Дошкiльний навчальний заклад № 5
80100, м. Соснiвка, вул. Львiвська, 35-А. Тел.: 3-44-14
E-mail: sadochok.sosnivka@gmail.com
Фiнансова звiтнiсть: http://dnz5.lvivedu.com
    
    Завiдувач:
    Максимюк Лариса Василiвна
    Освiта вища, спецiалiст. Рiвненський педагогiчний iнститут, 199 р.,
    Викладач дошкiльної педагогiки та психологiї, методист по дошкiльному вихованню.
    Педагогiчний стаж: 44 рокiв.
    Стаж керiвної роботи: 31 рокiв;
    Категорiя -

    Вихователь-методист:
    Огiбовська Ольга Вiкторiвна
    Освiта вища, Рiвненський педагогiчний iнститут, 1992 р., викладач дошкiльної педагогiки та психологiї, методист по дошкiльному вихованню.
    Педагогiчний стаж: 27 рокiв.
    Стаж керiвної роботи: 9 рокiв.
    Категорiя – I.    Рiвень квалiфiкацiї  педагогiчних працiвникiв:

     
Всього працiвникiв - 45
     З них педагогiв – 22
     - спецiалiст вищої категорiї - 1
     - спецiалiст I категорiї - 4
     - спецiалiст II категорiї - 4
     - спецiалiст – 13.


   

    Науково-методична проблема педагогiчної дiяльностi:
    "Формування соцiальної компетентностi дiтей в умовах iнновацiйного розвитку дошкiльної освiти"

    Завдання педагогiчного колективу на 2016-2017 навчальний рiк :
    1. Національно – патріотичне виховання – передумова формування громадянської поведінки дошкільнят.
    2. Ігрова діяльності дітей – основна форма навчання та виховання дітей в ДНЗ .
    3. Впровадження інноваційних форм та методів щодо формування сенсорно – пізнавальної компетенції дітей дошкільного .


2017 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради