Громадська рада при виконкомi Червоноградської мiської ради
Дошкiльний навчальний заклад № 2
80100, м.Червоноград, вул. Купчинського, 5-АТел.: 2-14-15
    
     Завiдувач:
    Крамчанiнова Вiкторiя Вiкторiвна,
освiта повна вища, фахова, закiнчила Луцьке педагогiчне училище iм. Я. Галана, вихователь д/с, 1991р., Волинський нацiональний унiверситет iм. Лесi Українки, магiстр дошкiльної освiти, викладач педагогiчних дисциплiн, загальний педагогiчний стаж 17 рокiв, стаж керiвної роботи - 10 рокiв.
      Вихователь-методист:
    Олiярник Мар'яна Богданiвна,
освiта повна вища, фахова, закiнчила Львiвське музично-педагогiчне училище iм. Ф. Колесси, музичний вихователь, 1990р., Рiвненський гуманiтарний унiверситет за спецiальнiстю"педагогiка i методика середньої освiти. Музика",2010р, на даний час здобуває другу вищу освiту в Кам'янець-Подiльському нацiональному унiверситетi iм. I. Огiєнка за спецiальнiстю «Дошкiльна освiта» квалiфiкацiя «органiзатор дошкiльної освiти,вихователь дiтей дошкiльного вiку », загальний педагогiчний стаж 26 рокiв, стаж керiвної роботи 4 роки

     Рiвень квалiфiкацiї   педагогiчних працiвникiв:

  -спецiалiст вищої категорiї - 1;
  -спецiалiст I категорiї - 0;
  -спецiалiст II категорiї - 4;
  -спецiалiст - 2;
  -9 тар. розряд : - 3;
  -8 тар. розряд : - 3.
  Всього: 13
     Проблема, над якою працює заклад:
     "функцiональна готовнiсть дiтей старшого дошкiльного вiку до навчання у школi та забезпечення наступностi мiж дошкiльним навчальним закладом та загальноосвiтньою школою.
     Прiоритетнi завдання дiяльностi педагогiчного колективу ДНЗ на 2016 – 2017 навчальний рiк:

    1. Забезпечення наступностi в реалiзацiї завдань нацiонально-патрiотичного виховання мiж дошкiльною та початковою ланками освiти
    2. Трудове виховання у контекстi формування основ здорового способу життя.

2012 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради