Громадська рада при виконкомi Червоноградської мiської ради Безоплатна правова допомога Центр надання адмiнiстративних послуг Проект РЕОП Оплата комунальних послуг Сайт Президента України Асоцiацiя мiст України Сайт Верховної Ради України Сайт Кабiнету Мiнiстрiв України Львiвська обласна державна адмiнiстрацiя Державна податкова адміністрація у Львівській області Офiцiйний веб-сайт Державного реєстру виборцiв Iнститут полiтичної освiти Львiвська мiська рада
МНС Червонограда
Locations of visitors to this page Погода в Червоноградi
ПРОЇЗД У МАРШРУТКАХ ПОДОРОЖЧАВ

На засiданнi виконавчого комiтету було прийнято рiшення збiльшити проїзд у мiському транспортi...

Останнi новини
24.04.2017 Мiське фiнансове управлiння надає iнформацiю про рух коштiв мiського бюджету
Протягом 14.04.2017 - 20.04.2017 року до загального фонду мiського бюджету поступило доходiв в сумi 2 696,0 тис.грн., в тому числi з державного бюджету:- базова дотацiя - 93,7 тис.грн.; До спецiального фонду мiського бюджету надiйшло 680,1 тис.грн.(без врахування власних надходжень бюджетних установ) у тому числi : - iншi субвенцiї - 680,0 тис грн. Кошти загального фонду були спрямованi на: - виплату заробiтної плати працiвникам бюджетних установ - 11,6 тис.грн ; - оплату за спожитi бюджетними установами енергоносiї - 100,0 тис.грн.; - медикаменти - 4,0 тис.грн.; - спортивнi заходи - 35,5 тис.грн.; - предмети, матерiали, обладнання для бюджетних установ - 26,1 тис.грн.; - послуги наданi бюджетним установам - 14,6 тис.грн; - вiдрядження для працiвникiв бюджетних установ - 22,3 тис.грн.; - поточний ремонт дорiг - 281,9 тис.грн.; - фiнансова допомога ГО " Спортфедерацiя для атлетiв з особливостями розумового та фiзичного розвитку" - 5,0 тис.грн.

18.04.2017 Мiське фiнансове управлiння надає iнформацiю про рух коштiв мiського бюджету
Протягом 07.04.2017 - 13.04.2017 року до загального фонду мiського бюджету поступило доходiв в сумi 13 177,7 тис.грн., в тому числi з державного бюджету: - базова дотацiя - 93,7 тис.грн.; - субвенцiя з державного бюджету мiсцевим бюджетам на надання пiльг та житлових субсидiй населенню на оплату електроенергiї, природного газу, послуг тепло-, водопостачання i водовiдведення, квартирної плати -1 105,8 тис.грн.; - субвенцiя з державного бюджету мiсцевим бюджетам на вiдшкодування вартостi лiкарських засобiв для лiкування окремих захворювань -122,9тис.грн. ; - освiтня субвенцiя - 3 385,0 тис.грн.; - медична субвенцiя - 2 905,5 тис.грн. До спецiального фонду мiського бюджету надiйшло 50,2 тис.грн.(без врахування власних надходжень бюджетних установ). Кошти загального фонду були спрямованi на: - виплату заробiтної плати працiвникам бюджетних установ - 10557,0 тис.грн ; - оплату за спожитi бюджетними установами енергоносiї - 1967,5 тис.грн.; - медикаменти - 24,8 тис.грн.; - продукти харчування - 150,0 тис.грн.; - спортивнi заходи - 18,0 тис.грн.; - пiльговi медикаменти - 85,2 тис.грн.; - пiльги, субсидiї, компенсацiї - 1106,3 тис.грн.; - предмети, матерiали, обладнання для бюджетних установ - 27,5 тис.грн.; - послуги наданi бюджетним установам - 79,1 тис.грн; - субвенцiя бюджету м. Соснiвка на утримання народного дому - 34,3 тис.грн.; - субвенцiя бюджету м. Соснiвка на утримання ДНЗ №5 - 97,9 тис.грн.; - субвенцiя бюджету с. Гiрник на утримання народного дому - 11,0 тис.грн. Кошти спецiального фонду були спрямованi на: - придбання двох копiювальних апаратiв для виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради - 12,3 тис.грн.

10.04.2017 Мiське фiнансове управлiння надає iнформацiю про рух коштiв мiського бюджету
Протягом 31.03.2017 - 06.04.2017 року до загального фонду мiського бюджету поступило доходiв в сумi 18 665,7 тис.грн., в тому числi з державного бюджету: - базова дотацiя - 93,7 тис.грн.; - субвенцiя з державного бюджету мiсцевим бюджетам на виплату допомоги сiм'ям з дiтьми, малозабезпеченим сiм'ям -7 581,8 тис.грн.; - субвенцiя з державного бюджету мiсцевим бюджетам на надання пiльг та житлових субсидiй населенню на оплату електроенергiї, природного газу, послуг тепло-, водопостачання i водовiдведення, квартирної плати -1 997,7 тис.грн.; - освiтня субвенцiя - 3 385,0 тис.грн.; - медична субвенцiя - 2 905,5 тис.грн. До спецiального фонду мiського бюджету надiйшло 2,5 тис.грн.(без врахування власних надходжень бюджетних установ). Кошти загального фонду були спрямованi на: - виплату заробiтної плати працiвникам бюджетних установ - 50,0 тис.грн ; - оплату за спожитi бюджетними установами енергоносiї - 191,4 тис.грн.; - медикаменти - 19,8 тис.грн.; - продукти харчування - 168,8 тис.грн.; - спортивнi заходи - 10,0 тис.грн.; - пiльговi пенсiї - 42,0 тис.грн.; - пiльговi медикаменти - 207,2 тис.грн.; - пiльги, субсидiї, компенсацiї - 2717,6 тис.грн.; - допомоги сiм'ям з дiтьми - 7580,2 тис.грн.; - предмети, матерiали, обладнання для бюджетних установ - 149,7 тис.грн.; - послуги наданi бюджетним установам - 77,2 тис.грн; - вiдрядження для працiвникiв бюджетних установ - 13,5 тис.грн.; - житлово-експлуатацiйне господарство - 42,0 тис.грн.; - надання фiнансової пiдтримки КП "Нептун" - 15,0 тис.грн., КП Радiостудiя "Новий двiр" - 13,0 тис.грн., КП Редакцiя газети "Новини Прибужжя" - 25,8 тис.грн.; - благоустрiй мiста - 200,5 тис.грн. Кошти спецiального фонду були спрямованi на: - капiтальний ремонт ЧЗШ № 14 - 29,5 тис.грн., ДНЗ № 9 - 14,0 тис.грн., ДЮСШ № 1 - 34,8 тис.грн., ДЮСШ № 2 - 29,0 тис.грн.; - будiвництво спортивного майданчика зi штучним покриттям - 23,4 тис.грн.; - поповнення статутного фонду КП "Стоматологiчна полiклiнiка" - 20,0 тис.грн.

07.04.2017 Про виплату державних допомог
За iнформацiєю управлiння працi та соцiального захисту населення з державного бюджету надiйшла субвенцiя у розмiрi 7581,8 тис. грн. на виплату державних допомог сiм'ям з дiтьми, малозабезпеченим сiм'ям, iнвалiдам з дитинства та дiтям - iнвалiдам за квiтень 2017 року. Кошти будуть перерахованi на рахунки банкiвських установ та пiдприємства поштового зв'язку 10 квiтня 2017 року для виплати 5528 отримувачам соцiальних допомог.

07.04.2017 Виплата щорiчної разової грошової допомоги до 5 травня

03.04.2017 Мiське фiнансове управлiння надає iнформацiю про рух коштiв мiського бюджету
Протягом 24.03.2017 - 30.03.2017 року до загального фонду мiського бюджету поступило доходiв в сумi 4 654,9 тис.грн., в тому числi з державного бюджету: - субвенцiя з державного бюджету мiсцевим бюджетам на надання пiльг та житлових субсидiй населенню на оплату електроенергiї, природного газу, послуг тепло-, водопостачання i водовiдведення, квартирної плати - 36,0 тис.грн.; До спецiального фонду мiського бюджету надiйшло 6,6 тис.грн.(без врахування власних надходжень бюджетних установ). Кошти загального фонду були спрямованi на: - виплату заробiтної плати працiвникам бюджетних установ - 12244,7 тис.грн ; - оплату за спожитi бюджетними установами енергоносiї - 372,6 тис.грн.; - медикаменти - 302,4 тис.грн.; - пiльги, субсидiї, компенсацiї - 36,0 тис.грн.; - предмети, матерiали, обладнання для бюджетних установ - 4,3 тис.грн.; - послуги наданi бюджетним установам - 51,2 тис.грн; - вiдрядження для працiвникiв бюджетних установ - 2,5 тис.грн.; - запобiгання та лiквiдацiя надзвичайних ситуацiй - 50,0 тис.грн.; - субвенцiя бюджету м. Соснiвка на утримання народного дому - 40,7 тис.грн. (зарплата); - субвенцiя бюджету м. Соснiвка на утримання ДНЗ № 5 - 151,6 тис.грн. (зарплата).

27.03.2017 Мiське фiнансове управлiння надає iнформацiю про рух коштiв мiського бюджету
Протягом 17.03.2017 - 23.03.2017 року до загального фонду мiського бюджету поступило доходiв в сумi 2 272,5 тис.грн., в тому числi з державного бюджету:- базова дотацiя - 93,7 тис.грн.; - субвенцiя з державного бюджету мiсцевим бюджетам на виплату допомоги сiм'ям з дiтьми, малозабезпеченим сiм'ям, iнвалiдам з дитинства, дiтям-iнвалiдам, тимчасової державної допомоги дiтям та допомоги по догляду за iнвалiдами I чи II групи внаслiдок психiчного розладу - 529,4тис.грн.; - субвенцiя з державного бюджету мiсцевим бюджетам на надання пiльг та житлових субсидiй населенню на оплату електроенергiї, природного газу, послуг тепло-, водопостачання i водовiдведення, квартирної плати - 154,7тис.грн.; До спецiального фонду мiського бюджету надiйшло 4,5 тис.грн.(без врахування власних надходжень бюджетних установ). Кошти загального фонду були спрямованi на: - виплату заробiтної плати працiвникам бюджетних установ - 13,9 тис.грн ; -оплату за спожитi бюджетними установами енергоносiї - 341,1 тис.грн.; -медикаменти - 100,0 тис.грн.; -продукти харчування - 60,0 тис.грн.; -спортивнi заходи - 13,0 тис.грн.; -пiльги, субсидiї, компенсацiї - 154,7 тис.грн.; -допомоги сiм'ям з дiтьми - 527,6 тис.грн.; -предмети, матерiали, обладнання для бюджетних установ - 30,9 тис.грн.; -послуги наданi бюджетним установам - 533,9 тис.грн; -вiдрядження для працiвникiв бюджетних установ - 7,8 тис.грн.; -надання фiнансової пiдтримки КП "Стоматологiчна полiклiнiка" - 140,0 тис.грн.; -субвенцiя бюджету м. Соснiвка на утримання ДНЗ № 5 - 12,0 тис.грн. (електроенергiя); -субвенцiя бюджету с. Гiрник на утримання народного дому - 6,8 тис.грн. (електроенергiя).

20.03.2017 Мiське фiнансове управлiння надає iнформацiю про рух коштiв мiського бюджету
Протягом 10.03.2017 - 16.03.2017 року до загального фонду мiського бюджету поступило доходiв в сумi 21 019,5 тис.грн., в тому числi з державного бюджету:- базова дотацiя - 93,7 тис.грн.; - субвенцiя з державного бюджету мiсцевим бюджетам на надання пiльг та житлових субсидiй населенню на оплату електроенергiї, природного газу, послуг тепло-, водопостачання i водовiдведення, квартирної плати - 7 954,2тис.грн.; - освiтня субвенцiя - 3 385 тис. грн.; - медична субвенцiя - 2 905,4тис.грн. До спецiального фонду мiського бюджету надiйшло субвенцiї з iнших бюджетiв на виконання iнвестицiйних проектiв в сумi 340тис.грн. Кошти загального фонду були спрямованi на: - виплату заробiтної плати працiвникам бюджетних установ - 9896,6 тис.грн ; - оплату за спожитi бюджетними установами енергоносiї - 1374,9 тис.грн.; - продукти харчування - 9,7 тис.грн.; - спортивнi заходи - 31,7 тис.грн.; - пiльги, субсидiї, компенсацiї - 7954,2 тис.грн.; - предмети, матерiали, обладнання для бюджетних установ - 51,3 тис.грн.; - послуги наданi бюджетним установам - 78,7 тис.грн; - вiдрядження для працiвникiв бюджетних установ - 20,1 тис.грн.; - надання фiнансової пiдтримки спорткомплексу "Шахтар" - 200,0 тис.грн.; - субвенцiя бюджету м. Соснiвка на утримання народного дому - 5,5 тис.грн. (зарплата); Кошти спецiального фонду були спрямованi на: - придбання комп'ютерної технiки для КП "Стоматологiчна полiклiнiка" - 20,0 тис.грн.

13.03.2017 Мiське фiнансове управлiння надає iнформацiю про рух коштiв мiського бюджету
Протягом 03.03.2017 - 09.03.2017 року до загального фонду мiського бюджету поступило доходiв в сумi 10 327,4 тис.грн., в тому числi з державного бюджету:- субвенцiя з державного бюджету мiсцевим бюджетам на виплату допомоги сiм'ям з дiтьми, малозабезпеченим сiм'ям, iнвалiдам з дитинства - 7 108,4 тис.грн. До спецiального фонду мiського бюджету надiйшло 8,7 тис. грн. ( без врахування власних надходжень бюджетних установ ) Кошти загального фонду були спрямованi на: - виплату заробiтної плати працiвникам бюджетних установ - 3,1 тис.грн ; -оплату за спожитi бюджетними установами енергоносiї - 839,1 тис.грн.; -медикаменти - 0,8 тис.грн.; -продукти харчування - 60,0 тис.грн.; -допомога дiтям-сиротам - 7,2 тис.грн.; -допомоги сiм'ям з дiтьми - 7108,4 тис.грн.; -пiльги, субсидiї, компенсацiї - 328,4 тис.грн.; -предмети, матерiали, обладнання для бюджетних установ - 26,1 тис.грн.; -послуги наданi бюджетним установам - 12,4 тис.грн; -вiдрядження для працiвникiв бюджетних установ - 13,0 тис.грн.; -компенсацiйнi виплати на пiльговий проїзд автомобiльним транспортом окремим категорiям громадян - 83,0 тис.грн.; -субвенцiя з бюджету м. Червоноград державному бюджету на виконання програм соцiально-економiчного розвитку - 10,0 тис.грн.; -субвенцiя бюджету м. Соснiвка на утримання народного дому - 35,5 тис.грн. (зарплата); -субвенцiя бюджету м. Соснiвка на утримання ДНЗ №5 - 96,5 тис.грн. (зарплата); - субвенцiя бюджету с. Гiрник на утримання народного дому - 12,8 тис.грн. (зарплата). Кошти спецiального фонду були спрямованi на: -придбання багатофункцiонального пристрою для виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради - 23,8 тис.грн.

09.03.2017 Про виплату державних допомог
За iнформацiєю управлiння працi та соцiального захисту населення з державного бюджету надiйшла субвенцiя у розмiрi 7108,4 тис. грн. на виплату державних допомог сiм'ям з дiтьми, малозабезпеченим сiм'ям, iнвалiдам з дитинства та дiтям - iнвалiдам за березень 2017 року. Кошти будуть перерахованi на рахунки банкiвських установ та пiдприємства поштового зв'язку 10 березня 2017 року для виплати 5452 отримувачам соцiальних допомог.

06.03.2017 Мiське фiнансове управлiння надає iнформацiю про рух коштiв мiського бюджету
Протягом 24.02.2017 - 02.03.2017 року до загального фонду мiського бюджету поступило доходiв в сумi 40 821,2 тис.грн., в тому числi з державного бюджету:- базова дотацiя - 109,3тис.грн., - субвенцiя з державного бюджету мiсцевим бюджетам на надання пiльг та житлових субсидiй населенню - 30 381,6тис.грн.; - освiтня субвенцiя - 3 385 тис. грн.; - медична субвенцiя -2 905,4 тис.грн. До спецiального фонду мiського бюджету надiйшло 158 тис. грн. ( без врахування власних надходжень бюджетних установ ) Кошти загального фонду були спрямованi на: -виплату заробiтної плати працiвникам бюджетних установ - 29,3 тис.грн ; - оплату за спожитi бюджетними установами енергоносiї - 270,3 тис.грн.; - медикаменти - 225,0 тис.грн.; - продукти харчування - 50,0 тис.грн.; - пiльговi пенсiї - 42,0 тис.грн.; - пiльги, субсидiї, компенсацiї - 30435,9 тис.грн.; - пiльговi медикаменти - 242,8 тис.грн.; - предмети, матерiали, обладнання для бюджетних установ - 94,2 тис.грн.; - послуги наданi бюджетним установам - 51,1 тис.грн; - вiдрядження для працiвникiв бюджетних установ - 3,4 тис.грн.; - надання фiнансової пiдтримки КП "Нептун" - 15,0 тис.грн., КП Радiостудiя "Новий двiр" - 13,0 тис.грн., КП Редакцiя газети "Новини Прибужжя" - 25,8 тис.грн., КП "Стоматологiчна полiклiнiка" - 120,0 тис.грн.; - фiнансова допомога громадськiй органiзацiї "Нiка" - 20,0 тис.грн.; - запобiгання та лiквiдацiя надзвичайних ситуацiй - 41,5 тис.грн.; - благоустрiй мiста - 92,0 тис.грн.

27.02.2017 Мiське фiнансове управлiння надає iнформацiю про рух коштiв мiського бюджету
Протягом 17.02.2017 - 23.02.2017 року до загального фонду мiського бюджету поступило доходiв в сумi 3 827,2 тис.грн., в тому числi з державного бюджету: -базова дотацiя - 109,3тис.грн., - субвенцiя з державного бюджету мiсцевим бюджетам на надання пiльг та житлових субсидiй населенню на оплату електроенергiї, природного газу, послуг тепло-, водопостачання i водовiдведення, квартирної плати - 21,1 тис.грн.- субвенцiя з державного бюджету мiсцевим бюджетам на надання пiльг та житлових субсидiй населенню на придбання твердого та рiдкого пiчного побутового палива i скрапленого газу - 2,2тис.грн., До спецiального фонду мiського бюджету надiйшло 216,9 тис. грн. ( без врахування власних надходжень бюджетних установ ) Кошти загального фонду були спрямованi на: - виплату заробiтної плати працiвникам бюджетних установ - 11336,1 тис.грн ; -оплату за спожитi бюджетними установами енергоносiї - 436,1 тис.грн.; -медикаменти - 143,7 тис.грн.; -продукти харчування - 5,0 тис.грн.; -транспортування мобiлiзованих призовникiв - 1,7 тис.грн.; -пiльговi пенсiї - 42,0 тис.грн.; - допомоги сiм'ям з дiтьми - 841,4 тис.грн.; - пiльги, субсидiї, компенсацiї - 2,6 тис.грн.; - предмети, матерiали, обладнання для бюджетних установ - 60,2 тис.грн.; - послуги наданi бюджетним установам - 690,5 тис.грн; - фiнансова пiдтримка спорткомплексу "Шахтар" - 400,0 тис.грн.; - субвенцiя бюджету м. Соснiвка на утримання народного дому - 45,4 тис.грн. (зарплата); - субвенцiя бюджету м. Соснiвка на утримання ДНЗ №5 - 133,6 тис.грн. в тому числi: зарплата - 123,8 тис.грн., електроенергiя - 9,8 тис.грн.; - субвенцiя бюджету с. Гiрник на утримання народного дому - 9,6 тис.грн. (зарплата). Кошти спецiального фонду були спрямованi на: - придбання радiомiкрофонної системи для виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради - 7,0 тис.грн.

20.02.2017 Мiське фiнансове управлiння надає iнформацiю про рух коштiв мiського бюджету
Протягом 10.02.2017 - 16.02.2017 року до загального фонду мiського бюджету поступило доходiв в сумi 11 660 тис.грн., в тому числi з державного бюджету: - базова дотацiя - 109,3тис.грн., - субвенцiя з державного бюджету мiсцевим бюджетам на надання пiльг та житлових субсидiй населенню на оплату електроенергiї, природного газу, послуг тепло-, водопостачання i водовiдведення, квартирної плати - 21,1 тис.грн. - субвенцiя з державного бюджету мiсцевим бюджетам на надання пiльг та житлових субсидiй населенню на придбання твердого та рiдкого пiчного побутового палива i скрапленого газу - 5,3тис.грн., - освiтня субвенцiя - 3 385тис.грн., - медична субвенцiя - 3 309,4тис.грн. До спецiального фонду мiського бюджету надiйшло 9,1 тис. грн. ( без врахування власних надходжень бюджетних установ ) Кошти загального фонду були спрямованi на: - виплату заробiтної плати працiвникам бюджетних установ - 9741,0 тис.грн ; - оплату за спожитi бюджетними установами енергоносiї - 3217,1 тис.грн.; -медикаменти - 106,3 тис.грн.; - продукти харчування - 14,0 тис.грн.; - пiльги, субсидiї, компенсацiї - 26,5 тис.грн.; - предмети, матерiали, обладнання для бюджетних установ - 46,4 тис.грн.; - послуги наданi бюджетним установам - 33,2 тис.грн; - вiдрядження для працiвникiв бюджетних установ - 29,3 тис.грн.; - фiнансова допомога ГО " Спортфедерацiя для атлетiв з особливостями розумового та фiзичного розвитку" - 20,0 тис.грн.; -субвенцiя бюджету м. Соснiвка на утримання народного дому - 35,5 тис.грн. (зарплата); -субвенцiя бюджету м. Соснiвка на утримання ДНЗ №5 - 91,3 тис.грн. (зарплата); - субвенцiя бюджету с. Гiрник на утримання народного дому - 36,7 тис.грн. (зарплата).

15.02.2017 Психологiчна реабiлiтацiя учасникiв АТО
Управлiння працi та соцiального захисту населення повiдомляє, що ДП "Пiвдень-Курорт-Сервiс" на базi санаторiю "Орiзонт" (cмт. Сергiївка, Бiлгород-Днiстровський район, Одеська обл.) з 14 березня 2017 року надає послуги з психологiчної реабiлiтацiї учасникам антитерористичної операцiї. Термiн реабiлiтацiї - 14 днiв. Для отримання послуг до управлiння працi та соцiального захисту населення (вул.Сокальська, 1, Ш-й поверх, каб.309) необхiдно подати посвiдчення учасника бойових дiй та документ, що пiдтверджує безпосереднє залучення до виконання завдань антитерористичної операцiї в районах її проведення. Контактний тел. 4-10-65.

13.02.2017 Мiське фiнансове управлiння надає iнформацiю про рух коштiв мiського бюджету
Протягом 03.02.2017 - 09.02.2017 року до загального фонду мiського бюджету поступило доходiв в сумi 15 594,9 тис.грн., в тому числi з державного бюджету: - субвенцiя з державного бюджету мiсцевим бюджетам на виплату допомоги сiм'ям з дiтьми, малозабезпеченим сiм'ям, iнвалiдам з дитинства- 7 190,4 тис. грн.; - субвенцiя з державного бюджету мiсцевим бюджетам на надання пiльг та житлових субсидiй населенню на оплату електроенергiї, природного газу, послуг тепло-, водопостачання i водовiдведення, квартирної плати - 5 371,3 тис.грн. До спецiального фонду мiського бюджету надiйшло 376,8 тис. грн. ( без врахування власних надходжень бюджетних установ ). Кошти загального фонду були спрямованi на: - оплату за спожитi бюджетними установами енергоносiї - 433,0 тис.грн.; - продукти харчування - 82,0 тис.грн.; - допомоги сiм'ям з дiтьми - 7190,4 тис.грн.; - пiльги, субсидiї, компенсацiї - 5869,3 тис.грн.; -предмети, матерiали, обладнання для бюджетних установ - 27,5 тис.грн.; -послуги наданi бюджетним установам - 57,8 тис.грн; -надання фiнансової пiдтримки КП "Нептун" - 15,0 тис.грн.; -благоустрiй мiста - 175,9 тис.грн.; -субвенцiя бюджету м. Соснiвка на утримання народного дому - 52,6 тис.грн. (зарплата); -субвенцiя бюджету м. Соснiвка на утримання ДНЗ №5 - 146,7 тис.грн., в тому числi: зарплата - 137,3 тис.грн., електроенергiя - 9,4 тис.грн.

08.02.2017 Про виплату державних допомог
За iнформацiєю управлiння працi та соцiального захисту населення з державного бюджету надiйшла субвенцiя у розмiрi 7190,4 тис. грн. на виплату державних допомог сiм'ям з дiтьми, малозабезпеченим сiм'ям, iнвалiдам з дитинства та дiтям - iнвалiдам за лютий 2017 року. Кошти будуть перерахованi на рахунки банкiвських установ та пiдприємства поштового зв'язку 09 -10 лютого 2017 року для виплати 5331 отримувачу соцiальних допомог

07.02.2017 Прямий ефiр з мiським головою
В четвер, 9 лютого, о 19:00 на телеканалi Бужнет розпочнеться прямий ефiр. Гiсть студiї - мiський голова Червонограда Андрiй Залiвський. Запитання меру можна задати в телефонному режимi за номером 093 314 32 24 або в коментарях пiд цим записом. Ведучi - Наталка Глаговська та головний редактор iнформагенства Щоденник Червоноград Алла Березюк

23.01.2017 Мiське фiнансове управлiння надає iнформацiю про рух коштiв мiського бюджету
Протягом 13.01.2017 - 19.01.2017 року до загального фонду мiського бюджету поступило доходiв в сумi 5 417,3 тис.грн., в тому числi з державного бюджету: - медична субвенцiя - 4 994,8 тис. грн. До спецiального фонду мiського бюджету надiйшло 0,1 тис. грн. ( без врахування власних надходжень бюджетних установ ) Кошти загального фонду були спрямованi на: - виплату заробiтної плати працiвникам бюджетних установ - 7395,4 тис.грн ; - оплату за спожитi бюджетними установами енергоносiї - 31,7 тис.грн.; - продукти харчування - 45,5 тис.грн.; - пiльги, субсидiї, компенсацiї - 48,0 тис.грн.; - предмети, матерiали, обладнання для бюджетних установ - 16,8 тис.грн.; - послуги наданi бюджетним установам - 13,9 тис.грн; - вiдрядження для працiвникiв бюджетних установ - 3,5 тис.грн.; - надання фiнансової пiдтримки КП "Нептун" - 15,0 тис.грн., КП Радiостудiя "Новий двiр" - 12,0 тис.грн.; - благоустрiй мiста - 68,9 тис.грн.; - субвенцiя бюджету м. Соснiвка на утримання народного дому - 32,7 тис.грн. (зарплата); - субвенцiя бюджету м. Соснiвка на утримання ДНЗ №5 - 82,2 тис.грн. (зарплата); - субвенцiя бюджету с. Гiрник на утримання народного дому - 12,1 тис.грн. (зарплата).


Посилання на он-лайн трансляцiю

GPS КАРТА ЧЕРВОНОГРАДСЬКИХ МАРШРУТОК

Це цiкаво!
Музейна вiтальня
Життя мiста на сторiнках його iсторiї, музейних виставках та експозицiях
Книжкова полиця
Бiблiотека - це скарбниця всiх багатств людського духу

Мiський голова Андрiй Залiвський
       
РАДИЙ ВIТАТИ ВАС НА ОФIЦIЙНОМУ САЙТI
ЧЕРВОНОГРАДСЬКОЇ МIСЬКОЇ РАДИ!
       Надiюсь, що iнформацiя, котра тут розмiщена допоможе у вирiшеннi Ваших питань.
       Свої пропозицiї щодо оформлення та наповнення сайту надсилайте на поштову скриньку:
       orgv78@ukr.net
       
З повагою, мiський голова Червонограда
Андрiй Залiвський

Управлiння юстицiї iнформує
2013 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради