Громадська рада при виконкомi Червоноградської мiської ради
Дошкiльний навчальний заклад № 5
80100, м. Соснiвка, вул. Львiвська, 35-А. Тел.: 3-44-14
    
    Завiдувач:
    Максимюк Лариса Василiвна
    Освiта : вища,
    Рiвненський педагогiчний iнститут, викладач дошкiльної педагогiки та психологiї, методист по дошкiльному вихованню.
    Стаж роботи : 43 рокiв.
    Стаж на керiвнiй посадi: 23 роки.

    Вихователь-методист:
    Огiбовська Ольга Вiкторiвна
    Освiта : вища,
    Рiвненський педагогiчний iнститут, викладач дошкiльної педагогiки та психологiї, методист по дошкiльному вихованню.
    Стаж роботи : 26 рокiв.
    Стаж на керiвнiй посадi: 8 рокiв.    Рiвень квалiфiкацiї  педагогiчних працiвникiв:

  -спецiалiст вищої категорiї - 1;
  -спецiалiст I категорiї - 3;
  -спецiалiст II категорiї - 2;
  -спецiалiст - 16.


   

    Методична проблема ДНЗ № 5 на 2016 -2017 навчальний рiк :
    "Модернiзацiя змiсту дошкiльної освiти, орiєнтацiя на розвиток особистостi, формування готовностi до навчання в школi."

    Завдання педагогiчного колективу на 2016-2017 навчальний рiк :
    1. Формування екологiчної компетенцiї у дiтей дошкiльного вiку.
    2. Удосконалення форм та методiв роботи щодо органiзацiї роботи з розвитку мовлення.
    3. Впровадження iнновацiйних форм та методiв щодо формування сенсорно – пiзнавальної компетенцiї дiтей дошкiльного вiку вiдповiдно до вимог Базового компонента дошкiльної освiти .
    4. Нацiонально – патрiотичне виховання в ДНЗ.


2012 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради