Заклад дошкiльної освiти ясла-садок № 7 Червоноградської мiської ради Львiвської областi
мiсто Червоноград, вул. Клюсiвська 15/а.
Власнiсть - комунальна,
код ЄДРПОУ 22404011
Директор: Михалюк Ганна Богданiвна т.3-17-11
E-mail: valentina_pavlivska_dnz7@ukr.net
Фiнансова звiтнiсть: http://4gd7.lvivedu.com/user/default/main

    Наповнюванiсть:
    6 груп, 115 мiсць
    Наповнюванiсть заклади 131%
    Кiлькiсть груп – 6
    Кiлькiсть вихованцiв – 153
    Кiлькiсть працiвникiв – 35
    Кiлькiсть вихователiв – 12

    
    Директор:
    Михалюк Ганна Богданiвна
    Освiта – Вища,Волинський державний унiверситет iм. Л.Українки, 2003
    Педагогiчний стаж – 27 рокiв
    Стаж керiвної посади – 7 мiсяцiв
    Звання – немає

    Вихователь-методист:
    Малицька Оксана Миколаївна
    Освiта – Вища,Волинський державний унiверситет iм. Л.Українки, 2006
    Педагогiчний стаж – 15 рокiв
    Стаж керiвної посади – 7 мiсяцiв
    Категорiя – перша
    Звання – немає

    Рiвень квалiфiкацiї  педагогiчних працiвникiв:

    Всього працiвникiв - 35
    З них педагогiв – 18
    - спецiалiст вищої категорiї - 2 (1- педагогiчне звання – «старший вчитель»)
    - спецiалiст I категорiї - 6
    - спецiалiст II категорiї - 2
    - спецiалiст – 6 (1- педагогiчне звання «вихователь-методист»)

    Проблема, над якою працює ДНЗ ясла-садок №7 комбінованого типу у 2015-2016:

    "Створення iнновацiйного простору для забезпечення iнтелектуального та творчого розвитку дошкiльникiв"
    
    Основнi завдання закладу:

    1.Пiдвищення ефективностi освiтнього процесу в ЗДО шляхом впровадження iнновацiйних освiтнiх технологiй.
    2.Екологiчне виховання дошкiльникiв.
    3.Органiзацiя роботи з батьками вихованцiв.
    4. Комплексний пiдхiд до формування мовленнєвої компетенцiї у дiтей з вадами мовлення.

    Завдання на літній оздоровчий період:

    1. Розвиток творчої особистостi в процесi пiзнання природного довкiлля.


2019 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради