Громадська рада при виконкомi Червоноградської мiської ради Безоплатна правова допомога Центр надання адмiнiстративних послуг Проект РЕОП Оплата комунальних послуг Сайт Президента України Асоцiацiя мiст України Сайт Верховної Ради України Сайт Кабiнету Мiнiстрiв України Львiвська обласна державна адмiнiстрацiя Державна податкова адміністрація у Львівській області Офiцiйний веб-сайт Державного реєстру виборцiв Iнститут полiтичної освiти Львiвська мiська рада
МНС Червонограда
Locations of visitors to this page Погода в Червоноградi
Дошкільний навчальний заклад № 6 "Ромашка"
комбінованого типуПАТ шахти "Надія", вул.Галицька 7а
м.Соснівка Львівська обл. 80193 тел. 3-44-63
Електронна адреса ДНЗ: sosnivkadnz6.romashka@gmail.com
    Завiдувач:
    Водонос Наталія Мирославівна
    вихователь-методистосвіта повна вища, Кременецький обласний гуманітарно-педагогічний інститут ім.Тараса     Шевченка,  організатор   дошкільної освіти, вихователь дітей дошкільного віку, практичний психолог.
    педстаж роботи - 17 років,  атестована на 11 категорію

    Рiвень квалiфiкацiї   педагогiчних працiвникiв:
  -спецiалiст I категорiї - 1
  -спецiалiст II категорiї - 1;
  -спецiалiст - 19.


    Проблема, над якою працює заклад:

    "Впровадження компетентнісного підходу для забезпечення гармонійного та різнобічного розвитку особистості "

    Завдання:

    - Впроваджувати вимоги Базового компонента дошкільної освіти, державної Програми розвитку дитини дошкільного віку "Українське дошкілля" у діяльність ДНЗ.
    - Сприяти створенню умов для організації розвивального простору, як одного із найголовніших чинників освітнього процесу, формуванню повноцінних життєтворчих здібностей дитини, різнобічно розвиненої, духовно багатої, оптимістично та патріотично налаштованої особистості.
    - Забезпечити організацію ефективної корекційно - відновлювальної і фізкультурно-оздоровчої роботи в спеціальних групах, використовуючи нові форми освітньо - виховного процесу.
    - Продовжувати підвищувати рівень фахової майстерності педагогічних працівників, та їх відповідальність за якість дошкільної освіти, розвиток творчого потенціалу педагогів.
    Завдання на оздоровчий період:

    1.Охопити системним оздоровленням і загартуванням дітей дошкільного закладу, використовуючи нетрадиційні методики, шляхом введення гнучкого динамічного режиму та використання цілющого впливу природних засобів і рослинної їжі.
    2.Забезпечити умови для креативного розвитку дошкільника.
    3.Оформити та впорядкувати городню ділянку на території ДНЗ для прививання у дітей дошкільного віку трудової діяльності.

2015 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради