марiя Герман, керiвник ринку "Форсаж" п. Олександр Козак.
Ще одним подарунком для учасникiв конкурсу "Тепло душi i рук" стала вистава "Iвасик Телесик" у виконаннi акторiв мiського дитячого театру "Казка" пiд керiвництвом Юрiя Петровича Ярмолюка.
У життi має бути бiльше позитиву, а учасники нашого конкурсу подали гарний приклад вкладаючи частинку душi i добра у свої роботи.
        I. Покотило, бiблiотекар Iнтернет - центру
 

 
Вiдбулась година спiлкування "Пiзнай самого себе"
 
 
        28 березня у бiблiотецi-фiлiї №9 вiдбулась година спiлкування "Пiзнай самого себе" за участю психолога клiнiки "Дружньої до молодi" Наталi Дячук . Провiдний бiблiотекар Ольга Бондарчук ознайомила з iсторiєю культури, яка нерозривно пов`язана з календарем, а читачi розповiдали про значення свого iменi та значення дня тижня, в який вони народились.У виступi психолога всiх зацiкавила iнформацiя про унiкальнiсть кожного i про незвичайнi можливостi людини змiнювати свiй характер. Впродовж спiлкування Наталя Дячук провела тест на iндивiдуальнi особливостi характеру кожного з присутнiх. А бiблiотекарi провели вiкторину "Що означають iмена?", яка потребувала кмiтливостi i знань теми обговорення.  

 
"Слуханка" для української малечi
 
        В рамках Всеукраїнського Тижня дитячої та юнацької книги в мiськiй бiблiотецi для дiтей четвертий день проходив пiд назвою: "Читай! Не хочеш читати - слухай!" Напротязi дня для читачiв учнiв молодшого шкiльного вiку та середнього ефективно функцiонувала "Слуханка". На якiй були представленi аудiокниги: "Суперагент 000", "Таємне товариство боягузiв" Л.Ворониної, "Володар Макуци" i "Король Букiв" С.Дерманського, "Габрiель i сталевий лiсоруб" i "Пригоди Марiйки Михайлової" М. та С. Дяченкiв, "Незвичайнi пригоди Алi в країнi Недоладiї" Г.Малик. Пiсля прослуховування аудiокниг чимало читачiв виявили бажання взяти друковану книгу.
        Дитяче читання стало бiльш прагматичним i iнформацiйним.
 

 
Увага! Увага! Конкурс стартував!
 
        Дитячi бiблiотеки мiста - своїм улюбленим читачам!
        I не тiльки, а й для тих, хто любить читати… Якi хочуть перемагати… Якi мрiють попасти на Фестиваль дитячого читання "Книгоманiя" до мiста Львова 16 - 19 травня цього року - цей конкурс саме для Вас!
        Конкурс проводиться серед дiтей вiком 12-13 рокiв (учнiв 6-7 класiв) з 11 лютого до 30 квiтня 2013 року.
        1-ий тур (вiдбiрковий) - проводиться з 11 лютого до 25 березня 2013 р. в усiх дитячих бiблiотеках - фiлiях.
        2-ий тур (мiський) - проводиться у мiськiй бiблiотецi для дiтей (вул. Шептицького,1) з 26 березня по 15 квiтня 2013р.
        3-ий тур (обласний) - проводиться з 16 квiтня по 30 квiтня 2013 р. Два переможцi 2-го туру вiзьмуть участь в ньому.
        4-ий тур (пiдсумковий) - проводитиметься у Львовi 16-19 травня 2013 р. пiд час Фестивалю дитячого читання "Книгоманiя".
        Учнi 6-7 класiв, якi бажають взяти участь у конкурсi, зголошуються до дитячої бiблiотеки. Конкурс є вiдкритим, тому до участi в Конкурсi допускаються дiти вiдповiдного вiку, як читачi бiблiотеки, так i тi, якi не є читачами бiблiотеки.
        Для пiдтвердження проведення Конкурсу достатньо спискiв учасникiв з даними:
        Прiзвище, iм`я учасника конкурсу
        Школа, клас
        Мобiльний тел.
        Вконтакте акаунт
        Бiблiотекар реєструє всiх охочих, iнформує про умови Конкурсу, рекомендує книжки до читання.
        Бажаємо успiхiв та перемог.
        Оргкомiтет конкурсу.
 

 
День голосного читання у дитячих бiблiотеках
 
 
        Цьогорiч День голосного читання був присвячений творчостi Марiї Людкевич, твори якої- це трепетна залюбленiсть у кожну мить життя…
        У Червоноградськiй мiськiй бiблiотецi для дiтей проходило "Свято пiд парасолькою", де прозу i поезiю шанованої краянки Марiї Людкевич читали мiсцевi поетеси, члени лiтоб'єднання "Третiй горизонт" Марiя Козакевич та Ганна Кузьмак. По новому пiзнавали кольоровий свiт поезiї львiвської казкарки читачi - учнi ЗОШ №9.
        Працiвники бiблiотеки-фiлiї №8 провели "Читання пiд парасольками" для учнiв 3-А класу школи №4(класний керiвник Максимук С.А.).
        Бiблiотекарi читали дiтям твори iз книги "Кольоровi парасольки". Юнi читачi мали можливiсть помандрувати рiзними порами року i пiзнати народнi традицiї. Рiзнi парасольки символiзували пори року: зиму,весну, лiто, осiнь… Читачi-дiти були активними учасниками заходу.
        У бiблiотецi-фiлiї №9 День голосного читання пройшов пiд назвою "Дивовiршi вiд Марiї Людкевич".
        Цiкаво пройшов загальнообласний день читання, який провела бiблiотека-фiлiя №7 для учнiв 1-го класу СШ№7 (класний керiвник Андрусевич В. М.).
        Для юних читачiв бiблiотекарi читали книги М.Людкевич, Н.Забiли та iнших дитячих письменникiв. Пiд враженням прочитаного, дiти намалювали малюнки героїв дитячих книжок i подарували бiблiотецi.
 

 
Вiдбулися лiтературнi посиденьки
 
        Бережiмо слово, як святу молитву, Бережiмо слово, як своє дитя… З ним в часи негоди йшли батьки на битву, Щоб збудити волю, захистить життя. З нього виростає нiжнiсть материнська, З нього б'ють джерела душ i почуттiв, З нього розцвiтає пiсня українська, Та, що не зiв'яне у потоцi днiв.
        Л. А. Ржегак
 
        До Всесвiтнього дня поезiї та тижня дитячо-юнацької книги у бiблiотецi-фiлiї №4 за участю учнiв 7-б класу (кл. керiвник - Бабiй О.П.) ЧНВК "СШ - колегiум №3"вiдбулися лiтературнi посиденьки "Бог дав талант менi у руки", гостем яких була вiдома мiсцева поетеса, член лiтературно-мистецького об'єднання "Третiй горизонт" Людмила Антонiвна Ржегак. Автор люб'язно подарувала бiблiотецi-фiлiї понад 10 своїх збiрок. Людмила Антонiвна дуже любить дiтей i для дошкiльнят та учнiв молодших класiв створила збiрочки "Я живу у мiстi, у Червоноградi", "Календар природи", "З довiрою у свiт неозорий" та iншi.
        Iз вступним словом виступила завiдувач Горбачук П.Я. Учнi - Журавська Анастасiя, Пелешко Катерина, Вiльчинський Назар, Черепака Ольга, Вашкiв Андрiй, Рудько Юрiй декламували вiршi поетеси. З повагою i любов'ю поетеса звертається до молодi у вiршi "Молодим":
        Бережiть життя i щастя.
        Любi, бережiть.
        Обривати пелюсточки з весен не спiшiть.
        Це ж до вас лопочуть клени - iстина проста,
        Це ж до вас листок зелений пiдставля вуста
        I для вас у полi жито хвилями росте…
        Бiблiографiчний огляд книг "Поезiя моя, духовна насолодо" провела Ситник Г.М. Присутнi на заходi слухали виступ Людмили Антонiвни про те, як писати вiршi, скiльки часу i переживань вона вкладає у кожне слово, у кожен твiр. До поезiї Людмила Антонiвна прийшла пiзно i присвячує їй зараз дуже багато часу. Незважаючи на свiй поважний вiк Людмила Антонiвна залишається повна енергiї, є зичливою та прикладом для наслiдування.
        Зав.бiблiотекою-фiлiєю Горбачук П.Я.
 

 
Проведено засiдання за круглим столом " Чи легко бути молодим?"
 
 
        Працюючи для юнацтва i з юнацтвом, бiблiотекарi вважають своїм обов'язком допомагати йому у важких життєвих ситуацiях. Бiблiотека намагається бути на вiстрi проблем молодi та сприяти їх розв'язанню за допомогою рiзноманiтних форм i методiв бiблiотечної роботи, в тiснiй спiвпрацi з мiським центром соцiальних служб для дiтей, сiм'ї i молодi.
        Зокрема в бiблiотецi-фiлiї №2 було проведено засiдання за круглим столом " Чи легко бути молодим?" для учнiв 8 класу ЧЗШ№5 (кл. керiвник Ващук Н.М., соц. педагог Шитiкова О.В.), при допомозi провiдного спецiалiста ЦССДСМ п.М.Марчук на якому обговорювалися питання взаємовiдносин дiтей iз батьками, пропонувались рiшення конфлiктних ситуацiй, з якими стикаються молодi люди в рiзних сферах життя.
        До уваги присутнiх було запропоновано виставку лiтератури "Вступаючи в доросле життя"
 

 
Вшановуємо Василя Бобинського
 
 
        На вiдзначення 115-ї рiчницi вiд дня народження нашого видатного земляка - поета, публiциста,перекладача, лiтературного критика Василя Петровича Бобинського мiськi бiблiотеки Червонограда органiзували та провели цiлий ряд цiкавих i змiстовних заходiв - лiтературнi вечори, поетичнi години, книжковi виставки, тематичнi полицi тощо.
Так у бiблiотецi-фiлiї №2 було проведено лiтературну годину "Василь Бобинський - доба i доля". У бiблiотецi -фiлiї №3 увагу читачiв привертає книжкова виставка "Василь Бобинський: лiтературний портрет". Лiтературнi читання "Гаряче серце у залiзному панцирi" вiдбулися у бiблiотецi - фiлiї №9, а мiська бiблiотека для дiтей запросила юних читачiв на вечiр - елегiю "Василь Бобинський - знаний i незнаний".
        У старiй частинi мiста бiблiотеки - фiлiї №1 та №8 спiльно провели цiкавий захiд - годину лiтературного портрету "Його життя - вогонь i боротьба". Перед початком заходу його учасники поклали кошик квiтiв до пiднiжжя пам'ятника Василю Бобинському.
        11 березня у читальному залi центральної мiської бiблiотеки вiдбувся лiтературний вечiр "…Я жив думами i болями свого народу…",присвячений життю i творчостi Василя Бобинського.
У залi - активнi читачi бiблiотеки, студенти гiрничо-економiчного коледжу,червоноградськi поети,представницi Незалежного жiночого товариства "Прозерок", Соснiвського Благодiйного Фонду "Еко-Милосердя"
        Бiблiотекар читального залу Ольга Тарадай ознайомила iз творчою спадщиною Василя Бобинського, iз виданнями його творiв,представленими на виставцi "Талант багатогранний i неповторний". Ця ж виставка на сайтi бiблiотеки розмiщена як вiртуальна.
        Ведучi вечора Руслана Федюк i Вiра Олеш розкрили перед глядачами сторiнки бiографiї поета, розповiли про його службу в Усусусах, про виїзд в радянську Україну i гiрке розчарування в реалiях соцiалiзму, про арешт i пiвнiчнi табори, про репресiї та долю дружини поета i його сина Бориса.
        У заходi взяла участь колишнiй керiвник мiської органiзацiї Товариства книголюбiв Iванна Левицька, яка розповiла про спорудження у Червоноградi па'ятника Василю Бобинському.
        Поетичнi рядки Бобинського, його лiрика i громадянська поезiя пролунали у виконаннi ведучих Руслани Федюк та Вiри Олеш,працiвникiв центральної мiської бiблiотеки Тетяни Остапюк i Галини Полянської, червоноградських поетiв Людмили Ржегак та Михайла Репецького, поета з Жовкiвщини Богдана Бовшика, студентiв гiрничо-економiчного коледжу Андрiя Моськiна та Олени Демонової.
        Пiсню на слова Василя Бобинського виконав студент цього ж коледжу Iван Тлучкевич. Справжнiм сюрпризом для учасникiв вечора стало виконання нової пiснi на слова поета,яку виконали соснiвчани - трiо "Галичанка"( музика соснiвського композитора Iгоря Байора). У їхньому ж виконаннi пролунала вiдома пiсня "Оксано, Оксано" на вiрш сина - Бориса Бобинського.
        Лiтературний вечiр, який тривав майже двi години, завершився пiд схвальнi оплески присутнiх. Його органiзаторам вдалося приємно вразити глядачiв, якнайповнiше розкрити яскравий образ нашого талановитого земляка.
        Також 13 березня в актовому залi гiрничо - економiчного коледжу вiдбулася святочна академiя приурочена до ювiлею письменника - галичанина за участю центральної мiської бiблiотеки та лiтературного об'єднання iм. Василя Бобинського.
        Бiблiотекар ЦМБ О. Подольчак
 

 
Конкурс "Тепло душi та рук"
 
        До уваги вiдвiдувачiв сайту центральної мiської бiблiотеки - вiртуальна галерея творчих робiт молодi з обмеженими можливостями мiста Червонограда. Цi роботи представленi на конкурс "Тепло душi та рук".
        У конкурсi беруть участь вихованцi Навчально - реабiлiтацiйного центру "Свiтанок" та члени Мiської громадської органiзацiї неповносправної молодi "Нiка", молодi люди вiком вiд 10 до 30 рокiв.
        Серед робiт, представлених на конкурс - малюнки, живопис, аплiкацiя, в'язанi iграшки, вироби з бiсеру, вишивка, лiпка.
        Участь у подiбних конкурсах допомагає молодi з обмеженими можливостями розвиватися, адаптовуватися в суспiльствi, повнiше реалiзовувати свої творчi здiбностi.
        Запрошуємо переглянути виставку цих творiв, залишити свої вiдгуки про роботи, якi Вам сподобались.
        http://chervonograd.in.ua/index.php/teplo-dushi-ta-ruk
 

 
"Мiй вусатий, муркотливий менший друг"
 
 
        В перший день весни - 1-го березня вiдзначається Всесвiтнiй день кiшок Цi милi, переважно пухнастi i ласкавi тварини, давно i по праву заслужили у людей повагу й любов. Про котiв є багато цiкавої iнформацiї.
        I ось бiблiотека - фiлiя № 9 в недiлю 3 березня провела iнформацiйний репортаж, присвячений Всесвiтньому Дню кота.
"Секрети котологiї": iсторiю походження сiмейства кошачих, про їхнiх предкiв, про одомашнення кiшок розповiдали бiблiотекарi. Цiкавою була iнформацiя про незвичайнi властивостi кiшок, про їхню вiдданiсть господарям, умiння передбачати природнi катастрофи тощо.
        Захоплено та з любов'ю говорили про своїх друзiв - кiшок, про випадки з життя своїх вихованцiв, їх смаки, уподобання, а також продемонстрували свiтлини власних котикiв читачi бiблiотеки: Гайова Марiя, Туркевич Аня, Кунах Андрiй, Аль - Омар Ангелiна, Бовтюх Валерiя, Маяк Таня, Козуб Анастасiя та iншi.
        Усi взяли участь у вiкторинi "Знавцi котячого життя". Найкращi вiдповiдi були оцiненi призами.
        Увазi читачiв бiблiотекарi представили цiкавi книги про домашнiх улюбленцiв - котiв на книжковiй виставцi "Мiй пухнастий друг".
        Гарний особливий настрiй, що створили читачi своєю безпосереднiстю, щирiстю та майстерними захоплюючими котиковими iсторiями панував в бiблiотецi в цей день.
        I для всiх - всiх лунала музика - юна скрипачка та читачка бiблiотеки Ангелiна Аль - Омар зачаровувала мелодiєю скрипки.
 

 
Василь Бобинський (1898-1938)
 
        Український поет, перекладач i публiцист. Репресований як ворог народу, вiн подiлив долю багатьох iнших iнтелiгентiв 30-х рр..
        Народився поет 11 березня 1898 р. в Кристополi (нинi м. Червоноград) на Львiвщинi, у родинi залiзничника. Навчався у гiмназiях Львова та Вiдня. Особливу увагу придiляв вивченню iноземних мов. Пiд час першої свiтової вiйни В. Бобинський - у лавах українських сiчових стрiльцiв. На цей час припадають його першi публiкацiї.
        З 1922 р. спiвробiтничав у революцiйнiй пресi Захiдної України, за що 1926 р. був кинутий за грати i просидiв п'ять мiсяцiв у львiвськiй тюрмi. З 1925 р. редагував i видавав лiтературний тижневик революцiйного спрямування "Свiтло". Був одним iз органiзаторiв групи революцiйних письменникiв Захiдної України "Горно", редактором журналу "Вiкна". У 1930 р. переїхав до Радянського Союзу, жив у Харковi. Був членом лiтературних органiзацiй "Захiдна Україна" та ВУСПП.         Перекладав твори росiйських, польських, нiмецьких i французьких письменникiв, виступав як публiцист.
        Поетичну спадщину В. Бобинського складають збiрки "В притворi храму" (1919), "Нiч кохання" (1923), "Тайна танцю" (1924), "Поезiї. 1920-1928" (1930), поема "Смерть Франка" (1927), а також публiцистика "Статтi й памфлети" (1933).
        Однак, творчий шлях поета був перерваний, 25 грудня 1933 р. його було заарештовано за звинуваченням у контрреволюцiйнiй дiяльностi.
        А 28 сiчня 1938 р. розстрiляно.
        Реабiлiтований посмертно 26 жовтня 1956 р.
        В м. Червоноградi споруджено пам'ятник поету. Його iм'ям названо вулицю мiста.
 

 
БЕРЕЗЕНЬ. ШЕВЧЕНКIВСЬКI ДНI
 
 
        Жива Душа поетова святая,
        Жива в святих своїх речах.
        I ми, читая, оживаєм
        I чуєм бога в небесах.
        ("Менi здається, я не знаю…", рр. 44 - 48; I - IV 1850, Оренбург)
        Першi березневi днi на нашiй землi пов'язанi з iменем Тараса Григоровича Шевченка, його славою, його духом, його мудрiстю, його любов'ю до України.
        Щороку в бiблiотеках мiста проводяться заходи до дня народження Кобзаря. I зараз в центральнiй бiблiотецi дiє виставка "Апостол слова України". Про життя Т. Г. Шевченка розповiдають книги, що розмiщенi в роздiлi "Ти не лукавила зi мною".
        Мистецьку спадщину: репродукцiї картин, малюнкiв можна побачити в книгах другого роздiлу "Художник Шевченко". Можливо, назва здається дещо прозаїчною, але саме так пiдписував свої картини Шевченко i бiблiотекарi не стали нiчого змiнювати.
        Роздiл "Неопалима книга" - це експозицiя видань однiєї книги - "Кобзаря", що є в книгозбiрнi. Тут i "Кобзар" 1964 року, виданий до 150 рiччя Шевченка, i "Кобзар" незалежної України. I хоч за змiстом цi книги однаковi, але кожна має своє обличчя, бо їх оформляли рiзнi художники.
        Але окрiм "Кобзаря" на виставцi є й iншi видання творiв поета. Вони представленi у роздiлi "Серце болить, а розказувать треба". Це i окремi видання поетичних збiрок поета, прозовi твори i його щоденник.
        У роздiлi, що має назву "Зрозумiти Шевченка", представленi лiтературознавчi видання, присвяченi творчостi поета.
        Роздiл виставки "Доля у словi" представляє художнi твори, присвяченi життю Кобзаря. Це книги О. Iваненко "Тарасовi шляхи", З.Тулуб "В степу безкраї за Уралом", Л. Смiлянського "Поетова молодiсть", В. Шевчука "Син волi".
        Представлена виставка - лише початок тих заходiв, що запланованi бiблiотекою до 200 рiччя з дня народження Т. Г. Шевченка, яке буде вiдзначатися наступного року.
        Бiблiотекар I к. вiддiлу обслуговування ЦМБ Тарадай О. I.
 

 
День рiдної мови
 
 
        21 лютого свiт вiдзначає Мiжнародний день рiдної мови.
        У всi часи й у всiх народiв мова завжди була засобом самовиявлення людини i осмислення нею навколишнього свiту.
        Українська мова - це iсторiя нашого народу, його свiтогляд, iнтелектуальний та духовний результат тисячолiтнiх еволюцiй. Без своєї мови, своєї самобутньої культури немає українського народу.
        День рiдної мови у Соснiвцi зiбрав школярiв 5-7 класiв усiх трьох шкiл м. Соснiвки.
        Про iсторiю свята розповiла завiдуюча бiблiотеки - фiлiї № 5 Бекерська Н. Є.
        Лунали на заходi чудовi українськi вiршi та пiснi, що продемонстрували мелодiйнiсть та красу рiдної мови у виконаннi учасникiв гуртка "Iнсценiзацiя казки" пiд керiвництвом Виноградської Г.О.
        Також майстерно дiти справилися з iнсценiзацiєю уривка з твору Миколи Вороного "Євшан-зiлля".
        Бiблiотекарi провели огляд лiтератури бiля книжкової виставки "О, мово рiдна, ти пiсенна повiнь".
Нашою рiдною українською мовою розмовляли нашi дiди та прадiди, а матерi та бабусi спiвали колисковi пiснi! Народ наш смiявся i плакав рiдною мовою. Шануймо i любiть свою рiдну мову, пiклуймося про неї, захищаймо її, розкриваймо для себе її могутню силу й велич. Збережiмо нашу мову в усiй чудовiй красi для себе й майбутнiх поколiнь!Б
 

 
Барви рiдного слова
 
        Бережiмо рiдне слово, бо в ньому не тiльки гомiн лiсiв, переливи струмкiв, а й високий дух пращурiв, сила нашого сьогодення i поступ майбутнiй! До Мiжнародного дня рiдної мови 20 лютого у бiблiотецi-фiлiї №9 вiдбулась зустрiч з червоноградським поетом-прозаїком Iгорем Дахом. Автор познайомив присутнiх зi своєю поезiєю, подарував свої видання книг. У юних читачiв було чимало запитань i Iгор Тимофiйович вiдверто, цiкаво вiдповiдав на них. Їх цiкавило все: хто його кумир в лiтературi, про що вiн мрiє, хто є його музою. Приємним сюрпризом для читачiв стала музична композицiя на гiтарi у виконаннi Андрiя Деркача.  
 

 
Живу як усi
 
 Хоч життя пiд корiнь било - Не зламався в хмурi днi, Бо Вкраїна засвiтила У моїм вiкнi вогнi!..
 
         Наш край багатий талановитими поетами, письменниками, якi збагачують своїми доробками безмежну скарбницю сучасної української лiтератури.
         В бiблiотецi - фiлiї №3 вiдбулась творча зустрiч читачiв - учнiв 10 класу ЗШ №2 з незвичайною людиною - поетом i прозаїком Iгорем Дахом. Талановитий, з багатобарвним сприйняттям свiту, з очима, вiдкритими для всього прекрасного, а поезiя - це стан його душi. Iгор Дах - хороша i скромна людина, цiкавий спiвбесiдник. Його працелюбству на творчiй нивi можна позаздрити - вiн пiдготував до друку i видав понад 30 збiрок поезiй i прози; один з засновникiв лiтературно - мистецького об'єднання "Третiй горизонт", засновник газети "Лiтературний Червоноград" та лiтературного конкурсу iм. В. Дроцика. Про творчiсть автора можна говорити багато - в його творах - любов до рiдного краю, краса природи, шахтарська праця, любов до матерi та iнтимна лiрика… Його твори говорять самi за себе, а читач дасть їм належну оцiнку i, надiємось, не розчарується. Творчий доробок Iгора Даха представлений книжковими виставками "Зачарований красою слова" та "Про тебе слово, рiдний краю". Автор познайомив читачiв i своїх шанувальникiв iз останньою збiркою "Живу як усi" та творчим життям нашого мiста. Тож чекаємо вiд автора нових творчих здобуткiв, а всiх бажаючих запрошуємо до бiблiотеки.
         Людмила Полько, завiдувач бiблiотеки-фiлiї №3
 
 

 
Година запитань i вiдповiдей "Бути здоровим - модно, бути здоровим - стильно"
 
 
      "Звички, вихованi в молодостi зберiгаються на все життя. Добрi полегшують життя, лихi - ускладнюють i завдають шкоди" . Слова вiдомого росiйського культуролога Дмитра Лихачова сказанi на початку ХХ столiття актуальнi i сьогоднi. Працiвники бiблiотеки-фiлiї №2 за участю учнiв 8-А класу ЧСЗШ №5 провели годину запитань i вiдповiдей "Бути здоровим - модно, бути здоровим - стильно". Юнi користувачi бiблiотеки ставили запитання , щодо вживання алкоголю, тютюнопалiння, статевого життя,тощо. На запитання учнiв вiдповiдали провiдний спецiалiст ЦССДСМ Мар'яна Марчук i психолог клiнiки "Дружньої до молодi" Наталiя Дячук. Книги з книжкової викладки "Обери здоров'я, обери життя" теж несуть багато iнформацiї про здоровий спосiб життя. Учасники заходу мали можливiсть з ними ознайомитись.  

 
Конкурс творчих робіт для людей з обмеженими можливостями "Тепло душі і рук"
 


 
До рiчницi подвигу Героїв Крут у бiблiотеках Червоноградської МЦБС пройшло ряд заходiв
 
      "…Безвусi, юнi, вiчно молодi ви склали голови за рiдний Київ, скрiпивши крок державницькiй ходi, вписавши подвиг у свободи вияв."
            (Славутич Я. "Крутянцi")
      29 сiчня 1918р. сталася подiя , яка зараз вважається знаковою. Хтось її називає поразкою або трагедiєю, хтось перемогою або трiумфом. Це бiй пiд Крутами, де українськi юнаки зупинили наступаючих на Київ бiльшовикiв. Вони загинули i власною кров'ю вписали героїчну сторiнку в iсторiю визвольних змагань нашого народу. Адже коли до такої самопожертви здатна молодь - нацiя незнищенна.
      В пам'ятi поколiнь назавжди залишиться подвиг студентiв, що полягли пiд Крутами в боротьбi за вiльну Україну.
 
      Працiвники бiблiотеки-фiлiї №5 презентували виставку-реквiєм "Вiчна слава в кетягах калини". На виставцi були представленi проникливi поезiї Олександра Олеся, П. Тичини, В. Полiщука та iн. присвяченi пам'ятi загиблих. Також виставку доповнювали матерiали з перiодичних видань
 
      У бiблiотецi - фiлiї №3 за участю учнiв Червоноградського професiйного гiрничо - будiвельного лiцею (вихователь Магдзяк М. Є.) пройшов лiтературний вечiр "Подвиг без термiну давностi". На виставцi "Через Крути до майбутнього" представленi невiдомi i маловiдомi документи, художнi твори, публiцистика. Серед представлених на виставцi видань - книга "Героїка трагедiї Крут". У спогадах учасникiв бою пiд Крутами, роздумах сучасникiв поетичним i публiцистичним словом на тлi для нас трагiчних суспiльно - полiтичних воєнних подiй осмислюється героїка подвигу юнакiв України в iм'я незалежностi своєї Вiтчизни.  
 
      Година iсторичної пам`ятi "Згадаймо юнiсть, що горiла в Крутах" пройшла у бiблiотецi-фiлiї №9. Учасники заходу розповiли, що вони знають про цю дату в iсторiї нашої держави, а також було проведено огляд лiтератури бiля книжкової виставки "Понад Крутами вiчнiсть - у сурми сурмить".
      У сiчнi 1918 року саме сила нацiональної iдеї покликала молодь i студенство столицi новонародженої Української Народної Республiки стати на захист рiдної країни. Подвиг i самопожертва цих юнакiв - дороговказ всiм наступним поколiнням.
 
 

 
Виставка-експозицiя "Зимова елегiя"
 
 
      В читальному залi центральної мiської бiблiотеки розмiщена виставка картин учнiв художнього вiддiлення школи мистецтв (керiвник Попiль О. А.) iз циклу "Натхнення у фарбах".       Розпочався цикл виставок iз зимового перiоду пiд назвою "Зимова елегiя".
      В експозицiї представленi картини Рiздвяних казкових мотивiв та картини iз зимовими елементами. Виконанi всi роботи гуашшю. Дiти в 9 - 10 рiчному вiцi: Вiтович Яна, Надiльна Оксана, Стойко Софiя, Романовська Веронiка, Грабовець Марiя, Стельмах Тетяна, Горак Юлiя, Хмеляр Вiка, Ганжала М. зобразили на картинах своє творче бачення Рiздвяних традицiй, змалювали красу зими, чим створили святковий та зимовий настрiй всiм, хто переглядає їх роботи. Картини переплiтаються вiршованими зимовими рядками поетiв нашого мiста: Iгора Даха, Богдана Мороза, Оксани Карнаги, Людмили Ржегак, Мар'яни Правдолюбенко та Михайла Репецького.
      Запрошуємо до знайомства з виставкою-експозицiєю!
 

 

2012 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради