Публiчна iнформацiя - Червоноградська центральна мiська лiкарня
Медобладнання

Вiдомостi про лiкарськi засоби, придбанi за бюджетнi кошти

      Вiдомостi про лiкарськi засоби, придбанi за бюджетнi кошти, про розподiл таких мiж закладами охорони здоров"я та їх залишки у кожному з них опублiкованi на сайтi www.webuse.lviv.ua/table/.
      Данi про медичне обладнання комунальних закладiв охорони здоров'я опублiкованi на сайтi http://www.chervonograd-citi.gov.ua/paspozd.php.
      З перелiком та мiсцем знаходження комунальних закладiв охорони здоров'я, якi забезпеченнi гiнекологiчним, мамографiчним обладнанням, що пристосоване до потреб осiб з iнвалiднiстю з урахуванням особливостей їх пересування можна ознайомитись на сайтi http://www.chervonograd-citi.gov.ua/paspozd.php.


Оголошення...

      Жiнки з обмеженими можливостями можуть здiйснити обстеження стану здоров'я в скринiнговому центрi, що розташований в примiщеннi онкологiчного вiддiлення КП "Центральна мiська лiкарня Червоноградської мiської ради", за адресою м. Червоноград, вул. Iвасюка,2.


2012 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради