Дошкільний навчальний заклад ясла-садок № 7 комбінованого типу
вул.Клюсівська, 15а, м.Червоноград, 80103,тел.3-17-11 - завiдувач,
код ЄДРПОУ 22404011
E-mail: valentina_pavlivska_dnz7@ukr.net
Фiнансова звiтнiсть: http://4gd7.lvivedu.com

    
    Керiвник закладу:
    Павлівська Валентина Борисівна
    Освiта - Рiвненський педагогiчний iнститут, 1993 рiк
    Педагогiчний стаж – 46 рокiв
    Стаж керiвної посади – 23 роки
    Звання – немає
    Категорiя -

    Вихователь-методист:
    Михалюк Ганна Богданівна
    Освiта – Волинський державний унiверситет iм. Л.Українки, 2003
    Педагогiчний стаж – 25 рокiв
    Стаж керiвної посади – 12 рокiв
    Звання – немає
    Категорiя - вища

    Рiвень квалiфiкацiї  педагогiчних працiвникiв:

    Всього працiвникiв - 39
    З них педагогiв – 18
    - спецiалiст вищої категорiї - 2 (1- педагогiчне звання – «старший вчитель»)
    - спецiалiст I категорiї - 6
    - спецiалiст II категорiї - 3
    - спецiалiст – 6 (1- педагогiчне звання «вихователь-методист»)

    Проблема, над якою працює ДНЗ ясла-садок №7 комбінованого типу у 2015-2016:

    "Формування рiзнобiчно розвиненої, духовно багатої, оптимiстично та патрiотично налаштованої особистостi"
    
    Основнi завдання закладу:

    1.Пiдвищення ефективностi освiтньо-виховного процесу в ДНЗ шляхом впровадження iнновацiйних освiтнiх технологiй.
    2.Розвиток сенсорно-пiзнавальних здiбностей у дiтей раннього вiку.
    3.Формування патрiотичних почуттiв у дiтей дошкiльного вiку.
    4. Формування мовленнєвої компетенцiї у дiтей з вадами мовлення.

    Завдання на літній оздоровчий період:

    1.Оздоровлення та фiзичний розвиток дiтей, формування культурно-гiгiєнiчних та трудових навичок.
    2.Розвиток творчих здiбностей дошкiльникiв з допомогою нетрадицiйних методiв малювання.


2017 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради