Громадська рада при виконкомi Червоноградської мiської ради
Червоноградський навчально-виховний комплекс № 10
80100, м.Червоноград, вул. Шухевича, 1. Тел./факс 0 (249) 244-97,223-72
E-mail: chnvk10@gmail.com
    Директор:
    Лапiй Вiктор Миколайович
    Директор, вчитель фiзики вищої категорiї, педагогiчне звання «Учитель-методист», педстаж – 37 рокiв

    Заступники директора з навчально-виховної роботи:
    Верескун Руслана Петрівна
    Заступник директора з навчально-виховної роботи, учитель української мови та лiтератури вищої категорiї, педагогiчне звання «Учитель-методист», педстаж – 21 рокiв

    Моравська Галина Олександрiвна
    Директора з навчально-виховної роботи, учитель математики вищої категорiї, педагогiчне звання «Старший учитель», педстаж – 23 рокiв

    Гуменюк Свiтлана Михайлiвна
    Заступник директора з навчально-виховної роботи, учитель початкових класiв I категорiї, педстаж – 12 рокiв
    Рiвень квалiфiкацiї педагогiчних працiвникiв:
    Усiх працiвникiв - 65
    - Учитель – методист - 6:
    - Старший вчитель - 18:
    - Спецiалiст вищої категорiї - 36:
    - Спецiалiст I категорiї –10:
    - Спецiалiст II категорiї
    - Спецiалiст – 13:
       Методична проблема школи:
   "Використання сучасних освiтнiх технологiй для формування ключових компетентностей учнiв"
       Виховна проблема школи:
   "Формування нацiональної свiдомостi учнiв, забезпечення нацiонального змiсту виховного процесу через використання сучасних освiтнiх технологiй"

Основнi напрями дiяльностi закладу у 2016-2017 н.р.:
    - Вiдкриття двох лiцейних класiв iнформацiйно-технологiчного профiлю (10, 11 класи).
    - Впровадження спецкурсу «Школа журналiста» (вч. Бусько Л.М.);
    - Залучити школярiв до факультативного курсу «Людина i свiт професiй» (вч.Воськало Ю.I.)
    - Залучити школярiв до роботи гурткiв вiйськового-патрiотичного виховання:«Джура» (кер. Кантор I.I., Селецька О.Р.)
    - Залучити школярiв до гурткiв «Еко-Крокус» (кер. Момоток О.М.); «Просвiта» (кер. Момоток О.М.), «Що? Де? Коли» (кер.Сичук М.М.)
    - Продовжити роботу над проектами «Мiй клас», «Моя сiм`я» (кл. керiвники).
    - Щомiсячно випускати шкiльнi учнiвськi газети «Лiцей-прес», «Десяточка» (кер. Шакун О.Р.).
    - Щомiсячно випускати «Методичний вiсник» (кер. Верескун Р.П.).
    - Продовжити роботу екологiчної агiтбригади «Еко-Крокус» (кер. Момоток О.М.).
    - Залучити школярiв до мiжнародного спiвробiтництва (кер.Момоток О.М.).
    - Залучити школярiв до роботи футбольного гуртка (кер. Фесина Т.Я.).
    - Залучити школярiв до роботи вокального гуртка (кер. Кiричук О.В., Сторощук I.О.).


2016 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради