Громадська рада при виконкомi Червоноградської мiської ради
Червоноградська гімназія
80100, вул. С. Бандери, 17а, м. Червоноград, 80106 телефон 0(249)244-20
E-mail: chergym@ukr.net Веб-сайт: www.chergym.org.ua

    Директор:
    Савченко Наталія Дмитрівна
    Освiта вища,
    педагогiчний стаж 40 рокiв,
    педагогiчне звання «старший учитель»,
    категорiя вища

    Заступники директора з навчально-виховної роботи:
    Устенко Надія Андріївна,
    Освiта вища,
    педагогiчний стаж 32 роки,
    педагогiчне звання «учитель-методист»,
    категорiя вища
    Солган Ольга Петрівна,
    Освiта вища,
    педагогiчний стаж 31 рiк,
    педагогiчне звання «старший учитель»,
    категорiя вища
    Гут Алла Василівна
    Освiта вища,
    педагогiчний стаж 27 рокiв,
    педагогiчне звання «старший учитель»,
    категорiя вища

    Рiвень квалiфiкацiї педагогiчних працiвникiв:
   - вчитель-методист - 11
   - старший учитель - 19
   - спецiалiст вищої категорiї - 39
   - спецiалiст I категорiї - 6
   - спецiалiст II категорiї - 4
   - спецiалiст – 3
      Проблема, над якою працює гімназія:
      "Упровадження iнновацiйних методiв роботи з обдарованими дiтьми як засiб формування iнтелектуального потенцiалу гiмназистiв"
Основнi напрямки дiяльностi у 2016- 2017 н.р.:
    - реалiзацiя III етапу основної проблеми закладу «Упровадження iнновацiйних методiв роботи з обдарованими дiтьми як засiб формування iнтелектуального потенцiалу гiмназистiв»;
- забезпечення вивчення базових дисциплiн у 2016-2017 н.р. вiдповiдно до листа МОН України вiд 17.08.2016№1\9-437 «Щодо методичних рекомендацiй про викладання навчальних предметiв у ЗНЗ» та наказу МОН України №826 вiд 14.07.2016 «Про затвердження навчальних програм для 10-11 класiв ЗНЗ»;
- продовження впровадження компетентнiсного пiдходу до органiзацiї навчально-виховного процесу та забезпечення контролю за якiстю навчання та об’єктивнiстю оцiнювання навчальних досягнень учнiв;
- проведення монiторинг результативностi випускникiв гiмназiї за результатами ЗНО;
- здiйсненняи науково-методичного та соцiально-психологiчного супроводу навчально-виховного процесу;
- спрямування дiяльностi працiвникiв на iнновацiйний розвиток та пiдвищення якостi освiтнiх послуг;
- активiзацiя системи роботи з обдарованими дiтьми, створення умов для розвитку їх здiбностей, самоосвiти, самореалiзацiї;
- здiйснення нацiонально-патрiотичного виховання гiмназистiв, активне залучення органiв учнiвського самоврядування та громадських органiзацiй;
- iнiцiювання загальногiмназiйних проектiв «Гранослов», «П’ю наснагу iз рiдних джерел» для залучення гiмназистiв до пiзнання рiдного краю;
- змiцнення навчально-методичної та матерiально-технiчної бази гiмназiї.

2015 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради