Червоноградський навчально-виховний комплекс № 10
80100, м.Червоноград, вул. Шухевича, 1. Тел./факс 3-13-97 - директор, 3-11-72- секретар
E-mail: chnvk10@gmail.com
Фiнансова звiтнiсть: http://school10.org.ua
    Керiвник закладу:
    Лапiй Вiктор Миколайович
    Освiта вища, Луцький державний педагогiчний iнститут iм. Лесi Українки, 1978 р.
    Педагогiчний стаж – 36 рокiв.
    Стаж керiвної посади – 30 рокiв.
    Звання – учитель-методист.
    Категорiя – вища.

    Заступники директора з навчально-виховної роботи:
    Верескун Руслана Петрівна
    Освiта вища, Львiвський державний унiверситет iм. I.Франка, 1995 р.
    Педагогiчний стаж – 22 роки.
    Стаж керiвної посади – 18рокiв.
    Звання – учитель-методист.
    Категорiя – вища.

    Моравська Галина Олександрiвна
    Освiта вища, Львiвський державний унiверситет iм. I.Франка, 1993 р.
    Педагогiчний стаж – 24 роки.
    Стаж керiвної посади – 13 рокiв.
    Звання – старший учитель.
    Категорiя – вища.

    Гуменюк Свiтлана Михайлiвна
    Освiта вища, Волинський державний унiверситет iм. Лесi Українки, 2000 р.
    Педагогiчний стаж – 15 рокiв.
    Стаж керiвної посади – 5 рокiв
    Звання – немає.
    Категорiя – перша.

    Рiвень квалiфiкацiї педагогiчних працiвникiв:
   Всього працiвникiв – 75
   З них педагогiв – 61
   Спецiалiст вищої категорiї - 37:
   Спецiалiст I категорiї –9:
   Спецiалiст II категорiї – 6:
   Спецiалiст – 13
       Методична проблема школи:
   "Використання сучасних освiтнiх технологiй для формування ключових компетентностей учнiв"
      
Основнi завдання закладу:
    - вiдкриття класiв iнформацiйно-технологiчного профiлю (10-11 класи);
    - реалiзацiя Концепцiї Нової української школи;
    - реалiзацiя Виховної програми на 2017-2022 рр.;
    - реалiзацiя Заходiв на виконання Програми з нацiонально-патрiотичного виховання дiтей та молодi м. Червонограда на 2017-2020 роки;
    - реалiзацiя Заходiв на виконання Комплексної програми профiлактики правопорушень, суспiльно небезпечних узалежнень та превентивного виховання дiтей у закладах освiти мiста на 2016-2020 р.р.
    - впровадження iнновацiйних технологiй в освiтнiй процес.


2017 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради