Червоноградська гімназія
80100, вул. С. Бандери, 17а, м. Червоноград, 80106. тел.3-82-57 - директор, 3-12-70 - секретар
E-mail: chergym@ukr.net Веб-сайт: www.chergym.org.ua
Фiнансова звiтнiсть: http://www.chergym.org.ua

    Директор:
    Савченко Наталія Дмитрівна
    Освiта вища, Iвано-Франкiвський державний педагогiчний iнститут, 1976 р.
    Педагогiчний стаж - 41 рiк,
    Стаж керiвної посади – 10 рокiв
    Звання – «старший учитель»
    Категорiя – вища

    Заступники директора з навчально-виховної роботи:
    Устенко Надія Андріївна,
    Освiта вища, Черкаський педагогiчний iнститут, 1983 р.
    Педагогiчний стаж – 33 роки
    Стаж керiвної посади – 15 рокiв
    Звання – «учитель-методист»
    Категорiя – вища

    Солган Ольга Петрівна,
    Освiта вища, Луцький державний педагогiчний iнститут iм. Лесi Українки, 1985 р.
    Педагогiчний стаж 32 роки
    Стаж керiвної посади – 6 рокiв
    Звання - «старший учитель»
    Категорiя – вища

    Гут Алла Василівна
    Освiта вища, Львiвський нацiональний унiверситет iм. I.Франка, 1996 р.
    Педагогiчний стаж – 28 рокiв
    Стаж керiвної посади – 17 рокiв
    Звання – «учитель-методист»
    Категорiя – вища

    Рiвень квалiфiкацiї педагогiчних працiвникiв:
   Всього працiвникiв – 45
   З них педагогiв:
   - спецiалiст вищої категорiї - 36
   - спецiалiст I категорiї - 3
   - спецiалiст II категорiї - 4
   - спецiалiст – 2
      Проблема, над якою працює гімназія:
      "Створення iнновацiйного середовища для самореалiзацiї гiмназистiв"
Основнi напрямки дiяльностi у 2017- 2018 н.р.:
    - реалiзацiя I етапу проблеми гiмназiї «Створення iнновацiйного середовища для самореалiзацiї гiмназистiв»;
    - забезпечення виконання вимог Державних стандартiв загальної середньої освiти щодо рiзнобiчного розвитку гiмназистiв;
    - опрацювання ключових змiн оновлених навчальних програм 5(1) - 9(5) класiв, методичних рекомендацiй про викладання навчальних предметiв у загальноосвiтнiх навчальних закладах на 2017-2018 н.р.;
    - пiдвищення рiвня освiтнiх послуг, зокрема знань, умiнь i навичок учнiв 1-5 класiв, покращення успiшностi учнiв у класах на рiвнi не менше 50%;
    - впровадження iнновацiйних технологiй, методiв навчання для формування ключових компетентностей гiмназистiв;
    - сприяння методичною службою навчання педагогiв, апробацiї та введення у навчально-виховний процес елементiв педагогiчних iнновацiй;
    - поповнення навчально-методичної бази кабiнетiв та забезпечення високого науково-методичного рiвня викладання предметiв;
    - спрямування виховної роботи на виконання Програми з нацiонально- патрiотичного виховання дiтей та молодi, виховання поваги до нацiональних цiнностей Українського народу, прав i свобод людини.

2017 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради