Заклад дошкiльної освiти ясла-садок № 9 комбiнованого типу
вул. Грінченка, 9б, м. Червоноград, 80103,
тел.3-20-54 - завiдувач
E-mail:angelyatko9@ukr.net
Фiнансова звiтнiсть: http://4gd9.lvivedu.com
    
    Керiвник закладу:
    Мастикаш Наталiя Володимирiвна,
    Освiта вища, Прикарпатський унiверситет iм. В. Стефаника, 1993р
    Педагогiчний стаж – 29 рокiв
    Стаж керiвної посади – 24 рiк

    Вихователь-методист:
    Дмитрук Наталiя Валерiївна,
    Освiта вища, Камянець-Подiльський унiверситет, 2011р
    Педагогiчний стаж – 23рiк
    Стаж керiвної посади – 11 рокiв
    Категорiя - спецiалiст вищої категорiї

    Рiвень квалiфiкацiї  педагогiчних працiвникiв:
    Всього працiвникiв – 56
    З них педагогiв – 30
    - спецiалiст вищої категорiї - 4
    - спецiалiст I категорiї - 5
    - спецiалiст II категорiї - 3
    - спецiалiст - 18
    Проблема, над якою працює заклад:
    "Використання сучасних методів і технологій взаємодії ЗДО і сім’ї з метою задоволення запитів батьків в освіті дошкільників"

    Основнi завдання закладу:

    1. Формувати економічну освіченість дітей передшкільного віку в різних видах дитячої діяльності.
    2.Активізувати роботу з дітьми по формуванню сенсорно-пізнавальної та математичної компетенції.
    3. Формувати у дошкільників навички спілкування і ефективної взаємодії з іншими дітьми, дорослими людьми під час освітнього процесу.

2019 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради