Громадська рада при виконкомi Червоноградської мiської ради Безоплатна правова допомога Центр надання адмiнiстративних послуг Проект РЕОП Оплата комунальних послуг Сайт Президента України Асоцiацiя мiст України Сайт Верховної Ради України Сайт Кабiнету Мiнiстрiв України Львiвська обласна державна адмiнiстрацiя Державна податкова адміністрація у Львівській області Офiцiйний веб-сайт Державного реєстру виборцiв Iнститут полiтичної освiти Львiвська мiська рада
МНС Червонограда
Locations of visitors to this page Погода в Червоноградi
Дошкiльний навчальний заклад № 5
80100, м. Соснiвка, вул. Львiвська, 35-А. Тел.: 3-44-14
    
    Завiдувач:
    Максимюк Лариса Василiвна
    Освiта : вища,
    Рiвненський педагогiчний iнститут, викладач дошкiльної педагогiки та психологiї, методист по дошкiльному вихованню.
    Стаж роботи : 43 рокiв.
    Стаж на керiвнiй посадi: 23 роки.

    Вихователь-методист:
    Огiбовська Ольга Вiкторiвна
    Освiта : вища,
    Рiвненський педагогiчний iнститут, викладач дошкiльної педагогiки та психологiї, методист по дошкiльному вихованню.
    Стаж роботи : 26 рокiв.
    Стаж на керiвнiй посадi: 8 рокiв.    Рiвень квалiфiкацiї  педагогiчних працiвникiв:

  -спецiалiст вищої категорiї - 1;
  -спецiалiст I категорiї - 3;
  -спецiалiст II категорiї - 2;
  -спецiалiст - 16.


   

    Методична проблема ДНЗ № 5 на 2016 -2017 навчальний рiк :
    "Модернiзацiя змiсту дошкiльної освiти, орiєнтацiя на розвиток особистостi, формування готовностi до навчання в школi."

    Завдання педагогiчного колективу на 2016-2017 навчальний рiк :
    1. Формування екологiчної компетенцiї у дiтей дошкiльного вiку.
    2. Удосконалення форм та методiв роботи щодо органiзацiї роботи з розвитку мовлення.
    3. Впровадження iнновацiйних форм та методiв щодо формування сенсорно – пiзнавальної компетенцiї дiтей дошкiльного вiку вiдповiдно до вимог Базового компонента дошкiльної освiти .
    4. Нацiонально – патрiотичне виховання в ДНЗ.


2012 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради