Заклад дошкiльної освiти ясла-садок № 9 комбiнованого типу
вул. Грінченка, 9б, м. Червоноград, 80103,
тел.3-20-54 - завiдувач
E-mail:angelyatko9@ukr.net
Фiнансова звiтнiсть: http://4gd9.lvivedu.com
    
    Керiвник закладу:
    Мастикаш Наталiя Володимирiвна,
    Освiта вища, Прикарпатський унiверситет iм. В. Стефаника, 1993р
    Педагогiчний стаж – 26 рокiв
    Стаж керiвної посади – 21 рiк
    Звання – ---
    Категорiя - ---

    Вихователь-методист:
    Дмитрук Наталiя Валерiївна,
    Освiта вища, Камянець-Подiльський унiверситет, 2011р
    Педагогiчний стаж – 21рiк
    Стаж керiвної посади – 9 рокiв
    Звання – ---
    Категорiя - ---

    Рiвень квалiфiкацiї  педагогiчних працiвникiв:
    Всього працiвникiв – 69
    З них педагогiв – 36
    - спецiалiст вищої категорiї - 4
    - спецiалiст I категорiї - 5
    - спецiалiст II категорiї - 4
    - спецiалiст - 23
    Проблема, над якою працює заклад:
    "Формування рiзнобiчно розвиненої, духовно багатої, оптимiстично та патрiотично налаштованої особистостi"

    Основнi завдання закладу:

    1. Формування економiчної досвiдченостi дiтей дошкiльного вiку,
    2. Забезпечення психологiчної , соцiально-педагогiчної компетентностi педагогiв.
    3. Розвиток морально-духовних якостей дошкiльника, навичок культури спiлкування , як важливого чинника соцiалiзацiї особистостi.

2017 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради