Громадська рада при виконкомi Червоноградської мiської ради Безоплатна правова допомога Центр надання адмiнiстративних послуг Проект РЕОП Оплата комунальних послуг Сайт Президента України Асоцiацiя мiст України Сайт Верховної Ради України Сайт Кабiнету Мiнiстрiв України Львiвська обласна державна адмiнiстрацiя Державна податкова адміністрація у Львівській області Офiцiйний веб-сайт Державного реєстру виборцiв Iнститут полiтичної освiти Львiвська мiська рада
МНС Червонограда
Locations of visitors to this page Погода в Червоноградi
ПРОЇЗД У МАРШРУТКАХ ПОДОРОЖЧАВ

На засiданнi виконавчого комiтету було прийнято рiшення збiльшити проїзд у мiському транспортi...

Останнi новини
22.05.2017 Мiське фiнансове управлiння надає iнформацiю про рух коштiв мiського бюджету
Протягом 13.05.2017 - 18.05.2017 року до загального фонду мiського бюджету поступило доходiв в сумi 5 091,0 тис.грн., в тому числi з державного бюджету: - субвенцiя з державного бюджету мiсцевим бюджетам на вiдшкодування вартостi лiкарських засобiв для лiкування окремих захворювань - 122,9 тис.грн.; До спецiального фонду мiського бюджету надiйшло 32,5 тис.грн.(без врахування власних надходжень бюджетних установ). Кошти загального фонду були спрямованi на: - виплату заробiтної плати працiвникам бюджетних установ - 104,3 тис.грн ; - продукти харчування - 60,0 тис.грн.; - предмети, матерiали, обладнання для бюджетних установ - 2,2 тис.грн.; - послуги наданi бюджетним установам - 5,6 тис.грн; - поточний ремонт внутрiквартальних дорiг -979,8тис.грн.; - вiдрядження - 4,5 тис.грн.; - перевезення вiйськовозобов'язаних -2,6тис.грн.; - фiнансування органiзацiй громадських робiт - 1,7тис.грн.; - матерiалну допомогу дiтям пiльгових категорiй - 31,2тис.грн; - компенсацiйнi виплати на пiльговий проїзд автомобiльним транспортом окремих категорiй громадян - 83,0 тис.грн.; - одноразову грошову допомогу за рiшенням сесiї - 35,0тис.грн. - експертне обстеження 5-ти лiфтiв - 13,3тис.грн.; - субвенцiя с.Гiрник на рекоструккцiю зовнiшнього освiтлення - 13,5тис.грн. Кошти спецiального фонду були спрямованi на: - капiтальний ремонт ДНЗ №2, ДНЗ №18, ДНЗ №3, ДНЗ №12, ДНЗ №17, ДНЗ №16 - 188,8тис.грн.; - капiтальний ремонт ЧСШ №8, ЧЗШ №2, ЧЗШ №11, ЧЗШ №5, ЧЗШ №1, ЧЗШ №14, гiмназiї - 251,3тис.грн; - придбання машини дорожньої - 1677,0тис.грн.; - капiтальний ремонт водопроводу по вул.. Сокальська - 1,9тис.грн; - експертну оцiнку земельної дiлянки - 4,9тис.грн.

19.05.2017 Нагороди отримали стипендiати мiської ради 2017
У четвер, 18 травня у Народному домi Червонограда вручали стипендiї Червоноградської мiської ради. Цьогорiч окрiм призерiв шкiльних олiмпiад та переможцiв конкурсiв науково - дослiдницьких робiт, нагороди отримали i кращi учнi мистецьких закладiв мiста. Урочистий концерт iз гумористичними сценками, пiснями та танцями пiдготували вихованцi ЧСШ №8. Детальнiше...

15.05.2017 Мiське фiнансове управлiння надає iнформацiю про рух коштiв мiського бюджету
Протягом 05.05.2017 - 12.05.2017 року до загального фонду мiського бюджету поступило доходiв в сумi 20 452,2 тис.грн., в тому числi з державного бюджету: - базова дотацiя - 93,7 тис.грн.; - субвенцiя з державного бюджету мiсцевим бюджетам на надання пiльг та житлових субсидiй населенню - 2 020,1 тис.грн.; - субвенцiя з державного бюджету мiсцевим бюджетам на виплату допомоги сiм'ям з дiтьми - 7 347,9 тис.грн.; - субвенцiя з державного бюджету мiсцевим бюджетам на надання пiльг та житлових субсидiй населенню на придбання твердого та рiдкого пiчного побутового палива i скрапленого газу - 7,6 тис.грн.; - освiтня субвенцiя - 5 055,5 тис.грн.; - медична субвенцiя - 2 905,5 тис.грн. До спецiального фонду мiського бюджету надiйшло 410,3 тис.грн.(без врахування власних надходжень бюджетних установ). Кошти загального фонду були спрямованi на: - виплату заробiтної плати працiвникам бюджетних установ - 7050,2 тис.грн ; - оплату за спожитi бюджетними установами енергоносiї - 5,5 тис.грн.; - продукти харчування - 111,7 тис.грн.; - видатки на лiкарню - 3155,5 тис.грн., в тому числi: зарплата - 2932,4 тис.грн., енергоносiї - 116,3 тис.грн., медикаменти - 32,8 тис.грн., матерiали - 47,5 тис.грн., послуги - 3,8 тис.грн., субвенцiя на програму "доступнi лiки" - 22,6 тис.грн.; - допомоги сiм'ям з дiтьми - 7346,4 тис.грн.; - пiльги, субсидiї, компенсацiї - 2027,7 тис.грн.; - предмети, матерiали, обладнання для бюджетних установ - 95,5 тис.грн.; - послуги наданi бюджетним установам - 26,5 тис.грн; - поточний ремонт дорiг - 470,6 тис.грн.; - надання фiнансової пiдтримки КП "Стоматологiчна полiклiнiка" - 35,0 тис.грн.; - компенсацiйнi виплати перевiзнику за проїзд мешканцiв до садово-городнiх масивiв - 39,3 тис.грн.; - субвенцiя бюджету м. Соснiвка на утримання народного дому - 35,3 тис.грн. (зарплата); - субвенцiя бюджету м. Соснiвка на утримання ДНЗ №5 - 102,7 тис.грн. (зарплата); - субвенцiя бюджету с. Гiрник на утримання народного дому - 5,0 тис.грн. (зарплата - 4,8 тис.грн., електроенергiя - 0,2 тис.грн.). Кошти спецiального фонду були спрямованi на: - капiтальний ремонт будiвлi станцiї юних технiкiв - 15,2 тис.грн., ДНЗ № 9 - 35,9 тис.грн., Соснiвської дитячої музичної школи - 36,9 тис.грн., балконної плити по вулицi Сокальська 18/212 - 49,0 тис.грн.

11.05.2017 Про виплату державних допомог
За iнформацiєю управлiння працi та соцiального захисту населення з державного бюджету надiйшла субвенцiя у розмiрi 7347,9 тис. грн. на виплату державних допомог сiм'ям з дiтьми, малозабезпеченим сiм'ям, iнвалiдам з дитинства та дiтям - iнвалiдам за травень 2017 року. Кошти будуть перерахованi на рахунки банкiвських установ та пiдприємства поштового зв'язку 12 травня 2017 року для виплати 5551 отримувачам соцiальних допомог.

10.05.2017 Мiське фiнансове управлiння надає iнформацiю про рух коштiв мiського бюджету
Протягом 28.04.2017 - 04.05.2017 року до загального фонду мiського бюджету поступило доходiв в сумi 14 450,2 тис.грн., в тому числi з державного бюджету: - базова дотацiя - 93,7 тис.грн.; - субвенцiя з державного бюджету мiсцевим бюджетам на надання пiльг та житлових субсидiй населенню - 3 131,2 тис.грн.; - освiтня субвенцiя - 5 055,5 тис.грн.; - медична субвенцiя - 2 905,5 тис.грн. До спецiального фонду мiського бюджету надiйшло 11,8 тис.грн.(без врахування власних надходжень бюджетних установ) . Кошти загального фонду були спрямованi на: - виплату заробiтної плати працiвникам бюджетних установ - 69,0 тис.грн ; - оплату за спожитi бюджетними установами енергоносiї - 13,4 тис.грн.; - спортивнi заходи - 25,0 тис.грн.; - видатки на лiкарню - 4091,9 тис.грн., в тому числi: зарплата - 3374,0 тис.грн., енергоносiї - 26,0 тис.грн., медикаменти - 125,0 тис.грн., продукти харчування - 93,0 тис.грн., матерiали - 273,9 тис.грн., послуги - 200,0 тис.грн.; - пiльги, субсидiї, компенсацiї - 365,4 тис.грн.; - предмети, матерiали, обладнання для бюджетних установ - 36,3 тис.грн.; - послуги наданi бюджетним установам - 34,6 тис.грн; - надання фiнансової пiдтримки КП "Нептун" - 15,0 тис.грн., КП Радiостудiя "Новий двiр" - 13,0 тис.грн., КП Редакцiя газети "Новини Прибужжя" - 25,8 тис.грн. - благоустрiй мiста - 58,8 тис.грн. Кошти спецiального фонду були спрямованi на: - придбання комплексного обладнання для КП "Комунальник" - 196,0 тис.грн.; - будiвництво пам'ятника героям небесної сотнi - 4,2 тис.грн.; - капiтальний ремонт теплового ввода на ДНЗ № 12 - 5,0 тис.грн., ДНЗ № 13 - 5,9 тис.грн.; - придбання комп'ютерної технiки для виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради - 46,8 тис.грн.

05.05.2017 Про забезпечення осiб з iнвалiднiстю 1 та II груп по зору засобами медичної реабiлiтацiї з мовним виводом
Згiдно Розпорядження голови обласної державної адмiнiстрацiї вiд 03.04.2017 року № 260/0/5-17 та за наказом Департаменту соцiального захисту населення вiд 25.04.2017 року № 33 забезпечення осiб з iнвалiднiстю I та II груп по зору засобами медичної реабiлiтацiї з мовним виводом та очними протезами здiйснюється через органи соцiального захисту населення. Вiдповiдно до Порядку забезпечення осiб з iнвалiднiстю I та II груп по зору засобами медичної реабiлiтацiї з мовним виводом до технiчних засобiв реабiлiтацiї, якими забезпечуються особи з iнвалiднiстю, дiти з iнвалiднiстю, належать: - тонометри з мовним виводом; - глюкометри з мовним виводом; - термометри з мовним виводом. Для взяття на облiк особа з iнвалiднiстю, дитина з iнвалiднiстю або їх законнi представники подають органу соцiального захисту населення заяву за формою, затвердженою департаментом соцiального захисту населення обласної державної адмiнiстрацiї. Разом iз заявою про взяття на облiк подаються такi документи: - паспорт або свiдоцтво про народження (для дiтей вiком до 16 рокiв); - висновок МСЕК про встановлення iнвалiдностi для осiб з iнвалiднiстю (для дiтей з iнвалiднiстю - висновок ЛКК); - iндивiдуальна програма (для особи з iнвалiднiстю та дитини з iнвалiднiстю) або висновок ЛКК (для осiб з iнвалiднiстю, група iнвалiдностi яких встановлена до 1 сiчня 2007 року як безстрокова або строк дiї якої не закiнчився), що мiстить показання для забезпечення технiчними засобами реабiлiтацiї; - копiя документа, що засвiдчує реєстрацiю у Державному реєстрi фiзичних осiб - платникiв податкiв, у якому зазначено реєстрацiйний номер облiкової картки платника податкiв; Законний представник особи з iнвалiднiстю, дитини з iнвалiднiстю подає документи, якi пiдтверджують його особу та повноваження. Забезпечення осiб з iнвалiднiстю I та II груп по зору, дiтей з iнвалiднiстю по зору технiчними засобами реабiлiтацiї здiйснюється у межах бюджетних призначень, передбачених департаменту соцiального захисту населення обласної державної адмiнiстрацiї в обласному бюджетi на вiдповiдний рiк.

03.05.2017 Мiське фiнансове управлiння надає iнформацiю про рух коштiв мiського бюджету
Протягом 21.04.2017 - 27.04.2017 року до загального фонду мiського бюджету поступило доходiв в сумi 5 353,7 тис.грн., в тому числi з державного бюджету: - субвенцiя з державного бюджету мiсцевим бюджетам на виплату допомоги сiм'ям з дiтьми, малозабезпеченим сiм'ям, iнвалiдам з дитинства, дiтям-iнвалiдам, тимчасової державної допомоги дiтям та допомоги по догляду за iнвалiдами I чи II групи внаслiдок психiчного розладу - 427,7 тис.грн.; До спецiального фонду мiського бюджету надiйшло 249,4 тис.грн.(без врахування власних надходжень бюджетних установ). Кошти загального фонду були спрямованi на: - виплату заробiтної плати працiвникам бюджетних установ - 6624,5 тис.грн ; - оплату за спожитi бюджетними установами енергоносiї - 230,4 тис.грн.; - допомоги сiм'ям з дiтьми - 427,7 тис.грн.; - пiльги, субсидiї, компенсацiї - 3041,0 тис.грн.; - предмети, матерiали, обладнання для бюджетних установ - 20,3 тис.грн.; - послуги наданi бюджетним установам - 518,3 тис.грн; - вiдрядження для працiвникiв бюджетних установ - 4,3 тис.грн.; - надання фiнансової пiдтримки КП "Стоматологiчна полiклiнiка" - 135,0 тис.грн.; - фiнансова допомога громадськiй органiзацiї "Червоноградська спiлка полiтв'язнiв i репресованих" - 10,0 тис.грн.; - компенсацiйнi виплати на пiльговий проїзд автомобiльним транспортом окремим категорiям громадян - 83,0 тис.грн.; - субвенцiя бюджету м. Соснiвка на утримання народного дому - 61,3 тис.грн.; - субвенцiя бюджету м. Соснiвка на утримання ДНЗ №5 - 138,1 тис.грн.; -субвенцiя бюджету с. Гiрник на утримання народного дому - 7,9 тис.грн.

28.04.2017 Вiдбулися урочистi заходи з нагоди вшанування 31-ї рiчницi аварiї на ЧАЕС
У середу, 26 квiтня 2017 року у м. Львiв вiдбулися урочистi заходи з нагоди вшанування 31-ї рiчницi аварiї на ЧАЕС. Бiля пам'ятного знаку "Героям i жертвам Чорнобиля" вiдбулась молебень та покладання квiтiв. У кiнотеатрi "кiнопалац iм. О. Довженка" була проведена зустрiч керiвництва областi з громадянами, постраждалими внаслiдок Чорнобильської катастрофи. Проїзд постраждалих мм.Червонограда, Соснiвки, для участi у даних заходах, забезпечила Червоноградська мiська рада. Детальнiше...

24.04.2017 Мiське фiнансове управлiння надає iнформацiю про рух коштiв мiського бюджету
Протягом 14.04.2017 - 20.04.2017 року до загального фонду мiського бюджету поступило доходiв в сумi 2 696,0 тис.грн., в тому числi з державного бюджету:- базова дотацiя - 93,7 тис.грн.; До спецiального фонду мiського бюджету надiйшло 680,1 тис.грн.(без врахування власних надходжень бюджетних установ) у тому числi : - iншi субвенцiї - 680,0 тис грн. Кошти загального фонду були спрямованi на: - виплату заробiтної плати працiвникам бюджетних установ - 11,6 тис.грн ; - оплату за спожитi бюджетними установами енергоносiї - 100,0 тис.грн.; - медикаменти - 4,0 тис.грн.; - спортивнi заходи - 35,5 тис.грн.; - предмети, матерiали, обладнання для бюджетних установ - 26,1 тис.грн.; - послуги наданi бюджетним установам - 14,6 тис.грн; - вiдрядження для працiвникiв бюджетних установ - 22,3 тис.грн.; - поточний ремонт дорiг - 281,9 тис.грн.; - фiнансова допомога ГО " Спортфедерацiя для атлетiв з особливостями розумового та фiзичного розвитку" - 5,0 тис.грн.

18.04.2017 Мiське фiнансове управлiння надає iнформацiю про рух коштiв мiського бюджету
Протягом 07.04.2017 - 13.04.2017 року до загального фонду мiського бюджету поступило доходiв в сумi 13 177,7 тис.грн., в тому числi з державного бюджету: - базова дотацiя - 93,7 тис.грн.; - субвенцiя з державного бюджету мiсцевим бюджетам на надання пiльг та житлових субсидiй населенню на оплату електроенергiї, природного газу, послуг тепло-, водопостачання i водовiдведення, квартирної плати -1 105,8 тис.грн.; - субвенцiя з державного бюджету мiсцевим бюджетам на вiдшкодування вартостi лiкарських засобiв для лiкування окремих захворювань -122,9тис.грн. ; - освiтня субвенцiя - 3 385,0 тис.грн.; - медична субвенцiя - 2 905,5 тис.грн. До спецiального фонду мiського бюджету надiйшло 50,2 тис.грн.(без врахування власних надходжень бюджетних установ). Кошти загального фонду були спрямованi на: - виплату заробiтної плати працiвникам бюджетних установ - 10557,0 тис.грн ; - оплату за спожитi бюджетними установами енергоносiї - 1967,5 тис.грн.; - медикаменти - 24,8 тис.грн.; - продукти харчування - 150,0 тис.грн.; - спортивнi заходи - 18,0 тис.грн.; - пiльговi медикаменти - 85,2 тис.грн.; - пiльги, субсидiї, компенсацiї - 1106,3 тис.грн.; - предмети, матерiали, обладнання для бюджетних установ - 27,5 тис.грн.; - послуги наданi бюджетним установам - 79,1 тис.грн; - субвенцiя бюджету м. Соснiвка на утримання народного дому - 34,3 тис.грн.; - субвенцiя бюджету м. Соснiвка на утримання ДНЗ №5 - 97,9 тис.грн.; - субвенцiя бюджету с. Гiрник на утримання народного дому - 11,0 тис.грн. Кошти спецiального фонду були спрямованi на: - придбання двох копiювальних апаратiв для виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради - 12,3 тис.грн.

10.04.2017 Мiське фiнансове управлiння надає iнформацiю про рух коштiв мiського бюджету
Протягом 31.03.2017 - 06.04.2017 року до загального фонду мiського бюджету поступило доходiв в сумi 18 665,7 тис.грн., в тому числi з державного бюджету: - базова дотацiя - 93,7 тис.грн.; - субвенцiя з державного бюджету мiсцевим бюджетам на виплату допомоги сiм'ям з дiтьми, малозабезпеченим сiм'ям -7 581,8 тис.грн.; - субвенцiя з державного бюджету мiсцевим бюджетам на надання пiльг та житлових субсидiй населенню на оплату електроенергiї, природного газу, послуг тепло-, водопостачання i водовiдведення, квартирної плати -1 997,7 тис.грн.; - освiтня субвенцiя - 3 385,0 тис.грн.; - медична субвенцiя - 2 905,5 тис.грн. До спецiального фонду мiського бюджету надiйшло 2,5 тис.грн.(без врахування власних надходжень бюджетних установ). Кошти загального фонду були спрямованi на: - виплату заробiтної плати працiвникам бюджетних установ - 50,0 тис.грн ; - оплату за спожитi бюджетними установами енергоносiї - 191,4 тис.грн.; - медикаменти - 19,8 тис.грн.; - продукти харчування - 168,8 тис.грн.; - спортивнi заходи - 10,0 тис.грн.; - пiльговi пенсiї - 42,0 тис.грн.; - пiльговi медикаменти - 207,2 тис.грн.; - пiльги, субсидiї, компенсацiї - 2717,6 тис.грн.; - допомоги сiм'ям з дiтьми - 7580,2 тис.грн.; - предмети, матерiали, обладнання для бюджетних установ - 149,7 тис.грн.; - послуги наданi бюджетним установам - 77,2 тис.грн; - вiдрядження для працiвникiв бюджетних установ - 13,5 тис.грн.; - житлово-експлуатацiйне господарство - 42,0 тис.грн.; - надання фiнансової пiдтримки КП "Нептун" - 15,0 тис.грн., КП Радiостудiя "Новий двiр" - 13,0 тис.грн., КП Редакцiя газети "Новини Прибужжя" - 25,8 тис.грн.; - благоустрiй мiста - 200,5 тис.грн. Кошти спецiального фонду були спрямованi на: - капiтальний ремонт ЧЗШ № 14 - 29,5 тис.грн., ДНЗ № 9 - 14,0 тис.грн., ДЮСШ № 1 - 34,8 тис.грн., ДЮСШ № 2 - 29,0 тис.грн.; - будiвництво спортивного майданчика зi штучним покриттям - 23,4 тис.грн.; - поповнення статутного фонду КП "Стоматологiчна полiклiнiка" - 20,0 тис.грн.

07.04.2017 Про виплату державних допомог
За iнформацiєю управлiння працi та соцiального захисту населення з державного бюджету надiйшла субвенцiя у розмiрi 7581,8 тис. грн. на виплату державних допомог сiм'ям з дiтьми, малозабезпеченим сiм'ям, iнвалiдам з дитинства та дiтям - iнвалiдам за квiтень 2017 року. Кошти будуть перерахованi на рахунки банкiвських установ та пiдприємства поштового зв'язку 10 квiтня 2017 року для виплати 5528 отримувачам соцiальних допомог.

07.04.2017 Виплата щорiчної разової грошової допомоги до 5 травня

03.04.2017 Мiське фiнансове управлiння надає iнформацiю про рух коштiв мiського бюджету
Протягом 24.03.2017 - 30.03.2017 року до загального фонду мiського бюджету поступило доходiв в сумi 4 654,9 тис.грн., в тому числi з державного бюджету: - субвенцiя з державного бюджету мiсцевим бюджетам на надання пiльг та житлових субсидiй населенню на оплату електроенергiї, природного газу, послуг тепло-, водопостачання i водовiдведення, квартирної плати - 36,0 тис.грн.; До спецiального фонду мiського бюджету надiйшло 6,6 тис.грн.(без врахування власних надходжень бюджетних установ). Кошти загального фонду були спрямованi на: - виплату заробiтної плати працiвникам бюджетних установ - 12244,7 тис.грн ; - оплату за спожитi бюджетними установами енергоносiї - 372,6 тис.грн.; - медикаменти - 302,4 тис.грн.; - пiльги, субсидiї, компенсацiї - 36,0 тис.грн.; - предмети, матерiали, обладнання для бюджетних установ - 4,3 тис.грн.; - послуги наданi бюджетним установам - 51,2 тис.грн; - вiдрядження для працiвникiв бюджетних установ - 2,5 тис.грн.; - запобiгання та лiквiдацiя надзвичайних ситуацiй - 50,0 тис.грн.; - субвенцiя бюджету м. Соснiвка на утримання народного дому - 40,7 тис.грн. (зарплата); - субвенцiя бюджету м. Соснiвка на утримання ДНЗ № 5 - 151,6 тис.грн. (зарплата).

27.03.2017 Мiське фiнансове управлiння надає iнформацiю про рух коштiв мiського бюджету
Протягом 17.03.2017 - 23.03.2017 року до загального фонду мiського бюджету поступило доходiв в сумi 2 272,5 тис.грн., в тому числi з державного бюджету:- базова дотацiя - 93,7 тис.грн.; - субвенцiя з державного бюджету мiсцевим бюджетам на виплату допомоги сiм'ям з дiтьми, малозабезпеченим сiм'ям, iнвалiдам з дитинства, дiтям-iнвалiдам, тимчасової державної допомоги дiтям та допомоги по догляду за iнвалiдами I чи II групи внаслiдок психiчного розладу - 529,4тис.грн.; - субвенцiя з державного бюджету мiсцевим бюджетам на надання пiльг та житлових субсидiй населенню на оплату електроенергiї, природного газу, послуг тепло-, водопостачання i водовiдведення, квартирної плати - 154,7тис.грн.; До спецiального фонду мiського бюджету надiйшло 4,5 тис.грн.(без врахування власних надходжень бюджетних установ). Кошти загального фонду були спрямованi на: - виплату заробiтної плати працiвникам бюджетних установ - 13,9 тис.грн ; -оплату за спожитi бюджетними установами енергоносiї - 341,1 тис.грн.; -медикаменти - 100,0 тис.грн.; -продукти харчування - 60,0 тис.грн.; -спортивнi заходи - 13,0 тис.грн.; -пiльги, субсидiї, компенсацiї - 154,7 тис.грн.; -допомоги сiм'ям з дiтьми - 527,6 тис.грн.; -предмети, матерiали, обладнання для бюджетних установ - 30,9 тис.грн.; -послуги наданi бюджетним установам - 533,9 тис.грн; -вiдрядження для працiвникiв бюджетних установ - 7,8 тис.грн.; -надання фiнансової пiдтримки КП "Стоматологiчна полiклiнiка" - 140,0 тис.грн.; -субвенцiя бюджету м. Соснiвка на утримання ДНЗ № 5 - 12,0 тис.грн. (електроенергiя); -субвенцiя бюджету с. Гiрник на утримання народного дому - 6,8 тис.грн. (електроенергiя).

20.03.2017 Мiське фiнансове управлiння надає iнформацiю про рух коштiв мiського бюджету
Протягом 10.03.2017 - 16.03.2017 року до загального фонду мiського бюджету поступило доходiв в сумi 21 019,5 тис.грн., в тому числi з державного бюджету:- базова дотацiя - 93,7 тис.грн.; - субвенцiя з державного бюджету мiсцевим бюджетам на надання пiльг та житлових субсидiй населенню на оплату електроенергiї, природного газу, послуг тепло-, водопостачання i водовiдведення, квартирної плати - 7 954,2тис.грн.; - освiтня субвенцiя - 3 385 тис. грн.; - медична субвенцiя - 2 905,4тис.грн. До спецiального фонду мiського бюджету надiйшло субвенцiї з iнших бюджетiв на виконання iнвестицiйних проектiв в сумi 340тис.грн. Кошти загального фонду були спрямованi на: - виплату заробiтної плати працiвникам бюджетних установ - 9896,6 тис.грн ; - оплату за спожитi бюджетними установами енергоносiї - 1374,9 тис.грн.; - продукти харчування - 9,7 тис.грн.; - спортивнi заходи - 31,7 тис.грн.; - пiльги, субсидiї, компенсацiї - 7954,2 тис.грн.; - предмети, матерiали, обладнання для бюджетних установ - 51,3 тис.грн.; - послуги наданi бюджетним установам - 78,7 тис.грн; - вiдрядження для працiвникiв бюджетних установ - 20,1 тис.грн.; - надання фiнансової пiдтримки спорткомплексу "Шахтар" - 200,0 тис.грн.; - субвенцiя бюджету м. Соснiвка на утримання народного дому - 5,5 тис.грн. (зарплата); Кошти спецiального фонду були спрямованi на: - придбання комп'ютерної технiки для КП "Стоматологiчна полiклiнiка" - 20,0 тис.грн.

13.03.2017 Мiське фiнансове управлiння надає iнформацiю про рух коштiв мiського бюджету
Протягом 03.03.2017 - 09.03.2017 року до загального фонду мiського бюджету поступило доходiв в сумi 10 327,4 тис.грн., в тому числi з державного бюджету:- субвенцiя з державного бюджету мiсцевим бюджетам на виплату допомоги сiм'ям з дiтьми, малозабезпеченим сiм'ям, iнвалiдам з дитинства - 7 108,4 тис.грн. До спецiального фонду мiського бюджету надiйшло 8,7 тис. грн. ( без врахування власних надходжень бюджетних установ ) Кошти загального фонду були спрямованi на: - виплату заробiтної плати працiвникам бюджетних установ - 3,1 тис.грн ; -оплату за спожитi бюджетними установами енергоносiї - 839,1 тис.грн.; -медикаменти - 0,8 тис.грн.; -продукти харчування - 60,0 тис.грн.; -допомога дiтям-сиротам - 7,2 тис.грн.; -допомоги сiм'ям з дiтьми - 7108,4 тис.грн.; -пiльги, субсидiї, компенсацiї - 328,4 тис.грн.; -предмети, матерiали, обладнання для бюджетних установ - 26,1 тис.грн.; -послуги наданi бюджетним установам - 12,4 тис.грн; -вiдрядження для працiвникiв бюджетних установ - 13,0 тис.грн.; -компенсацiйнi виплати на пiльговий проїзд автомобiльним транспортом окремим категорiям громадян - 83,0 тис.грн.; -субвенцiя з бюджету м. Червоноград державному бюджету на виконання програм соцiально-економiчного розвитку - 10,0 тис.грн.; -субвенцiя бюджету м. Соснiвка на утримання народного дому - 35,5 тис.грн. (зарплата); -субвенцiя бюджету м. Соснiвка на утримання ДНЗ №5 - 96,5 тис.грн. (зарплата); - субвенцiя бюджету с. Гiрник на утримання народного дому - 12,8 тис.грн. (зарплата). Кошти спецiального фонду були спрямованi на: -придбання багатофункцiонального пристрою для виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради - 23,8 тис.грн.

09.03.2017 Про виплату державних допомог
За iнформацiєю управлiння працi та соцiального захисту населення з державного бюджету надiйшла субвенцiя у розмiрi 7108,4 тис. грн. на виплату державних допомог сiм'ям з дiтьми, малозабезпеченим сiм'ям, iнвалiдам з дитинства та дiтям - iнвалiдам за березень 2017 року. Кошти будуть перерахованi на рахунки банкiвських установ та пiдприємства поштового зв'язку 10 березня 2017 року для виплати 5452 отримувачам соцiальних допомог.


Посилання на он-лайн трансляцiю

GPS КАРТА ЧЕРВОНОГРАДСЬКИХ МАРШРУТОК

Це цiкаво!
Музейна вiтальня
Життя мiста на сторiнках його iсторiї, музейних виставках та експозицiях
Книжкова полиця
Бiблiотека - це скарбниця всiх багатств людського духу

Мiський голова Андрiй Залiвський
       
РАДИЙ ВIТАТИ ВАС НА ОФIЦIЙНОМУ САЙТI
ЧЕРВОНОГРАДСЬКОЇ МIСЬКОЇ РАДИ!
       Надiюсь, що iнформацiя, котра тут розмiщена допоможе у вирiшеннi Ваших питань.
       Свої пропозицiї щодо оформлення та наповнення сайту надсилайте на поштову скриньку:
       orgv78@ukr.net
       
З повагою, мiський голова Червонограда
Андрiй Залiвський

Управлiння юстицiї iнформує
2013 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради