Дошкiльний навчальний заклад ясла-садок № 4 комбiнованого типу
Червоноградської мiської ради Львiвської областi
пров. Панаса Мирного, 2, с.м.т. Гірник, 80191,
тел. (03249)3-55-32 - завiдувач
E-mail: dnz4.kalinonka@gmail.com
Фiнансова звiтнiсть: http://4gd4.lvivedu.com
    Завiдувач:
    Бахмачук Ольга Михайлiвна.
    Освіта повна вища. Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича.
    Вихователь дітей дошкільного віку, практичний психолог у закладах освіти.
    Педагогічний стаж: 27 років.
    Стаж керівної посади: 12 років.
    Спеціаліст 1 категорії

    Вихователь-методист:
    Закала Марiя Ярославiвна.
    Освіта повна вища. Український Католицький Університет 2008.
    Бакалавр філософії, магістр та викладач богослов’я.
    Інститут післядипломної освіти Львівського національного університету ім. Івана Франка 2012.
    Фiлолог, викладач англiйської мови та лiтератури.
    Схiдноєвропейський нацiональний унiверситет iменi Лесi Українки 2018.
    Вихователь дiтей дошкiльного вiку, органiзатор дошкiльної освiти.
    Спецiалiст II категорiї.
    Педагогiчний стаж: 10 рокiв.
    Стаж керiвної посади: 3 роки.

    Рiвень квалiфiкацiї  педагогiчних працiвникiв:

    Всього педагогiчних працівників - 22
    -спеціаліст вищої категорії – 2
    - спеціаліст І категорії – 1
    - спеціаліст ІІ категорії – 7
    - спеціаліст - 12
        Проблема, над якою працює заклад:
    "Формування в дiтей та дорослих культури здорового способу життя як складової його психофiзичного розвитку"

    Завдання на навчальний рік:
    1. Забезпечити якiсну пiдготовку дiтей старшого дошкiльного вiку до навчання у школi.
    2. Оптимiзувати роботу з фiзичної культури, впроваджуючи профiлактичнi оздоровчi вправи та прийоми валеологiчної освiти малюкiв.
    3. Впроваджувати сучаснi пiдходи до логiко-математичного розвитку дошкiльникiв в процесi розумово-пiзнавальної дiяльностi.

    Завдання на літній оздоровчий період:
     1. Створити умови, що забезпечують охорону життя i здоров'я дiтей, попередження захворюваностi i травматизму.
     2. Забезпечення умов для розвитку iгрової дiяльностi дошкiльникiв.

2019 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради