Громадська рада при виконкомi Червоноградської мiської ради
Дошкільний навчальний заклад № 6 "Ромашка"
комбінованого типуПАТ шахти "Надія", вул.Галицька 7а
м.Соснівка Львівська обл. 80193 тел. 3-44-63
Електронна адреса ДНЗ: sosnivkadnz6.romashka@gmail.com
    Завiдувач:
    Водонос Наталія Мирославівна
    вихователь-методистосвіта повна вища, Кременецький обласний гуманітарно-педагогічний інститут ім.Тараса     Шевченка,  організатор   дошкільної освіти, вихователь дітей дошкільного віку, практичний психолог.
    педстаж роботи - 17 років,  атестована на 11 категорію

    Рiвень квалiфiкацiї   педагогiчних працiвникiв:
  -спецiалiст I категорiї - 1
  -спецiалiст II категорiї - 1;
  -спецiалiст - 19.


    Проблема, над якою працює заклад:

    "Впровадження компетентнісного підходу для забезпечення гармонійного та різнобічного розвитку особистості "

    Завдання:

    - Впроваджувати вимоги Базового компонента дошкільної освіти, державної Програми розвитку дитини дошкільного віку "Українське дошкілля" у діяльність ДНЗ.
    - Сприяти створенню умов для організації розвивального простору, як одного із найголовніших чинників освітнього процесу, формуванню повноцінних життєтворчих здібностей дитини, різнобічно розвиненої, духовно багатої, оптимістично та патріотично налаштованої особистості.
    - Забезпечити організацію ефективної корекційно - відновлювальної і фізкультурно-оздоровчої роботи в спеціальних групах, використовуючи нові форми освітньо - виховного процесу.
    - Продовжувати підвищувати рівень фахової майстерності педагогічних працівників, та їх відповідальність за якість дошкільної освіти, розвиток творчого потенціалу педагогів.
    Завдання на оздоровчий період:

    1.Охопити системним оздоровленням і загартуванням дітей дошкільного закладу, використовуючи нетрадиційні методики, шляхом введення гнучкого динамічного режиму та використання цілющого впливу природних засобів і рослинної їжі.
    2.Забезпечити умови для креативного розвитку дошкільника.
    3.Оформити та впорядкувати городню ділянку на території ДНЗ для прививання у дітей дошкільного віку трудової діяльності.

2015 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради