Дошкiльний навчальний заклад № 2
80100, м.Червоноград, вул. Купчинського, 5-АТел.: 3-80-15 - завiдувач
Електронна пошта: sad2vm@ukr.net
Фiнансова звiтнiсть: http://4gd2.lvivedu.com
    
     Завiдувач:
    Крамчанiнова Вiкторiя Вiкторiвна,
    Освiта повна вища. Закiнчила Луцьке педагогiчне училище iм. Я.Галана, 1989р. за фахом вихователь д/с; Волинський унiверситет iм. Лесi Українки, 2012 за фахом: викладач педагогiчних дисциплiн, магiстр дошкiльної освiти;
    -Педагогiчний стаж-18р.8мiсяцiв;
    -Стаж керiвної роботи - 12 рокiв;
    -Звання-немає;
    -Категорiя- спецiалiст "вищої категорiї".

      Вихователь-методист:
    Олiярник Мар'яна Богданiвна,
    Освiта повна вища. Закiнчила Львiвське музично-педагогiчне училище iм. Ф. Колесси, 1990р. за фахом вчитель музики та спiвiв, музичний вихователь; Рiвненський державний гуманiтарний унiверситет, 2011р. за фахом: педагогiка та методика середньої освiти. Музика. Навчається Кам'янець-Подiльському нацiональному унiверситетi iм. I Огiєнка, дошкiльна освiта
    -Педагогiчний стаж - 27р.3 мiсяця
    -Стаж керiвної посади - 6р.6мiсяцiв
    -Звання - немає;
    -Категорiя - спецiалiст "першої категорiї"


       Рiвень квалiфiкацiї педагогiчних працiвникiв:

  Всього працiвникiв - 27
  З них педагогiв - 11
  - спецiалiст вищої категорiї - 1;
  - спецiалiст I категорiї - 2;
  - спецiалiст II категорiї - 3;
  - 11 тарифний розряд Єдиної тарифної сiтки- 4;
  - 10 тарифний розряд Єдиної тарифної сiтки-1
     Проблема, над якою працює заклад
     "Функцiональна готовнiсть дiтей старшого дошкiльного вiку до навчання у школi та забезпечення наступностi мiж дошкiльним закладом та загальноосвiтньою школою"

     Основнi завдання закладу:

    - Нацiонально-патрiотичне виховання -передумова формування громадянської поведiнки дошкiльнят
    - Формування економiчної досвiдченостi дiтей дошкiльного вiку.
    - Забезпечення психологiчної компетентностi педагогiв.

2012 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради