Дошкiльний навчальний заклад ясла-садок №1 комбiнованого типу
80100, м.Червоноград, вул.Шептицького, 16-А. Тел.: 3-82-43 - завiдувач
Електронна пошта: dnz-1@i.ua
Фiнансова звiтнiсть: http://4gd1.lvivedu.com
    Керiвник закладу:
    Сохан Леся Петрiвна
    Освіта повна вища, спецiалiст, Рiвненський державний педагогiчний iнститут iм. Д.З. Мануїльського, 1987 рiк
    Педагогiчний стаж – 36 роки
    Стаж керiвної посади – 24 роки
    Звання –
    Категорiя – «спецiалiст вищої категорiї»


    Вихователь-методист:
    Романик Наталя Василiвна
    Повна вища, спецiалiст, Дрогобицький державний педагогiчний унiверситет iм. I.Я. Франка, 2014 рiк
    Педагогiчний стаж - 33 роки
    Стаж керiвної посади – 3 роки
    Звання –
    Категорiя – «спецiалiст II категорiї»
    Рiвень квалiфiкацiї  педагогiчних працiвникiв:
    Всього працiвникiв - 61
    З них педагогiв – 30
    - спецiалiст вищої категорiї - 2
    - спецiалiст I категорiї - 6
    - спецiалiст II категорiї - 8
    - спецiалiст - 14


    Проблема, над якою працює заклад:

    "Використання сучасних iнтерактивних методiв роботи в органiзацiї навчально-виховного процесу дошкiльного закладу"
    Основні завдання:

    1. Нацiонально – патрiотичне виховання дошкiльникiв.
    2. Забезпечення психологiчної компетентностi педагогiв для впровадження iнновацiйних технологiй.
    3. Формування соцiального досвiду дошкiльнят.
    Завдання на лiтнiй оздоровчий перiод:
    1. Створення умов, що забезпечують охорону життя i здоров'я дiтей, попередження захворюваностi i травматизму
    2. Реалiзацiя системи заходiв, направлених на оздоровлення i фiзичний розвиток дiтей, їх етичне виховання, розвиток допитливостi i пiзнавальної активностi, формування культурно-гiгiєнiчних i трудових навичок.
    3. Здiйснення педагогiчної i санiтарної освiти батькiв з питання виховання i оздоровлення дiтей в лiтнiй перiод.

2017 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради